Muralgranskaren till Faktum!

FAKTUM | 2016/03/04

 I ett års tid har Muralgranskaren arbetat oförtröttligt på Twitter med att sätta ljus på de missförhållanden och osanningar som medeltidens muralkonst och gamla kyrkomålningar tenderar att fara...