Partners

Faktum samarbetar bara med de bästa i branschen. Våra partners bidrar med kunskap och kompetens till Faktums arbete för hemlösa och personer i socialt utanförskap.

Leverantörer

Utan våra leverantörer hade Faktum, både som tidning och verksamhet varit långt ifrån vi är idag. Allt från mobilbetalning till städning har med hjälp av våra generösa leverantörer blivit verklighet.

Företagsprenumeranter

Som företagsprenumerant stödjer du Faktums viktiga arbete för hemlösa i samhället och får dessutom 3 tidningar till kontoret varje månad.

 

 

Share