Faktum #192 ute nu!

FAKTUM | 2018/08/21

NYTT NUMMER UTE NU! Boklärda Jessika Gedin snittar hundra böcker per år. Vi pratar bland annat om att man inte behöver gräva i allt och tillåta sig att ha problem och vara komplex. Att få vara felbar....


Nya dödsfall inom psykiatrin

FAKTUM | 2016/09/22

  Vid förra granskningen av psykvården hittade de minst 160 psykiskt sjuka patienter som dött eller skadats allvarligt på grund av brister i vårdens rutiner. Nu har Josephine Freje och Julija Sidner...


Tio döda på mindre än två år

FAKTUM | 2016/02/12

Tio personer har tagit livet av sig inne på Sahlgrenska Universitetssjukhusets psykiatriska avdelningar sedan början av 2014. Under de åtta första månaderna i år var det hela sex fall. Varför ser så...


Psykiatrins största svek

FAKTUM | 2016/01/24

Klara dog bara 30 år gammal, trots att vården skulle skydda henne från sig själv. Hon är inte ensam. Tio personer har tagit livet av sig inne på Göteborgs psykiatriska avdelningar under mindre än...


Säkerhetsbrister leder till självmord 

FAKTUM | 2015/12/18

 Allvarligt självmordsbenägna fråntas bälten, snören, sladdar och vassa föremål när de läggs in. Men bara några minuter senare kan de tvingas dela rum med patienter som har tillgång till precis...


Inget stöd efter självmord

FAKTUM | 2015/12/15

 Maria vårdades på Sahlgrenska när Klara, som var inlagd på samma avdelning, tog sitt liv. Ingen av patienterna fick någon information om vad som hade hänt. Inte heller något stöd,...


Dramatisk ökning av självmord

FAKTUM | 2015/11/24

Klara dog bara 30 år gammal, trots att vården skulle skydda henne från sig själv. Och hon är inte ensam. Tio personer har tagit livet av sig inne på psykiatriska avdelningar i Göteborg på mindre än...


Psykbryt – vad hände sen?

FAKTUM | 2014/12/22

Patienter som skadat sig och till och med dött. I en rad artiklar har Faktum under sommaren och hösten granskat den svenska psykiatrin. Vi avslöjade att dåliga säkerhetsrutiner inom vården sätter...