Bland tallar och larm

FAKTUM | 2009/10/29

Varning! Fara! Samhället har kollapsat. Brottsligheten är över oss. Lås dörren, larma ditt hem, sätt en GPS på ditt barn. Eller skit i det. För ibland är verkligheten annorlunda än man...