Så blir du en Faktumförsäljare

Vill du bli en av Faktums försäljare?

Alla som behöver sälja Faktum är välkomna att höra av sig till oss. Vi bryr oss inte om vilka skäl du har. Vi erbjuder en möjlighet till sysselsättning och en inkomst. Vid inskrivningssamtalet får du information om Faktums ordningsregler, rutiner, vilka krav vi har på dig och hur Faktum fungerar.

Vill du sälja Faktum?
Kontakta vår personal på närmsta försäljningskontor.

Göteborg, Chapmans Torg 1. 031-63 22 90
Malmö, Bredgatan 8. 040-617 14 70
Helsingborg, Roskildegatan 4. 0760-39 64 67
Karlstad, Jungmansgatan 6. 054-800 100