När bostadsbolagen får bestämma

FAKTUM | 2011/06/09

Lika behandling? Samma chans till kontrakt som din nästa? Inte när du söker lägenhet hos de kommunala bostadsbolagen. Då styr subjektiva bedömningar och godtycke. Stadsrevisionen i Göteborg...


Ge oss era starka och rika

FAKTUM | 2011/06/07

En gång i tiden var det allmännyttan som skulle se till att även svaga hushåll fick någonstans att bo. Idag är tonen en annan. Och när allmännyttan sviker fattiga människor ökar samhällets...


Trångboddhet i Göteborg

FAKTUM | 2011/05/16

25 kvadratmeter per person i Angered. 65 i Lorensberg. Göteborg är en segregerad stad och det märks inte minst när man jämför hur stort invånarna bor. Den genomsnittliga bostadsytan för hela...