FAKTUM | 2017/01/12 Grävbloggen

Nyligen avslöjade tidningen Scoop, som ges ut av Föreningen Grävande Journalister, att Kungen disponerar över 350 lägenheter i centrala Stockholm, Solna och i området runt Drottningholms slott. Lägenheterna hyrs dels ut till personer som arbetar i Hovstaten, dels till personer som Hovet väljer ut. Ingen av lägenheterna lämnas till bostadsförmedlingen. En av de som har fått en bostad genom Kungen är före detta Överbefälhavaren, Bengt Gustavsson, som hyr en våning på 153 kvadratmeter på fashionabla Strandvägen för det modesta priset av 12 761 kronor i månaden. Det blir, vilket Hyresgästföreningen påpekar, ganska exakt 1000 kronor per kvadratmeter och år. 

Samma summa, 1000 kronor per kvadratmeter och år, utgör en övre gräns när Göteborgs kommun försöker tvinga fastighetsbolagen att producera hyresrätter med mer rimliga hyror. Fenomenet brukar kallas social housing. Till skillnad från kungens ”Royal housing” sker urvalet inte utifrån vänkretsen utan oftast utifrån något slags inkomstprövning. I Europa har flera länder på det här sättet avlägsnat en stor del av hyresbeståndet från den kommersiella marknaden. Sverige har hittills varit ett undantag, något som Göteborgs kommun nu försöker ändra på. Ett första storskaligt försök sker i Frihamnen, där en fjärdedel av lägenheterna i första etappen ska vara hyresrätter med lägre hyra. Kommunen har även beslutat att från och med i år ska tio procent av de hyresrätterna som byggs på kommunal mark ha en låg hyra. 

I Faktum #173 (Sanna Bråding på förstasidan) berättar vi om ett bostadsbyggande som i tjugo år har dominerats av bostadsrätter och dyra hyresrätter. Även om bristen på hyresrätter med rimliga hyror har vuxit dramatiskt är det framför allt bostadsrätter som har byggts. Orsaken är enkel: alla tjänar på det. Kommunen kan sälja marken dyrt, byggherren kan sälja huset ännu dyrare och den som köper bostaden kan se värdet öka i den ständigt växande bostadsbristen. Att tvinga fram lägre hyror är ett försök att få stopp på karusellen. För det har kommunen fått kritik, och social housing har använts som ett skällsord. 

Vill du veta mer om social housing? Här är två rapporter som berättar om hur det ser ut i andra länder. 

Ett socialt blandat boende i Göteborg. En rapport som togs fram 2012 i samarbete mellan Göteborgs stad och forskare vid Socialhögskolan. 

Den sociala bostadssektorn i Europa.Jämförelser mellan sex EU-länder. Boverket rapport 2016:16.

Faktum #173 började säljas 24 januari 2017.

 

TEXT: Johan Frisk

BILD: Faktumskriv ut sidan