SR är som Playboy

FAKTUM | 2013/10/01

Jag jobbar på Sveriges Radio i Malmö.
 I Sveriges Radios handbok (som alla vi med diffusa projektanställningar får) står det att SR aktivt ska verka för mångfald, jämställdhet och spegla hela...