Svarade inte på vart femte larm

Göteborgs kommun har utrett tolv anmälningar om allvarliga missförhållanden på Bergsjöhöjds boende. Utredningen visar att personal bland annat inte svarade på larm, att de boende lämnats smutsiga, med ohyra i sina lägenheter och att det förekommit en fallolycka. Allvarliga brister konstaterades redan 2016.
Nu har en chef omplacerats.  

På Bergsjöhöjd bor i dag cirka 100 personer från hela Göteborg. Boendet vänder sig till personer över 50 år som har en beroende- eller psykosocial problematik. Det finns 120 platser i enrumslägenheter. Personal finns där dygnet runt och många av de boende är mer eller mindre inne i ett aktivt missbruk.
Redan 2016 anmäldes Bergsjöhöjd till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, för allvarliga missförhållanden. Då gjordes en handlingsplan för att komma till rätta med bristerna. I dag konstateras att åtgärderna inte genomförts ”tillräckligt väl”. I intervjuer med personalen säger man att ”problemen med bristande struktur, städning och hygien fortsatt och förvärrats”.

I början av 2020 hade sammanlagt tolv anmälningar och en rad avvikelserapporter granskats. Utredningen visar, bland annat, att en boende halkat på ett vått golv och fått en höftledsfraktur och att personal inte svarade på 20 procent av larmen. Fem av rapporterna gäller bristande hygien och städning som resulterat i omfattande problem med ohyra och flugor i lägenheterna.
Anmälningarna gäller också att de boende inte duschade så ofta som de behövde, inte fick sina inkontinensskydd bytta och att det inte bäddades rent i sängarna när det behövdes.

Sedan 2015 har verksamheten tagit emot boende med blandmissbruk och personer med olika psykiatrisk- och psykosocial problematik. Här finns också boende med demens- och beroendesjukdomar. Utredaren skriver att ”det har varit chefsbyten, glapp emellan och periodvis tjänstledighet på den ena gruppchefstjänsten”. Vikarierna har varit många och metodhandledning har brustit.
Även språkförbistringar lyfts fram, där boende blivit aggressiva och hotfulla när de inte känt sig förstådda. Utredningen pekar även på samarbetssvårigheter och konflikter såväl i ledningen som i arbetsgruppen och nu har en gruppchef omplacerats.

I rapporten som kommunen nu lämnat in till IVO för vidare granskning uttrycker personalen att ”man har ändrat på allt utan att komma med andra alternativ – det leder till kaos”.

Anna Holmqvist, verksamhetschef vid Göteborgs kommun säger:
– Vi har säkerställt att vi nu och framåt har tre gruppchefer på plats och har dessutom förstärkt med en erfaren enhetschef som är på plats tre dagar i veckan.