Ivo slår fast - Laroklinik riskerar patienters liv

Efter nästan två års tillsyn av Skånes största Laro-mottagning, Kärnan i Helsingborg, riktar Ivo skarp kritik. Den medicinska säkerheten brister när kliniken slarvar med provtagning, menar Ivo. Ett slarv som kan leda till döden. 

Faktum har i en serie reportage granskat Laro-kliniken Kärnan. Något som ledde till att kliniken anklagade Faktum för förtal, samt att klinikens överläkare, Lars Söndergård, anmälde tidningen till Medieombudsmannen, MO. I Faktums granskning kom bland annat fram att Kärnan inte hade ordentlig koll på patienternas sidomissbruk. Ivo drar nu samma slutsats och pekar både på medicinska brister och att man inte följer sina egna vårdplaner.

Ivo anser att verksamheten inte tillgodoser den medicinska säkerheten för patienter som har en långvarig historia av sidomissbruk. Ivo hänvisar bland annat till en journal där en patient gång på gång är positiv på bensodiazepiner och opioider. Vid ett besök på kliniken har patienten ett samtal med en sjuksköterska och uppger att hen dagen innan druckit en flaska starksprit, samt tagit 5-10 lugnande tabletter (bensodiazepiner). Inga blodprover tas. Patienten får dessutom, trots de uppgifter hen lämnat, den ordinerade dosen buprenorfin. Att kombinera lugnande tabletter med Laro-läkemedel, som buprenorfin och metadon, är livsfarligt. Ivo hänvisar till forskning som säger att 80 procent av dödsfallen som har koppling till de läkemedel som används inom Laro, beror på just denna kombination. Ivo tar även upp ett annat fall där det står i patientens journal att hen inte uppvisar några tecken på alkoholpåverkan och att hen är följsam mot behandlingen och håller sig nykter. I Kärnans egen dokumentation finner Ivo dock två blodprov som visar att patienten överkonsumerar just alkohol. 

I Faktums granskning lyftes liknande fall. En patient uppgav att han kunde sidomissbruka fritt och samtidigt trycka i sig ”kartvis med piller”, som han fick från kliniken. Faktum tog även del av händelseanalyser som Kärnan gjort av tre dödsfall som alla inträffade inom loppet av ett halvår, under 2021. Samtliga hade narkotiska preparat, utskrivna av kliniken, i kombination med lugnande medel i blodet när de dog. De var kvinnor i 40-årsåldern och två av dem hade små barn. Annika, kommunanställd som jobbat med tillsyn av två av de tre nu döda patienterna, vittnar om hur hennes upprepade larm till Kärnan om personernas svåra missbruk och kritiska tillstånd negligerades. Faktum lät även fem oberoende sakkunniga med lång erfarenhet av Laro läsa Kärnans händelseanalyser. De beskriver dem samfälligt som svårtolkade och bristfälliga. Enligt experterna saknar rapporterna viktig information och självkritik.

– Man verkar helt tillfreds med hur allt fungerar trots att patienterna uppenbarligen avlidit, säger Joar Guterstam, överläkare och specialist i psykiatri och beroendemedicin på Beroendecentrum Stockholm samt Centrum för psykiatriforskning.

– En katastrof i slowmotion har utspelat sig framför deras ögon och vad har de gjort? Ingenting! Säger Petter Karlsson, socionom med lång erfarenhet av arbete med missbrukarvård, bland annat som kurator på en Laro-klinik.

Läs hela Faktums granskning om Laro här:

Del 1 Vård utan slut. Har behandling av missbrukare blivit business?

Del 2 ”Vi lägger våra liv i deras händer”

Del 3 Experter eniga: ”Dödsfallen borde utredas igen”