”Journalistiken jag drömde om som liten blev verklighet när jag var 50+”

Jag fick frågan från det internationella gatutidningsnätverket INSP om jag inte ville berätta om varför gatutidnings-journalistiken är viktig. Jo, sa jag. Och skrev detta:

Jag var liten, men hela sju år, när jag första gången ärligt vågade svara på frågan om vad jag ville bli när jag blev stor: journalist. Jag ville förändra världen men kvinnorna som slevade upp risgrynsgröt i skolmatsalen log överseende när de hörde mitt svar. De hörde klyschan.
Som tonåring var jag trött på skolan, kom inte in på journalisthögskolan, lämnade hemstaden, läste upp betyg på komvux, började plugga annat, blev lite oväntat mamma.
Mitt liv var en vinglig resa mot ett osäkert mål. Jag blev journalist sent, när sönerna var små.

I 20 år arbetade jag som reporter, researcher, krönikör, redaktör och chef på en av Sveriges största dagstidningar. Jag var privilegierad, etablerad och välbetald.
Men något saknades.

Journalistiken påverkade inte samhället på det sätt jag önskade, varken lokalt eller globalt. De samhällsfrågor jag brinner för stod i medielandskapets skugga. Jag tappade drivkraften.
För sju år sedan utlystes tjänsten som chefredaktör på Faktum. En global gatutidningsrörelse uppenbarade sig, där journalistiken verkligen påverkade. Faktum ger röst åt människor som annars inte hörs. Här diskuteras viktiga ämnen om och med människor som upplever hemlöshet, socialt utanförskap och fattigdom. Journalistik som skapar opinion, kunskap och möten. Och inte minst – värdighet.

Gatutidningar inkluderar, ger alla en ny chans att påverka sina egna liv och ta del av ett samhälle där de kan skydda och utöva sina demokratiska rättigheter och skyldigheter.
Tillsammans skapar vi en unik journalistik där tidningarna inte konkurrerar, istället hjälper vi varandra och delar vårt redaktionella innehåll som når hela världen genom INSP News Service. Undersökande journalistik, porträtt av försäljarna och fotoreportage sprids globalt. Tidningar, stora som små, stöttar varandra och ger röster till marginaliserade människor genom att lyfta fram deras berättelser, tankar och åsikter.

Att läsa en gatutidning innebär att du får kunskap om lokalsamhället du lever i – men också ny kunskap om av vad som händer i världen. Hur ser hemlöshet ut i Norge och Japan? Vilka demokratiska utmaningar brottas man med i Mexiko?
Gatutidningar erbjuder sysselsättning och ett socialt sammanhang för den som säljer dem. Lokal och global kunskap för dem som läser. Det bästa vapnet för förändring och rättvisa.
Journalistiken jag drömde om som liten blev verklighet när jag var 50+.
Det är ingen klyscha längre.

Och jag är fortfarande privilegierad. Nu som del av en internationell rörelse där vi genom samarbete och angelägen journalistik förändrar liv.