»Allt jag kan är ålderstiget«

FAKTUM | 2010/11/24

Joakim Lindengren, mannen bakom Faktumserien Ett anstötligt liv, håller till i ett krypin vid Nordostpassagen, fullt av festliga gamla prylar och reklamplakat från mitten av förra seklet. Idag är golvet...