Brännmärkt

FAKTUM | 2009/09/24

På romartiden var det tufft. Om en affärsman inte kunde betala sina skulder slogs bänken utanför hans hus sönder. Bancus ruptus = bruten bänk = bankrutt. Inte var det bättre i England i slutet av...