FAKTUM | 2017/06/26 Reportage

Rrahman trodde att han kunde bo kvar.

I nio år hyrde Faktumförsäljaren Rrahman sitt rum. Utan anmärkningar betalade han sin månatliga hyra på 2 100 kronor. Men när husägaren avled vräktes han.

Rrahman är ett känt ansikte för den som passerar genom Centralstationen i Göteborg. Sedan 2006 har han regelbundet sålt Faktum där och fram till 2013 var hans boendesituation stabil.
– Jag hade ett litet kök, allt var bra skött. Jag hade ett avtal och betalade min hyra.

Fastighetsägaren bodde själv inte i tvåfamiljshuset och när hon gick bort 2013 togs dödsboet hand om av en jurist på uppdrag av Allmänna arvsfonden. Uppgiften var att så snart som möjligt sälja fastigheten på den öppna marknaden, till ett så högt pris som möjligt och detta försvårades av att Rrahman bodde kvar. Därför sade man upp hans hyreskontrakt, som löpte med en månads uppsägningstid, undertecknat av honom själv och den tidigare hyresvärden.

Men Rrahman vägrade att flytta ut, stämdes i tingsrätten och så småningom hamnade hans fall hos hyresnämnden. Där konstaterades det att Rrahman skrivit under och godkänt avtalet om uppsägningen. Samtidigt nåddes också en förlikning, Rrahman fick bo kvar i rummet en tid. I mars 2016 hotades han dock med vräkning då han fortfarande bodde kvar. Rrahman hade ingenstans att ta vägen.
– Under förhandlingen fick jag höra att antingen skriver du på eller vräks på en gång. Jag förstod inte vad jag gjorde och trodde att juristen var där för min skull, inte bara för dem som ville vräka mig, säger han.

I dag menar Rrahman att han inte hade någon chans att föra sin talan, ingen företrädde honom och språket gjorde det svårt för honom att förstå de juridiska turerna.
– Jag trodde att jag kunde bo kvar. Men nu är det sålt och jag är hemlös.

Göteborgs kommun har hjälpt honom med ett rum.
– Jag fortsätter mitt liv som hemlös. Jag är ju nästan på gatan och kommer att hamna där. Där jag bor nu kan jag laga lite mat men där finns också mycket droger och alkohol som jag inte tycker om, säger han.

I dag är Rrahman bitter på att han inte kunde få behålla sitt rum på 25 kvadratmeter trots att huset bytte ägare. Huset är på över 300 kvadrat och han tycker att det är orättvist.
– Den enda inkomst jag har är den jag får från min Faktumförsäljning. Jag trodde att hyresnämnden kunde göra något för mig. Så mitt råd är: Skriv inte på avtal som man inte förstår till hundra procent.

Tror du att du hittar en annan bostad?
– Det är svårt. Mycket svårt. Man måste göra mer för de hemlösa. Nu har jag ingen kraft, är ensam, invandrare och får ingen hjälp.

 

Fakta: Allmänna arvsfonden
Allmänna arvsfonden är en statlig fond. Pengarna till Allmänna arvsfonden kommer från dödsbon som inte har någon arvinge eller skrivet testamente. Pengarna därifrån går till verksamheter av ideell karaktär till förmån för barn, ungdom och personer med funktionsnedsättning.

 

TEXT: Sarah Britz

BILD: Mario Prhatskriv ut sidan


RELATERADE ARTIKLAR
TAGGAR