TEXT: Johan Frisk och Anna Wallenlind-Nuvunga BILD: Mario Prhat och Miljöförvaltningen