Tusentals barn i fattigdom

De kallas millenniebarnen, generationen födda på 2000-talet som vuxit upp med öppna gränser, Google, wifi, sociala medier, smarta mobiler och bärbara datorer. Om föräldrarna haft råd att betala, vill säga. 

I rapporten »Millenniebarnen« som professorn i socialt arbete, Tapio Salonen, skrivit för Rädda Barnen har man följt alla barn i Sverige som är födda på 2000-talet. 
– En unik studie, som undersöker ekonomisk utsatthet under hela uppväxten, sa Tapio Salonen när rapporten presenterades. 

Studien är longitudinell, man har följt alla barn som är födda mellan år 2000 och 2017 för att få svar på frågan: hur många och vilka lever i ekonomisk utsatthet?
Fattigdom kan mätas på olika sätt, i den här undersökningen har forskarna valt måttet »låg inkomststandard« som är 12 647 per månad för en ensamstående förälder med ett barn. Summan ska räcka till alla utgifter och här ingår alla eventuella bidrag.
För en familj med två föräldrar och två barn är summan 19 137 kronor.

Resultatet när man undersökt studiens 113 000 barn är att drygt 47 procent någon gång under sitt liv upplevt att pengarna inte räckt till.
– Det innebär att ekonomisk utsatthet är en situation som delas av många barn, inte något som bara drabbar en liten grupp.

Riskfaktorer är att ha föräldrar som är födda utomlands, som lever ensamstående, samt att ha fyra eller fler syskon. 
– 22 500 barn kom till Sverige innan 18 års ålder. Det är inte konstigt att man lever i en tillvaro som präglas av en ekonomisk utsatthet under en etableringsfas. Men barnens tillvaro präglas av utsatthet under längre perioder, säger Tapio Salonen.

Han poängterar att alla barn har rätt till en skälig levnadsstandard. Det är också ett begrepp som socialtjänsten använder. Men vad betyder det egentligen?
– Här riskerar socialtjänsten att göra olika bedömningar, fortsätter han. 

Tapio Salonen menar att välfärden inte når alla. Under perioden studien gjordes har välfärdssystemet dragit sig tillbaka, bland annat har bostadsbidrag och andra bidrag inte skrivits upp. Samtidigt har andra grupper dragit nytta av den ekonomiska tillväxten och klyftorna har ökat. 
– Välfärdspolitiken skyddar inte de mest utsatta barnfamiljerna, menar Tapio Salonen. 

Under presentationen medverkade företrädare för olika politiska partier. Bland andra socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S):
– Det är en allvarlig situation. Vi måste minska klyftorna och jag önskar att vi kunde lägga den politiska polariseringen åt sidan i debatten och fokusera på vad vi kan komma överens om. Vi har problem med bostadsförsörjningen, jobb och den växande segregationen.