FAKTUM | 2016/02/12 Nyheter

Tio personer har tagit livet av sig inne på Sahlgrenska Universitetssjukhusets psykiatriska avdelningar sedan början av 2014. Under de åtta första månaderna i år var det hela sex fall. 

Varför ser så här illa ut? 
– När det gäller suicidfrekvens kan man inte jämföra ett halvår med ett annat halvår, eller ens ett år med ett annat år, man måste jämföra under mycket längre tid, säger Tobias Nordin verksamhetschef över den del av psykiatrin som kallas affektiva. 

Det ser ändå ut som en tydlig trend. Ni hade ett fall vardera år 2009 och 2010, men sex fall 2015.
– Man ska naturligtvis inte bagatellisera eller bortförklara det här. Alla självmord berör oss på djupet. Men jag vill bara vara tydlig med att man inte kan dra några slutsatser om att vi har en sämre vård nu bara för att vi har sex fall hittills i år. 

Men du måste väl ändå hålla med om att det är anmärkningsvärt med sexfall på så kort tid? 
– Känslomässigt så slås vi av att, oj, är det sex fall redan. Vi pratar med varandra om hur det kommer sig att det är så många. Vi funderar på om det finns någonting i de här fallen som vi kan dra slutsatser ifrån och lära oss av. Har vi en brist på en speciell yrkeskategori eller yrkeskompetens? Ellerär det kanske något i våra rutiner som avviker? 

Alla analyser av de tio fallen är ännu inte klara, men de vi har läst uppmärksammar brister när det gäller: bedömningar av självmordsrisk, bedömningar av hur mycket tillsyn personen i fråga behöver och brister i bemanningen. Rutiner kring tillgång till olika saker man kan skada sig med är en annan brist som identifieras. Självmorden har inte bara skett på affektivas avdelningar utan även på avdelningar som hör till psykos, beroende och rättspsykiatri.

TEXT:

BILD: skriv ut sidan