Ensamhet

FAKTUM | 2008/11/27

Svenskarna är världens ensammaste folk. Men behöver ensamhet alltid vara något negativt eller kan det rent av vara avundsvärt? Och hur hänger ensamhet och bostadsbrist ihop? Kommer ni i håg Vikingarnas...