FAKTUM | 2019/04/12 Nyheter, Reportage

– Vet inte om det är åldern eller fängelset. Men jag har blivit lugnare, mindre impulsstyrd, mer eftertänksam, tretton år äldre, säger Kaj Linna om fängelsetiden.

Kaj Linna är den person som suttit oskyldigt dömd längst tid i Sverige. Efter drygt tolv år i fängelse fortsätter han att driva en självpåtagen kamp. – Du tycker att jag fått upprättelse? Det har jag inte. Jag ger mig inte förrän systemfelen är borta, säger han.

Den 14 december 2004 dömdes Kaj Linna till livstids fängelse för mord, mordförsök och grovt rån i byn Kalamark i Norrbotten. En livstidsdom som ogiltigförklarades 2017.

Innanför murarna kallades han för ”besökaren” eftersom han aldrig slutade att hävda sin oskuld och vägrade att accepterade de rutiner och regler som gällde inom kriminalvården.

Han gick aldrig ut på permissionerna han hade rätt till, han arbetsvägrade, nekade att göra drogtester eller att ansöka om nåd. Därför isolerades han. Upprepade gånger. Men att bli en del av kriminalvårdens system vore detsamma som att acceptera domen, menar Linna.

Idag konstaterar han tvärsäkert att han, under hela fängelsetiden, var övertygad om att han skulle bli rentvådd.

Vi möts i en hotellobby i Malmö. Det är en strålande vinterdag med kalla vindar från havet. Den som tror att Kaj Linna tog sina 18 miljoner han fick i skadestånd och slog sig till ro i värmen i Spanien har fel.

Han har gett sig själv en uppgift. Att stötta oskyldigt fängslade. Och de är många, menar han. Den här veckan är Kaj Linna och hans fru Petra på en kombinerad jobb- och släktturné i Sverige.

Det var först efter den tredje resningsansökan som Högsta domstolen slog fast att fallet Kaj Linna skulle prövas då ny bevisning hade kommit in.

I sin bok ”Besökaren” beskriver han hur han bestämde sig att lämna hatet bakom murarna. Som oskyldigt fängslad var den känslan ett drivmedel. I livet han hade framför sig skulle hatet hämma honom.

Dock var han övertygad om att han skulle lämna landet. Det har han gjort – till hälften.
– Det är ju inte Sverige jag tycker illa om, det är rättsosäkerheten. Att ämbetsmannaansvaret inte tillämpas. Det är enskilda personer som gjort detta mot mig. Inte landet som sådant.

Han har sina tre söner kvar på hemmaplan.
I dag har de ”en hygglig” relation. Men som han också uttrycker det:
– De var barn när jag åkte in, vuxna när jag kom ut.

Det enda goda som kom ut från fängelsetiden är hustrun Petra Wüllrich. Hon var hans spanskalärare i fängelset och sa upp sig när de blev förälskade. I åtta år väntade hon på att Kaj Linna skulle släppas fri.

– Hade det inte varit för fängelset hade vi aldrig träffats, förklarar han korthugget.

När han friades flyttade de senare samma år till Spanien och gifte sig på ön El Hiero där de idag också bor. I byn hoppas de att kunna ta emot sina första gäster på sitt bed-and-breakfast i april. På ön påtar de i trädgården, bygger om huset och springer långlopp tillsammans i bergen. Det är ett ställe där ”alla känner alla” med en perfekt temperatur vinter som sommar. Här finns inte ens trafikljus.

Men nu, i januari, är Kaj Linna i Sverige för att träffa den advokat som företrädde honom och som fick igenom den tredje resningsansökan. Tillsammans granskar de ett fall där en man, Ari Mattinen, dömts mot sitt nekande för mord. Ari Mattinens fru avled efter att hon fallit ut från ett fönster. De som hävdar Ari Mattinens oskuld, bland annat Leif GW Persson, menar att hon självmant klättrat upp och ramlat. Paret var alkoholister och kvinnan hade tidigare hotat att ta livet av sig genom att hoppa. Mattinen själv menar att han sov, att hon var ensam i köket men han dömdes, precis som Linna, trots att den tekniska bevisningen talade emot åklagarens beskrivning av vad som hänt.

– Jag tror att vi kan lämna in en resningsansökan för honom i maj. Men jag är också lite av en tidsoptimist. Trodde att jag själv skulle vara ute inom ett år, säger Kaj Linna och skrattar.

Både i och utanför fängelset har Kaj Linna drivit frågan om ett oberoende resningsinstitut. Alltså en separat myndighet där oskyldigt dömda kan få sina fall prövade – till skillnad från idag då samma domstolar granskar sina egna domar vid överklaganden och ansökan om resning.
– En resning innebär inte att du blir friad. Bara att domen prövas igen. Till viss del jobbar jag ju med det idag, helt själv.

Vill du hämnas?
– Nej. Men ett rättsystem ska inte utreda sig själv på det sätt det görs nu. Oskyldigt dömda hamnar på gatan: får inget jobb, ingenstans att bo, får skulder de inte kan betala. De behöver upprättelse.

Kaj Linna vill påverka politiker och driva opinion. Det är dyrt att ha oskyldiga människor internerade.
– Hittills har jag kostat samhället minst 50 miljoner – och brottet är än inte uppklarat.

Kaj Linna tycker inte att han fått upprättelse. Trots att han är friad och trots att han fått 18 miljoner i skadestånd.
– Jag är inte nöjd förrän systemfelen är borta. Att man återinför tjänstemannaansvaret*, säger han.

Och brotten i Kalamark då? Där bröderna bodde på barndomsgården och levde ett stilla liv tillsammans med sina djur och där Roger tog hand om sin handikappade lillebror. Ja, i dag finns ingen misstänkt. Inte för mordet på Roger eller den grova misshandeln på lillebrodern, inte heller för stölden av pengarna. 

Detta hände:

14 april 2004
Två bröder blir brutalt överfallna i sitt hem.Två dagar efter brottet upptäcker hemtjänsten den skadade brodern i huset och hans mördade bror i ladugården. Rånbyte: 2 000 kronor.

April 2004
En man som gjort affärer med bröderna pekar ut Kaj Linna. Han säger att han åkt bil till Kalamark tillsammans med Linna för att förmå Linna att inte genomföra rånet, den så kallade avvärjningsresan. Mannen blir därmed huvudvittne i polisutredningen. Kaj Linna efterlyses. 

Juli 2004
Kaj Linna grips i Wales.

December 2004
Kaj Linna döms i tingsrätten, mot sitt nekande, till livstids fängelse för mord på den äldre brodern och grov misshandel av den yngre. Det finns ingen teknisk bevisning som binder Linna till mordplatsen. Ett huvudvittne menar att Linna varit på brottsplatsen.

2005
Kaj Linna döms i hovrätten men ansöker om resning i Högsta domstolen, HD, första gången. Får avslag.

2010
Linna ansöker om resning i Högsta domstolen för andra gången, även denna ansökan avslås. Två av fem domare vill dock bevilja resning. Nya uppgifter har kommit in som ifrågasätter huvudvittnet. 

2016
Linna ansöker om resning för tredje gången. Linnas advokat Thomas Magnusson presenterar en lång nyinspelad film med huvudvittnet för att visa att han har lämnat felaktiga uppgifter och har ändrat sig på viktiga punkter. HD beviljar resning.

30 Maj 2017
Kaj Linna släpps fri i väntan på domen.

15 Juni 2017
Kaj Linna frikänns.

30 mars 2018
Kaj Linna får 18 miljoner i skadestånd av Justitie-kanslern.

 

Kaj Linna 
Född: 12 maj 1962 i Krylbo, uppväxt i Gislaved.

Bor: På ön El Hiero i Spanien och i Stockholm.

Favoritcitat: ”Övertygelse är mer fiende till sanningen än lögnen” (Friedrich Nietzsche)

Aktuell: Skrivit sin självbiografi, fortsätter att jobba för att andra oskyldigt dömda ska få resning, skriver på en fiktiv romanserie.
Var sommarvärd i P1 2018.

Boken  ”Besökaren” är Kaj Linnas självbiografi och kom ut i oktober 2018. Den är skriven tillsammans med Theodor Lundgren.

Poddtips:
”Spår” Anton Berg och Martin Jonsson granskar i flera avsnitt Kalamarksmordet.

Lästips ”Att ta ett liv” av Stefan Lisinski.

*Tjänstemannaansvar: Innebär att en tjänsteman i offentlig förvaltning kan dömas i domstol för förseelser i tjänsten och bär ansvar för beslut i samband med myndighetsutövning. Tjänstemannaansvaret togs bort 1976, nu bedöms eventuella tjänstefel internt hos berörd myndighet.

 

TEXT: Sarah Britz

BILD: Emil Malmborgskriv ut sidan


RELATERADE ARTIKLAR
TAGGAR