Andrum – för vem?

FAKTUM | 2017/09/08

Den svenska modellen för att ta emot flyktingar har förändrats på senare år. Så mycket att Viktor Banke talar om stöld. Och vi är alla medskyldiga. Sedan 2015 står Viktor Banke mitt i...