FAKTUM | 2010/08/25 Reportage

I de gamla skrifterna utmanades Gud av den onde som slog vad om att han (ja man får väl förmoda att det rör sig om en han) mäktade vända den Godes skapelse ifrån honom. Det skulle vara lätt som en plätt, skröt fanskapet om.
Den Gode antog vadet, ty vad kunde han annat göra? Inte ville han visa sig feg. Han ville visa sig utmanaren värdig. Ty han trodde på sin skapelse mänskan, det bästa han nånsin åstadkommit. Och han hade åstadkommit mycket.
Tror vi på detta skulle vi alltså vara offer för vadslagning på hög nivå.
Jag kan tänka mig att det gick till sålunda: en dag när Gud satt och snickrade på nya världar bankade det på dörren. Det var Djävulen, som var syrak på Gud därför att denne var allsmäktig. Djävulen var avundsjuk. Det enda Djävulen kunde var ju att ställa till med djävulsskap.
»Jag har hört om din nya uppfinning Människan« sa Satan.
»Ja, vad är det med den?«
»Jag slår vad om att jag ska vända deras sinnen ifrån dig.«
»Hahaha, sur som vanligt. Varför försöker du inte med något själv? Börja med något enkelt, som amöbor och sånt, och du ska få se att du en vacker dag blir lika stor som jag. Ärkeängeln Gabriel kan lära dig allt om DNA men glöm inte att det är jag som har patentet.«
Satan gick, sur som fan.
Ryktena lät inte vänta på sig om att redan den förste mänskan, Adam, låtit sig luras av sin moatje, Eva, som i sin tur låtit sig luras av en listig orm, varefter de fördrevs från paradiset. En talande orm! Bara det skulle gjort mig misstänksam. Men jag är misstänksam av naturen, speciellt mot reklamindustrins alla vackra kvinnor som frestar och lovar.
Men den gode guden lovade att så länge det fanns en enda god mänska kvar skulle han låta världen bestå. Han liksom den Onde ville självklart se utfallet av detta märkliga vad.
Det är ju ingen hemlighet att denna värld är i behov av en läkare. Jag vet inte hur det är på andra platser, då jag inte varit på särskilt många andra planeter. Inga alls, faktiskt. Därför kan denna fortfarande vara den bästa av världar, för att citera filosofen Leibniz.
Vi blev vadslagningsobjekt, likt duellstridstuppar folk satsar pengar på, bara med den skillnaden att kampen försiggår i vårt inre.
I vadet ingick förstås att mänskans fria vilja skulle råda. Vad annat? Om den Gode uppenbarade sig för folk skulle grunden för vadet omintetgöras, ty då skulle alla mänskor fjanta omkring som små ögontjänare och hyckla godhet. Gud skulle framstå som en slags godhetens diktator. Alla förstår ju att utfallet av detta inte skulle bli rättvist. Därför: inte en skymt av Gud! Han lät dessutom den onde krydda världen med virus och naturkatastrofer jordbävningar, sjukdomar, översvämningar och dylikt, så att ingen skulle förledas tro att skapelsen var helt igenom god. Men ingen skulle heller tro att världen var ond, så han gjorde naturen vacker och man o kvinna åtråvärda för varandra.
Frånvaron av en verklig auktoritet medförde att det uppstod ett virrvarr av religioner, den ena mer bisarr än den andra, och alla bekämpade varandra. Tron på en gud var nog så uppriktig, men i mänskans förvirrade sinne antog guden ganska knepiga former. En tillät köttätande, men inte på fredagar, en annan förkastade grisar, en tredje gud hade sällskap av minst åtta gudar till, och flera hade tio armar och två huvuden. Det fanns också de som bara erkände en Ond gud, djävulsdyrkarna. Och så har vi ateisterna.
Det är ens omöjligt att ana en gud bakom skapelsen, bara det är misstänkt. Det betyder antingen att a) att det inte finns nån gud, bara önsketänkande. Eller b) att livet är ett gigantiskt gudsexperiment i syfte att utröna vad vi är för ena typer.
Det enda jag kan se som antyder en skapare är vår förmåga att tro. Tron som tar vid där allt annat slutar. Därför måste jag tro. Jag lever, därför tror jag.
Det vi vet är inte lika intressant. Om allt vore känt och förklarat vore det outsägligt tråkigt att leva. Varje mysterium är intressant tills gåtan lösts.
Det är tron, hoppet och kärleken som driver oss framåt. Störst är kärleken. Utan dessa tre hade vi stannat på amöbastadiet, en ganska tråkig form av liv.
All you need is love.

TEXT:

BILD: skriv ut sidan


RELATERADE ARTIKLAR
TAGGAR