Striden om mirakelpillret

FAKTUM | 2010/09/07

Debatten om medicinering av ADHD med amfetaminliknande preparat rasade som värst för några år sedan. Då gällde det barn. Nu handlar det om vuxna och frågan är: Går det att bota kriminalitet,...