”Jag tror på fler socionomer”

Redan i början av 1980-talet var det ”stök” på biblioteket. I brist på andra lokaler försökte vi, de unga yviga, i den lilla staden hitta ett tillhåll där det fanns värme och gratis toaletter. Biblioteket! Men tyvärr, där skulle man ju vara tyst – och det var vi ju inte. Så ”arga tanten” körde ut oss och vi blev hänvisade till snövallarna vid parkeringen utanför Konsum.

Vi var nog inget arbetsmiljöproblem. Men när fackförbundet Vision för några år sedan gjorde en enkät blev det rubriker. Arbetssituationen var ohållbar på många bibliotek, var femte personal funderade på att byta jobb på grund av ångest och sömnsvårigheter. En arbetsdag präglades av drogade besökare, öppen försäljning av olagliga preparat mellan prosa och lyrik. Det krävdes larm, bättre möblering, ett systematiskt säkerhetsarbete, riskbedömningar och samarbete med polis.

När samhället förändras ställer det nya krav på offentliga platser. När drogproblem och hemlöshet ökar kommer det att märkas på bibliotek, i köpcentrum, i vänthallar och på stadens torg.

2021 startade ett uppmärksammat projekt i Stockholm stad där man anställde en bibliotekssocionom. I år permanentades projektet och Jenny Hector, vars jobb är att skapa relationer, lotsa besökare som behöver hjälp vidare till socialtjänsten eller frivilligorganisationer, ska nu även utbilda annan kommunal personal. 

Hur vi bemöter människor i kris har blivit allas ansvar.

Även Örebro har anställt en bibliotekssocionom och i en slutrapport konstateras att biblioteken behöver vara tydliga med sina gränser och kroka arm med andra aktörer i samhället för att vara en trygg plats för alla. En idé som från början kommer från San Francisco. Bibliotek är varma och lugna platser, till skillnad från härbärgen, park-bänkar och tillfälliga boenden där det kan vara högljutt, smutsigt och otryggt.

”Men biblioteken är också sociala och kulturella platser att inspireras av. Att vara hemlös är inte bara farligt och utmattande, det är också extremt tråkigt” säger en av drivkrafterna, Ryan Down, till brittiska The Guardian.

Biblioteken är en spegling av samhället.

I artikel efter artikel får jag utvecklingen beskriven. Det har gått från ”fyllgubbar” som personalen själva kunde avvisa, stökiga ungdomar som inte upplevdes som hotfulla och en psykisk ohälsa som var ovanlig, till ett nuläge där bibblan också är en plats för droger, hot, våld och sexuella trakasserier.

Det är inte bara biblioteken som är en spegling av samhället. Det gäller alla offentliga platser. Är lösningen på komplexa samhällsproblem där människor far illa – både offer och förövare – fler väktare och poliser?

Säkert. Men jag tror framför allt på fler socionomer.