Nadim Ghazale: ”Höjd över havet skiljer rik från fattig”

Det är alltid de redan utsatta som betalar det högsta priset och det finns inga tecken på att det kommer ändra sig i framtiden. Tvärtom kommer de människor med sämst livsvillkor ställas inför ytterligare ett faktum som kommer förvärra deras utsatthet: klimatförändringarna. Stigande temperaturer och stigande vattennivåer har gjort att mäklare börjat använda höjd över havet och klimatanläggningar i fastigheten som säljargument. Bo högt för status, skydda dig från översvämningar och överlev med möjlighet att kyla ner dig under framtidens värmeböljor. 

Klimatkrisen hänger ihop med mänskliga rättigheter för det måste vara en mänsklig rättighet att skydda sig från extremvärme och farligt vatten. Lika självklart som rätten att fly krig för överlevnad måste det vara att få söka skydd från dödligt klimat. 

Med ökade klyftor och ojämlikhet kommer ökat utanförskap och risk för kriminalitet. De människor som i dag bor trängst, tjänar minst och får se sina barn rekryteras och mördas av kriminella monster på gatorna kommer i framtiden inte heller kunna skydda sig från värme på samma sätt som de som bor i en villa med klimatanläggning. Detta kommer att öka utanförskapet, ojämlikheten och levnadsvillkoren och de med sämst förutsättningar kommer att få se sina barn prestera sämre i skolan och idrotten. Färre skyddsfaktorer, fler riskfaktorer.

Ökade klyftor kommer således även öka otryggheten. 

Det sägs att ett samhälle är endast så bra som det ger skydd åt sina utsatta. Men är det en mänsklig rättighet att kunna svalka eller värma sig? I normala fall: nej. I extrema fall ett självklart: ja. Och det är de extrema fallen som kommer att bli fler i framtiden. Redan i dag löper till exempel hemlösa sex till tio gånger högre risk att dö av kyla. Hur kommer extremvädret att slå mot dem? 

Alla människor har, enligt artikel 25 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, rätt till en levnadsstandard som är tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande. I ICESCR-konventionen används istället begreppet ”tillfredsställande levnadsstandard”.

En rapport från EU:s organ Europeiska Miljöbyrån (EEA) visar att personer med sämst livsvillkor i högre grad drabbas av klimatförändringar som luftföroreningar och extremtemperaturer. Rapporten är tydlig med att miljöskador påverkar de socioekonomiskt utsatta mest.

De är också minst ekonomiskt rustade att själva kunna genomföra de förändringar som krävs men de prioriterar också frågan lägst av alla. Det är nämligen svårt att prioritera att göra klimatsmarta val och investera i hemmet när man inte har pengar att betala barnens mat eller medlemskap i fotbollsföreningen. Redan i dag har den ökade inflationen gjort att barnen i allt högre utsträckning får sin mage mättad i skolan. Kommer barnen i framtiden också hänga kvar på skolan långt efter skoltid för att skydda sig från värmen för att deras hjärnor ska orka göra läxor? Tiden får utvisa och vad den kommer att visa är resultatet av hur vi agerar här och nu. 

Klimathotet är förvisso ett hot mot vår gemensamma planet och alla våra barns framtid men som alltid finns det olika grader i helvetet. Vilket helvete du ska brinna i kommer att baseras på vilken samhällsklass du tillhör. Men är du något religiöst lagt eller tror på karma så kommer det även att baseras på dina gärningar. Var du en av dem som lät det hända eller en av dem som i allt försökte bidra till att våra mest utsatta inte skulle behöva lida mer än någon annan?

Nadim är polis och föreläsare i ämnen som rör brottslighet och samhällsutveckling. Känd från tv och radio och släppte 2022 självbiografin “Min väg från flykting till hela Sveriges polis”.