FAKTUM | 2011/03/24 Reportage

Kommunens hyreskontrakt

Trygga andrahandskontrakt som löper på tills vidare. Som man inte kan vräkas ifrån hursomhelst. Så beskrivs kontrakten inom projektet Bostad som grund. Hyresgästföreningen har en helt annan bild.

»Kommunen har i det här fallet skyddat sig med både hängslen och livrem« säger Conny Borup, jurist på Hyresgästföreningen i Göteborg, efter att ha gått igenom det kontrakt som används inom Bostad som grund.
Kontrasten mellan kommunens beskrivning av projektet och vad som faktiskt står i hyreskontrakten är minst sagt stor. I kontrakten har talet om trygga tillsvidareboenden plötsligt bytts ut mot hyresperioder som löper på med 14 dagar i taget och med uppsägningstider så korta som en dag.

Carl-Olof Emanuelsson på Social resursförvaltning, den förvaltning som har ansvar för Bostad som grund, hävdar att skrivningen om 14 dagar är praxis och även tillämpas i förstahandskontrakt. Att det är en skrivning som följer vad som står i jordabalken och är till för att hyresgästerna ska ha rätt att ångra sig och kunna flytta utan att betala uppsägningstiden.
Inget av detta stämmer, enligt Conny Borup.
»Under 30 år som jurist på Hyresgästföreningen har jag aldrig sett en sådan skrivning på ett kontrakt.«
Hans slutsats är att kontraktet har upprättats av någon som inte vet vad han eller hon sysslar med och att skrivningen inte kan tolkas på annat sätt än att hyresgästen kan bli vräkt med mycket kort varsel.
»Skrivningen är till för att skydda hyresvärden, inte hyresgästen« säger Conny Borup.
Enligt honom strider kontraktet rent av mot hyreslagen. Det är bara vid mycket korta kontraktstider man får lov att ha så kort uppsägningstid och inte när uthyraren, som i det här fallet, kallar det ett tillsvidarekontrakt.

[box]Fotnot: Strax efter att den här artikeln skrevs meddelade kommunen att de nu strukit skrivningen om 14 dagars hyresperiod.[/box]

 

TEXT:

BILD: skriv ut sidan