FAKTUM | 2010/09/10 Guldspadevinnarna, Reportage

Socialstyrelsen stängde i början av sommaren Västkustfamiljens behandlingshem på Marstrand utanför Göteborg. Klienternas liv, hälsa och personliga säkerhet var hotad ansåg Socialstyrelsen. I normala fall får behandlingshem där missförhållanden avslöjas en chans att rätta till felen. Men den här gången tog Socialstyrelsen det unika beslutet att omgående stänga ned behandlingshemmet. Västkustfamiljen överklagade beslutet till förvaltningsrätten, de ansåg bland annat att det inte var klarlagt att det hade varit fysiskt eller psykiskt skadligt att tvinga en intagen att bada i en isvak. I går kom dock beskedet: Socialstyrelsens beslut står fast. Förvaltningsrätten delar Socialstyrelsens bedömning och menar att Västkustfamiljen flera gånger tidigare blivit informerade om det olämpliga i att använda sig av bestraffningar i verksamheten, vikten av korrekt dokumentation samt nödvändigheten i att anställa personal med tillräcklig kompetens och ett lämpligt förhållningssätt till vårdtagarna. Förvaltningsrättens dom

TEXT:

BILD: skriv ut sidan


RELATERADE ARTIKLAR
TAGGAR