Mjölken sinar

FAKTUM | 2013/05/31

Mjölkpriserna sjunker sen 40 år och de senaste 30 åren har antalet mjölkbönder halverats varje decennium. Vi har luftat ut den dolda fattigdomen i ladugården. TEXT: Elin Ericson BILD: Lars-Johan...