Träffa Faktum på Kulturnatten i Lund

FAKTUM | 2013/09/19

Allt fler kvinnor hamnar i hemlöshet och i Malmö utgör de den snabbast växande gruppen bland de hemlösa. Hur många kvinnliga försäljare tror du att Faktum har? 1: ca 7 % X: ca 30 % 2: ca 50...