FAKTUM | 2010/09/10 Guldspadevinnarna, Reportage

Bild: Mario Prhat
Turerna kring Västkustfamiljen fortsätter. Förra veckan beslutade Kriminalvården, Västkustfamiljens största kund, att inte längre köpa tjänster av företagets enhet i Kungshamn. Man anser att det finns en risk att de intagna far illa av vistelsen på behandlingshemmet.

Det är svåra tider för Västkustfamiljen. I början av sommaren beslutade Socialstyrelsen att stänga den ena av deras två enheter, enheten på Marstrand. Nu häver Kriminalvården ramavtalet med deras andra enhet, enheten i Kungshamn. Upprinnelsen var en artikelserie i tidningen Faktum som beskrev hur verksamheten på behandlingshemmet i Marstrand genomsyrades av pennalism och kollektiva bestraffningar. Ledningen tog dessutom hjälp av vänner inom Hells Angels när klienterna hade problem med skulder och hot. I efterdyningarna av vår granskning beslutade Kriminalvården att inleda en utredning av Västkustfamiljen. Utredningen som berör enheten i Kungshamn blev klar i förra veckan. Den visar på så allvarliga missförhållanden att Kriminalvården anser sig ha rätt att häva avtalet med behandlingshemmet. I beslutet anger Kriminalvårdens utredare att Västkustfamiljen visat bristande kunskap och förståelse för de regler som gäller för hem för vård och boende. Man konstaterar att verksamheten har bedrivits på ett sätt som inte stämmer överens med det anbud som Västkustfamiljen lämnat in när man skrev sitt ramavtal med Kriminalvården. Ett annat stort problem är att det inte finns en av Socialstyrelsen godkänd föreståndare på behandlingshemmet. Man anser dessutom att vistelsen kan vara till skada för klienten. Västkustfamiljen har tidigare varit ett av Kriminalvårdens favoritbehandlingshem. 46 miljoner kronor har gått från Kriminalvården till Västkustfamiljen bara mellan 2006 och 2009. Så sent som några dagar efter Faktums avslöjande om att behandlingshemmet hade nära kopplingar till Hells Angels så uttalade sig Alf Andersson, verksamhetsutvecklare på Kriminalvården, mycket positivt om Västkustfamiljen som han tyckte var duktiga på att hantera kriminella. Han såg ingen anledning att säga upp deras avtal. Alf Andersson var sedan den som fick sedan i uppgift att utreda hemmet. Utredning VKF Kungshamn 2010-09-02 Beslut VKF Kungshamn 2010-09-02  

TEXT:

BILD: skriv ut sidan