Upp till bevis, Sverige

Modellen Bostad först, som vi skrev om och kartlade i Faktums Valspecial förra månaden, har blivit en del av den politiska retoriken. 
Observera att jag skriver ”retoriken”. 
Det är en stor skillnad mellan det som sägs och det som görs.

Bostad är en mänsklig rättighet. Bostad först är en modell som börjar med just detta och väldigt grovt förenklat går det därefter ut på att personen som nu äntligen fått någonstans att bo själv ska välja vilket stöd hen behöver. För stöd måste man acceptera för att bli aktuell för Bostad först. Det är alltså ingen modell för personer utan sociala problem. 
Att klara av att bo är inte självklart för alla. Det kan vara ensamt och ångestfyllt. Det kan vara svårt att säga nej till gamla vänner och ovänner, svårt att hålla i en dygnsrytm och våga tar reda på hur en hyresavi ska betalas eller hur man beter sig i en mataffär. 

Men alla gillar Bostad först. Modellen har blivit något av ett mantra, ett självklart svar på hur hemlösheten ska bekämpas.
Socialstyrelsen har tilldelat Sveriges kommuner 30 miljoner för att sätta i gång. Modellen rekommenderas eftersom ”fokus är på boendestabilitet” till skillnad från den hemlöshetskarusell som hemlösa snurrar runt i utan att komma ur systemet (granskningarna går att läsa i nummer #237 och #238 och på faktum.se).

I förra numret av Faktum granskade vi tillämpningen. Vi ser att den spretar betydligt. Och trots att många gapar efter modellen används den bara i var femte kommun. Socialstyrelsen kallar det ”ett förbättringsområde”. För kan man inte garantera ett tryggt och stabilt boende blir människor kvar i utsatthet. Det är många frågor som ska lösas innan Bostad först kan bli etablerat i Sverige. Bristen på billiga lägenheter är skriande. Bostaden ska inte ligga i ett så kallat utanförskapsområde. Och vem som får erbjudandet är på sina håll ett lotteri, bokstavligt talat. 
Nationella riktlinjer behövs, för någon jämlikhet borde väl råda?
När nu politikerna lärt sig lite om hur Bostad först fungerar är nästa fråga: Vilka krav ska ställas på kommunerna, och var finns resurserna?
Nu går vi till val. Upp till bevis, Sverige.