Skrota bilden av de hemlösa

En släppte ned mynt i Faktumförsäljarens kaffekopp. En annan slängde några slantar framför hens fötter. Är handlingarna en god gärning eller en förolämpning?
När jag frågar försäljarna svarar de det senare.

De förväntar sig respekt – inte allmosor. Att ta emot pengar utan att sälja tidningen blir en förolämpning, de har ju ett jobb att utföra på sina försäljningsplatser.
Fördomar är luriga, de verkar i vårt omedvetna och styr våra handlingar utan att vi ser det. Där och då skapar vi vår trånga omvärld som vi tryggt orienterar oss i utan utmaningar eller överraskningar. Det är så vi skapar avstånd och bibehåller ett vi-och-dom. Och vi kämpar hårt för att det ska bestå.

Aha! Nu tänker du att jag har fel, för du har inga fördomar. Häng då med på mitt lilla test: 
Blunda och fundera över ordet ”hemlös”. Vilken bild dyker upp i ditt huvud?

Jag gissar att det är någon av dessa tre:
En vit man med trasiga kläder på en parkbänk.
En vit man med trasiga kläder liggande på gatan.
En vit man som äter soppa. Med eller utan skägg.

I USA kallas bilden WME, White Man Eating. Den illustrerar en person som befinner sig i hemlöshet och tacksamt tar emot mat vid ett soppkök. En schablonbild, som ofta visas i media och annonser. Bilden är inte falsk, men beskriver inte verkligheten. I USA är majoriteten hemlösa svarta; kvinnor, män och barn.
Inte vita män med skägg.

Bland hemlösa i Sverige växer andelen ensamstående kvinnor, födda utanför Europa, med barn som lever i – som det också kallas – ”otrygga bostadssituationer”, en grupp utan sociala problem men som inte har råd med ett eget hem.
I ett försök att motverka schablonbilden och på så sätt skapa opinion kring en växande hemlöshet har Center for Homeless Impact i Storbritannien skapat ett bildarkiv, fritt att använda för media.

Alla människor som befinner sig i hemlöshet syns inte, vare sig på gator och torg eller i media och annonser. Eftersom de görs osynliga brister samhällets ansvar för att förbättra deras situation. Det saknas kunskap, vilja och opinion.

Det är som att vi tror att bara vi fixar soppkök för vita män med skägg så gör vi något åt all form av hemlöshet.
Men, i Sveriges Stadsmissioners färska rapport Hemlösa 2023, svårare att få stöd? dras slutsatsen att social-tjänstlagen i dag varken styr över eller täcker de insatser som behövs för att minska den strukturella hemlösheten. Och att vräkningarna ökar, speciellt bland barnfamiljer.

Medan soppan kokas så slås, i tysthet, barns framtid sönder. De betalar priset för att fördomar och schablonbilder inte ifrågasätts.