Industrins vaggvisa

FAKTUM | 2014/02/07

Malmö har krängt av sig blåstället och börjat på högskolan. När sista flisan av imperiet Kockums nu lägger ner sopar Håkan Sahlin upp dammet efter 153 års tung industri. Det har hållits tummar...