I menyn här nedan och bland länkarna nedan har vi samlat allt extramaterial för den som vill läsa mer om vår granskning av företaget Allwin, som distribuerar olaglig och hälsofarlig mat till hemlösa och andra socialt utsatta.
Läs reportaget om Allwin och Simon Eisner från Faktum #138 (länk).

300 000 skattekronor har gått till ett företag som levererar ratad mat till hemlösa. Västra Götalandsregionen gick förra året in i bolaget Allwin. Inte bara med pengar, utan också som delägare och rådgivare. Och det trots att en enkel kontroll hade avslöjat såväl förbjudna lån som bokföringsbrott och olaglig mat.
TEXT: ANNA WALLENLIND NUVUNGAI Faktum #138 berättar vi om Simon Eisners företag Allwin. Grundaren har hyllats som en modern Robin Hood, som tar tillvara på livsmedelsbutikernas matsvinn och delar ut maten till hemlösa och andra utsatta grupper.Men Faktums granskning visar att det mesta av maten som Faktum fått har passerat sista förbrukningsdag och därmed är både olaglig att skänka bort och ibland hälsofarlig. Företagets ekonomi är dessutom ett råttbo. Bland annat har Simon Eisner lånat ut bolagets pengar till sig själv.

Ändå gick Västra Götalandsregionen i april 2013 in med 300 000 skattekronor i Allwin AB. För pengarna köpte man aktier i bolaget och blev därmed delägare.
Stödet till Allwin AB har gått via Food and Health Concept Center, FHCC, ett bolag som finansieras av VG-regionen. FHCC kallar sig själva ett innovationsbolag som arbetar för att stötta kommersialisering av idéer inom hälsosam mat.

Tanken var att pengarna skulle gå till en expansion till Stockholm och att aktierna skulle säljas för en högre summa i framtiden. Därmed skulle FHCC få tillbaka både pengarna och ersättning för den tid som lagts ned för att stödja Allwins utveckling. Redan i december köptes emellertid aktierna tillbaka för 2 900 kronor. Skattebetalarna har alltså i princip skänkt bort 297 100 kronor till Simon Eisner. Och någon expansion till Stockholm har inte skett.

Bokföringsbrott

Först efter att FHCC gått in i Allwin AB upptäckte de att det fanns förbjudna lån och misstänkta bokföringsbrott i bolaget. De upptäckte även att aktiekapitalet var förbrukat.

– Vi agerade direkt när vi upptäckte problematiken, bytte redovisningskonsult, hade samtal med revisorn och satte tuffa krav på Simon. Vi upprättade en handlingsplan, säger Elén Faxö på FHCC, projektansvarig på FHCC som under några månader förra året även var ledamot i Allwin.

Trots detta förmedlar det regionfinansierade bolaget fortfarande rådgivning och stöd till Allwin.

– Vi har hittills valt att fortsätta samarbetet, vår roll är att vara en stöttande part och det är många olika faktorer som har spelat in att det har blivit så här, säger Elén Faxö.

Åke Modig, FHCC:s ordförande, är mer tveksam till fortsatt stöd och menar att deras engagemang i dag främst handlar om att bevaka att kapitalet återställs i bolaget och att Simon Eisner betalar tillbaka sina oredovisade uttag och följer den handlingsplan de har satt upp.

– Eftersom vi har investerat i företaget så är det viktigt att följa upp så det inte har begåtts några medvetna eller omedvetna oegentligheter.

Simon Eisner har drivit sin verksamhet i stiftelsen Gemensamt Engagemang, GE, sedan 2005. I slutet av 2010 skapade han även ett aktiebolag, Allwin AB, som ägs av stiftelsen. FHCC gjordes en viss koll av bolagets första årsredovisning och bokslut för 2011. Men de läste vare sig stiftelsens årsredovisningar eller kollade upp om det fanns något i kronofogdens register.

Skulder till kronofogden

Hade FHCC ringt kronofogden hade de fått reda på att Allwin AB var prickade för en skuld till en bilfirma på 73 000 kronor och att stiftelsens skatteskulder tre år i rad hade hamnat hos kronofogden.

Dessutom lämnades stiftelsens årsredovisningar mellan 2006 och 2008 in flera år för sent och revisorn har anmärkt på brister i stiftelsens interna kontroll, eftersläpande bokföring och överföringar av pengar till Eisners egna it-bolag som han drev parallellt med stiftelsen. ”Vi har ej kunnat verifiera kostnaderna” skriver revisorn, vilket betyder att det inte finns vare sig fakturor eller kvitton.

Och det är inga små summor det handlar om. År 2006 rör det sig om 180 000 kronor, som inte har redovisats. Några år senare, år 2011, anmärker revisorn igen på att det finns en fordran till Eisners egna bolag på 202 000, år 2012 har skulden vuxit till 289 000 kronor.

Men det hade alltså Västra Götalandsregionens investeringsbolag FHCC inte upptäckt när de investerade 300 000 skattekronor i Eisners idé för att tillvarata matsvinnet. Eller när deras projektledare, Elén Faxö, valdes in som ledamot i Allwin. Bara några månader senare lämnade Faxö sitt styrelseuppdrag i Allwin. I december köpte stiftelsen GE tillbaka FHCC:s aktier. Detta har enligt Åke Modig inget att göra med de ekonomiska oegentligheterna, utan beror på att FHCC ska avvecklas.

Att det inte stod rätt till i Allwin AB blev uppenbart under sommaren enligt Åke Modig. Bokslutet för 2012 hade fortfarande inte lämnats in och när de efter att ha läst det bad om kompletteringar fick de ett helt annat bokslut. I det första bokslutet var aktiekapitalet intakt och inga förbjudna lån fanns. I det andra fanns ett förbjudet lån på 199 000 kronor och aktiekapitalet var förbrukat.

Tog pengar ur företaget

Revisorn skriver senare i sina anmärkningar att skatter och sociala avgifter dessutom inte hade betalats in vare sig med rätt summa eller i tid.

– I den här typen av entreprenörsföretag kan det ibland vara strul med rutiner och att man inte hinner med redovisningen, men att man inte har redovisat sina personliga utlägg i ett aktiebolag, det har vi aldrig träffat på tidigare. Det måste jag säga. Man måste ju redovisa sina utlägg och kan man inte redovisa så måste man betala in pengarna. Det finns inga undantag för det på bokslutsdagen, säger Åke Modig.

Vart de försvunna pengarna tagit vägen kan eller vill fortfarande ingen riktigt svara på. Allra minst Simon Eisner som först skyller på att pengarna gått till löner och sedan – när vi påpekar att det skulle innebära att lönerna betalats ut svart – hävdar att han har glömt att spara kvitton på utlägg för bland annat tågresor.

– Jag håller på och säljer in den här grejen i Stockholm och försöker göra något bra, sedan har pengarna inte räckt, säger Eisner.

När det gäller de olika boksluten säger Simon Eisner själv att ”inget onormalt har skett”. En kostnad bokfördes på 2013 i det första bokslutet, medan kostnaden i det andra bokslutet delades upp mellan åren. Förseningar av årsredovisningar och inbetalningar av skatter och avgifter skyller han på revisorskonsulten som skött bokföringen åt både stiftelsen och bolaget i alla år.

Nästa obehagliga överraskning för FHCC kom när det uppdagades att samme revisorskonsult är misstänkt för att ha förskingrat flera miljoner kronor från Handikappförbundens samarbetsorganisation, HSO. En förundersökning pågår på Ekobrottsmyndigheten.

Det låter som om ni har blivit förda bakom ljuset. Tror du att det är så?

– Jag vet inte om det har varit medvetet eller omedvetet, det kan finnas olika förklaringar. Du får fråga Simon om det. Vi har ingen grund för att påstå att det var medvetet, det är en juridisk anklagelse, säger Åke Modig.

Åke Modig anser att Allwin AB har en bra affärsidé och tror fortfarande att verksamheten skulle kunna fungera om man fick in fler delägare eftersom man nu har styrt upp ekonomin och rutinerna.

Vem skulle vilja investera med så pass allvarliga anmärkningar i årsredovisningarna?

– Det är naturligtvis inte lätt. När problemen kommer upp så blir det svårare att attrahera investerare. Det blir en ond cirkel. Man måste vara beredd att öppna upp ägandet och transparensen på ett helt annat sätt än tidigare.

Länsstyrelsen har brustit i sin tillsyn

I åtta år har Simon Eisners stiftelse Gemensamt Engagemang varit registrerad hos Länsstyrelsen som har tillsynsansvaret för stiftelser. Frågan är varför ingen reagerat där trots uteblivna och försenade årsredovisningar, orena revisionsberättelser och ledamöter som hoppat av efter bara några månader.

Jonna Bergman på Länsstyrelsen håller med om att stiftelsen borde granskats tidigare. Framför allt sedan årsredovisningar inte kommit in på flera år.

– Det finns ingen ursäkt. Det är bedrövligt, ibland ramlar det mellan stolarna.

Jonna Bergman menar ändå att verksamheten har funnits under deras radar eftersom de har tvingats att hota stiftelsen med vite, det vill säga böter, vid ett flertal tillfällen. Två gånger för att få in årsredovisningar, en tredje gång för att stiftelsen inte var beslutsför under åtta månader. Under den tiden satt Simon Eisner själv i stiftelsen. Tre ledamöter hade då på kort tid hoppat av. Enligt uppgifter till Faktum berodde strömavhoppen på att de insett att verksamheten inte var seriös.

Under de här månaderna mellan 2008 och 2009 borde verksamheten enligt lag stått stilla eftersom man vare sig får ta ut pengar på banken eller ta några beslut när det bara finns en person i styrelsen, enligt Jonna Bergman. Verksamheten fortsatte ändå. Faktum har sett dokument som bekräftar att det har betalats ut lön till en anställd under hela den här perioden. Att pengar tagits ut på banken under den här perioden har dock inte Länsstyrelsen någon möjlighet att påverka, enligt Bergman.

Jonna Bergman menar att det på Länsstyrelsen inte finns tillräckligt med personal för att granska tusentals stiftelser. Granskningar görs utifrån typ av stiftelse, under en period granskas till exempel alla skolstiftelser, nästa period granskas istället stiftelser som är förvaltade av kyrkan osv.

– Men det kan ha funnits skäl att reagera tidigare. De frågor du ställer nu kan däremot leda till att vi gör en granskning.

Svenskt Näringsliv hade ingen koll

Före jul utnämnde Svenskt Näringsliv Simon Eisner till ”regionens mest företagsamma”. När arbetsgivarorganisationen delade ut sitt pris till Eisner visade de två senaste årsredovisningarna att Allwin AB gick med förlust och att revisorn hade allvarliga anmärkningar, bland annat kring ett förbjudet lån på 199 000 kronor. Allwin hade nyligen även haft en skatteskuld på 100 000 kronor som hamnat hos kronofogden.

Enligt Elisabeth Sandberg, regionchef på Svenskt Näringsliv, gör juryn ingen koll på företagen som nominerats av olika privatpersoner. Simon Eisner nominerades av sin granne och Svenskt Näringsliv har nöjt sig med att lita på det som grannen i fråga skrivit i sin nominering.

Borde ni inte gjort en enkel grundläggande koll av Simon Eisner innan ni gav honom priset? Det tar ju bara några minuter att läsa senaste årsredovisningen.

– Vi har utgått från nomineringarna. Det har säkert sett olika ut i olika jurys runt om i landet, men jag har inte varit med i juryn och vill inte uttala mig i det enskilda fallet.

Också Göteborgs kommun har stöttat

År 2008 fick stiftelsen GE 120 000 i föreningsbidrag från Göteborgs kommun, trots att det vid den tidpunkten inte ens fanns några årsredovisningar hos Länsstyrelsen. Beslut togs av Social resursförvaltning i slutet av 2007. De första årsredovisningarna upprättades i september 2009. I GE:s årsredovisning för år 2008 redovisas dessutom endast 110 000 av de 120 000 kronorna stiftelsen fått från kommunen.

Fotnot: Simon Eisner meddelade kort innan tidningen sändes till tryck att de olagliga lånen nu är återbetalda, vilket bekräftar att det inte finns kvitton eller fakturor på utgifter relaterade till företaget som Eisner kunnat redovisa ens i efterhand.

I Sverige slänger livsmedelsbutikerna årligen runt 125 000 ton mat. Simon Eisners företag Allwin är bara ett av många initiativ för att minska livsmedelsbutikernas matsvinn. Han är dock den enda som försökt tjäna pengar på att utfordra hemlösa med ratad mat.TEXT: CORNELIA NORTIERIFaktum #138, som finns ute på gator och torg nu, granskar vi företaget Allwin, som distribuerar ratad och utgången mat till hemlösa och andra utsatta grupper. Granskningen visar att såväl maten som ekonomin i Simon Eisners företag Allwin avger en skämd doft.Eisner har i många intervjuer fått det att framstå som att Allwin är de enda som tar tillvara på matsvinn och förmedlar till behövande. Men stämmer verkligen det?– Många butiker skänker mat till frivilligorganisationer som lagar maten, eller i sin tur skänker bort matkassar, säger Maria Smith, miljöchef på Ica.Eftersom många butiker inom Ica är egenägda varierar det hur de jobbar mot matsvinnet. Men Ica centralt skänker mat från sina lagerenheter till Frälsningsarmén. I Stockholm betalar Frälsningsarmén för att mat ska hämtas en gång i veckan med kylbil från Kyl- & frysexpressen. Maten körs sedan till Frälsningsarméns matbank.

Matbanken startades för två år sedan eftersom Frälsningsarmén såg ett behov av bättre samordning.

– Tidigare har vi fått mat till varje verksamhet på Frälsningsarmén. Då kunde någon ringa och säga att ”nu har jag 200 sallader, de kan ni få om ni vill”. Men vi har inget ställe i Stockholm som gör av med 200 sallader, så då var vi tvungna att tacka nej, säger Carolina Nilsson på Matbanken.

Tack vare Matbanken har de blivit effektivare och kan utnyttja de gåvor de får. Den har även gjort att de kan ha en person som har full koll på reglerna kring livsmedelshantering. När maten har kommit till Matbanken kollar de av med de olika verksamheterna inom Frälsningsarmén för att se vem som behöver vad. Sedan körs maten ut med egna bilar till de olika verksamheterna. Matbanken finns även i ett liknande, men inte fullt lika utvecklat, format i Göteborg och Västerås.

Det är i dag upp till de olika ideella organisationerna att organisera distributionen av mat inom sin egen verksamhet. I Göteborg hämtar Stadsmissionen maten med kylbil och kör den sedan till sitt centralkök. Maten tillagas innan den körs vidare till de olika verksamheterna.

Med matsvinn menas den mat som slängs trots att den egentligen fortfarande är ätbar. Ett exempel på detta är varor som passerat bäst före-datum. En bäst före-märkning är till för att visa hur länge ett livsmedel förväntas behålla sin kvalitet, till exempel smak, färg och krispighet. Efter att ett livsmedel passerat sin bäst före-märkning blir alltså kvaliteten så småningom sämre, men maten kan fortfarande vara fullt ätbar. Livsmedel som kan försämras snabbt och bli en hälsorisk märks i stället med sista förbrukningsdag. Det är sista dagen som tillverkaren kan gå i god för att livsmedlet kan ätas eller drickas utan att vara en fara för hälsan. Varor som passerat bäst före-datum får både säljas och skänkas, medan varor som passerat sista förbrukningsdag är olagliga att sälja eller skänka vidare.

– I praktiken så betraktar butikerna det som ungefär samma sak. Allt som passerat bäst före-datum tar man också bort. Även om man inte skulle behöva det, säger Ingrid Strid, forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet.

Butikerna måste anpassa sig till kundernas krav på välfyllda hyllor och en orsak till matsvinnet är att butiker beställer in fler varor än vad de kan sälja. Ett exempel är när butiker är rädda att prinskorven ska ta slut kring jul och tar då hem extra mycket.

– Mycket handlar om att ha bra beställningsrutiner så man inte hämtar hem för mycket, säger hon.

I och med internet har det blivit möjligt att köpa mat utan att lämna hemmet. Det finns flera olika hemsidor som erbjuder matkassar som skickas direkt till dörren. Till skillnad från livsmedelsbutiker behöver inte onlineföretag ha fyllda hyllor vilket gör att deras matsvinn kan bli lägre.

I livsmedelsbutiker är beställningsrutinerna viktiga för att få ett så litet svinn som möjligt. Trots det är det i stort sett oundvikligt att det inte blir ett visst matsvinn. Det finns då lite olika sätt man kan hantera det på.

– Väldigt många jobbar med att sänka priset på produkter som närmar sig bäst-före datum, säger Maria Smith, miljöchef på Ica.

Vissa av deras butiker jobbar även med att tillaga den mat som rensas bort. Maten säljs sedan eller används i personalrestaurangen. Det finns även andra sätt att ta vara på maten.

Carolina Nilsson, på Frälsningsarméns matbank, berättar att det tidigare funnits planer på att flera organisationer ska gå ihop i en gemensam matbank, men man har hittills inte fått det att fungera. Det har bland annat varit svårt att hitta en lokal. Hon säger också att ju större verksamheten blir desto svårare kan det vara att förklara vad det går till.

– Om man skänker till oss på Frälsningsarmén då kan jag säga att vi kommer göra så här med det och det kommer gå ut till de här verksamheterna, säger Carolina Nilsson.

Hon är positivt inställd till en större, gemensam matbank och tror att det möjligt att genomföra om man hittar rätt person som kan driva och hålla i det.

Fakta matsvinn
I slutet av 2013 kom rapporten Svinnreducerande åtgärder i butik av Mattias Eriksson och Ingrid Strid. Rapporten togs fram av Sveriges Lantbruksuniversitet på uppdrag av Naturvårdsverket och har finansierats av Livsmedelsverket. Under tre års tid – 2010-2013 – undersöktes matsvinnet från sex livsmedelsbutiker i Sverige.

Fakta matbanker
I Sverige finns det i dag inga nationella matbanker utan det är upp till de olika idella organisationerna att själva organisera detta. Men runt om i världen finns det så kallade Food banks, matbanker, som organiserar och distribuerar skänkt mat. Ett exempel är FareShare som finns i Storbritannien. De har 910 olika organisationer som tar del av deras mat. Större delen av deras inkomst består av donationer från företag och privatpersoner. FareShare har även strikta regler kring vilken mat de tar emot. Det måste till exempel vara obrutna förpackningar och maten måste ha förvarats i rätt temperatur.

Det har nyligen startats en nordisk undersökning kring matbanker. Den leds från Norge via Østfoldforskning. De tar in information och tittar på potentialen kring hur mycket mat som skulle kunna förmedlas. Då studien ännu inte är avslutad finns i dagsläget inga resultat.

Enligt European Federation of Food Banks finns det i dag 254 matbanker runt om i Europa.

Okritisk och felaktig bild av Simon Eisner i mediaDet har skrivits spaltmeter med positiva artiklar om Simon Eisner och Allwin AB. Man får 295 träffar om man söker på ”Simon Eisner” + ”Robin Hood” på Google, 44 träffar på ”Simon Eisner” + ”Karl-Bertil Jonsson”.I många av artiklarna redovisas dessutom rena felaktigheter. Nedan följer en lista med länkar till de några artiklar där faktafel och en överdrivet positiv bild förekommer:http://www.dn.se/sthlm/sopguldet-behover-inte-langre-bli-till-sand/Här anges att Eisner har en normal företagsavkastning på 10-15%. Artikeln är publicerad 11 februari 2013. Bolaget Allwin AB har funnits sedan slutet av 2010. Vid tidpunkten för publiceringen fanns en årsredovisning för 2010-2011 där det framgår att bolaget gick gjorde en förlust på 273 000. 2012 gjorde bolaget en förlust på 94 000 något Eisner naturligtvis vet vid intervjutillfället.http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.979474-dubbelt-sa-mycket-mat-till-behovande

I en artikel från GP 16 juni 2012 med rubriken ”Dubbelt så mycket mat till behövande” står det:

“Avtalet med Coop gör att Allwin dubblar sin kapacitet. Från att tidigare ha kört ut 100 ton om året får man nu en kapacitet på 200 ton.”

2010 och 2011 skriver Eisner i stiftelsen GE:s årsredovisning att han samlar in 250 ton mat per år. 2009 skriver han att de samlar in 200 ton. När artikeln skrivs finns årsredovisningar för stiftelsen GE från 2006-2010 tillgängliga.

I samma artikel står det: ”Företaget säger sig göra en hälsosam vinst för att kunna återinvestera i företagets tillväxt”.

16 Juni 2012 hade fortfarande inte årsredovisningen för 2011 kommit in, men Eisner vet naturligtvis i detta läget att bolaget gått med förlust.

http://www.e-magin.se/v5/viewer/files/viewer_s.aspx?gKey=86vk8t4r&gInitPage=1

I Tidningen Kollega med rubrik “Kungen av återvinning” beskrivs i inledningen hur Eisner när han fyllde 30 hade ett toppjobb inom finansbranschen med en lön som gjorde att han kunde leva lyxliv med exklusivt boende, dyra utlandsresor och täta besök på de finaste krogarna. Vi har jämfört med Eisners taxerade uppgifter från året han fyllde 30 och sett att hans inkomst under det året låg på runt 27 500 kronor i månaden

http://www.entreprenor.se/entreprenorer/han-ar-en-modern-robin-hood_123457.html

I tidningen Entreprenör från den 16/12 2010 anges att Eisner har fyra anställda. I stiftelsens årsredovisning anges att man haft en person anställd.

Det anges också att verksamheten finns i både Stockholm, Göteborg och Malmö i den här och flera olika artiklar från 2010 och framåt. Det finns fortfarande ingen verksamhet i Stockholm och Malmö. I DN-artikeln ovan sägs att verksamheten nu kommer till Stockholm, vilken den alltså ett år senare ännu inte gjort.

I artikeln i Entreprenör pratar Eisner också om fördelen med sin ekonomibakgrund “jag förstår både balansräkningar och personalfrågor”. I stiftelsens årsredovisningar kan man se att revisorn har mycket allvarliga anmärkningar på hur bokföringen skötts åren innan artikeln skrev.

Till och med hårdkokta Uppdrag Granskning har följt Allwins chaufför i inslaget 24-timmar utan att några kritiska frågor ställs. 5.36 minuter dyker även upp en faktaruta där det står:
“Butikerna betalar för hämtning av mat som inte blivit såld och inte är för gammal. Annars hade den slängts.”

Att maten inte är gammal stämmer inte enligt vår granskning.

http://www.svtplay.se/klipp/276117/48-timmar-maten-som-hamnar-dar-den-behovs

Eisners alla priser
Simon Eisner har även vunnit en mängd olika priser de senaste åren. Nedan följer en lista saxad från Allwin AB:s hemsida:

2010 Årets 100 inspiratörer, Tidnigen Leva.
2010 Årets miljöhjälte, Juryns hederspris, WWF
2011 Final: Änglamarkpriset, Resurshushållning
2011 Svenskt bidrag: European Week for Waste Reduction
2011 Final: Årets Entreprenör, Swedish Recycling Award
2011 Sveriges 100 uppstickare, Tidningen Shortcut
2012 Vinnare: CSR Västsveriges pris
2012 Final: Konsumentpriset Blåslampan 2012
2012 Vinnare:Årets Entreprenör, Swedish Recycling Award
2013 Vinnare: Mest Företagsam 2013, Svenskt Näringsliv

Faktum har granskat Simon Eisners företag, Allwin, som distribuerar mat till hemlösa och utsatta. Mat som egentligen skulle ha kasserats. Vår granskning visar att maten ofta har passerat sista förbrukningsdag och därmed är olaglig att ge bort. Men också att Allwins ekonomi befinner sig i fritt fall. Simon Eisner har dröjt med att svara på många av våra frågor. Därför publicerar vi här en komplettering där Eisner fått möjlighet att återigen bemöta det som framgår av vår granskning.

TEXT: ANNA WALLENLIND NUVUNGA

Olaglig, möglig och hälsofarlig mat som passerat sista förbrukningsdag. Olagliga lån och bokföringsbrott. Den sociala livsmedelsentreprenören Simon Eisners företag Allwin AB har i flera år distribuerat livsmedelsbutikernas matsvinn till behövande. Men ska de hemlösa behöva nöja sig med utgången mat som kan vara farlig att äta? Och varför har Eisner betalat ut svarta löner och tagit olagliga privata lån ur företaget?

När Faktum i höstas inledde sin granskning av Allwin började frågorna snabbt hopa sig. Simon Eisner har fått många möjligheter att svara på kritiken och anklagelserna mot honom. Vi intervjuade honom till att börja med under två timmar i slutet av januari. Sedan dess och fram till att reportaget publicerades den 25 februari har vi fört en kontinuerlig dialog per mejl och telefon. Här publicerar vi hans, ofta motsägelsefulla, bemötanden på vår kritiska granskning.

De många frågor vi har ställt om ekonomin har till stor del lämnats obesvarade, eller kommit in efter vi skickat tidningen till tryck. Enligt Eisner beror det på att all hans dokumentation och bokföring har legat hos hans tidigare revisorskonsult, som sparkades både som revisorskonsult och som ledamot i både bolaget och stiftelsen förra året. Varför alla hans papper finns hos en sparkad redovisningskonsult som dessutom är föremål för en förundersökning, eftersom han misstänkts ha förskingrat flera miljoner från en handikapporganisation, har Eisner inte svarat på.

31/1 skriver Eisner så här i ett mejl:
”Jag får inte tag på XXX (ringt/mailat/jagat) som har bokföringsböckerna då Allwin aldrig har haft något kontor har böckerna förvarats hos XXX och han har gjort sig otillgänglig vilket försvårar för mig att svara på era frågor.”

En av de frågor vi ställt är varför det finns stora luckor i inbetalningarna av arbetsgivaravgifter – bland annat augusti till december 2009. Hans svar som kommer efter att tidningen har skickats till tryck är att hans chaufför då på egen begäran varit tjänstledig. Något som chauffören förnekar. Chauffören visar även upp bankkontoutdrag från Swedbank som visar att inbetalningar gjorts från stiftelsen GE och Simon Eisner i slutet av månaden under hela den här perioden. Dock med en mindre summa än tidigare och på jämna belopp vilket tyder på att ingen skatt har dragits. När vi frågar Simon Eisner om han har någon dokumentation på att chauffören varit tjänstledig kan han inte svara på det. Om pengarna säger han att det inte handlar om lön utan om en ”intern uppgörelse”. Varför skattefria pengar skulle kunna betalas ut från verksamheten bara för att man kallar det ”intern uppgörelse” svarar han inte på. När vi frågar om underlag på överföringarna lovar han till slut att återkomma under dagen. Senare skickar han ett mejl där det står:

”Från vårt håll finns inget mer att tilläga än det ni redan fått när det gäller tjänstledigt. Vi är trygga med vårt beslut kring ärendet.”

Vi har även upprepade gånger frågat efter avtalet med 7-Eleven och chaufförens arbetsbeskrivning för att få klarlagt om Simon Eisner kan bevisa att han tydligt lagt ansvaret för mathanteringen på leverantör och förare. Den 31/1 svarar Simon Eisner:

”Vi lämnar inte ut avtal mellan Allwin och dess kund.”

”Vi lämnar inte ut vår chaufförs arbetsbeskrivning. Det är mellan företaget och den nuvarande anställde.”

Efter att tidningen skickats till tryck ändrar sig plötsligt Eisner, han skickar tre meningar inklippt i ett mejl som han säger är ett utdrag ur avtalet med 7-Eleven. När vi frågar efter en inskannad version där datum och underskrifter finns med svarar han inte.

Under intervjun skyllde Eisner även på sin förare och hävdade att han skulle säga upp honom om han inte kollat datum själv.

– Men va, herregud. Nu är det så här om det är så att föraren har brustit så får han sparken. Så åtgärdar vi det, sa Simon Eisner.

Vi frågade då efter dokument som kunde styrka att det ingår i chaufförens jobb att kolla alla datum eftersom de nuvarande och tidigare chaufförer vi pratat med sagt till oss att de inte fått några sådana instruktioner. Eller att Simon Eisner som arbetsgivare har utbildat eller instruerat föraren om detta. Tre veckor senare, efter att tidningen skickats till tryck, mejlar Eisner ett dokument där förarens ansvar beskrivs. Dokumentet är skapat juni 2012. Det visade sig att dokumentet fanns i hans dator, skriver Eisner. I en av punkterna står det:

”Alla förare har ansvar för att livsmedel hanteras enligt livsmedelsverkets regler och att alla kontrollerar Allwins regler för datummärkning och kontrollerar kvalitet på varor.”

När vi ber honom inskannat exempel med den nuvarande chaufförens underskrift som visar att han tagit del av dokumentet får vi inget svar.

När det gäller anklagelserna från tre olika källor om att han tagit ut svarta pengar ur stiftelsen för privata utgifter svarar han:

”Svårt att svara på något man inte gjort”

Och när vi frågar om anklagelsen att han betalat ut löner svart svarar han:

”Det finns inga oklarheter att finna gällande anklagelser.”

Trots att vi alltså har kontoutdrag som visar på att insättningar gjorts till en anställd från stiftelsen GE under perioder som arbetsgivaravgifter inte har betalats till Skatteverket.

Att Simon Eisners separata it-bolag har fakturerat stiftelsen 180 000 kronor år 2006 förklarar han med att chauffören som körde maten de första åren var anställd i hans it-bolag.

”När det gäller tidigare än 2008 så var föraren deltidsanställd i ett Kommanditbolag som idag inte existerar och utlånad till Stiftelsen tills stiftelsen under 2008 tog över arbetsgivaransvaret för föraren som finns redovisat i Stiftelsens revisionsberättelser, efter 2011 övergick ansvaret för förare över av Allwin AB.”

Detta stämmer överens med de uppgifter vi fått från chauffören. Det finns dock frågetecken. Den summa som betalats ut enligt chaufförens kontoutdrag är långt ifrån 180 000 även om skatter och avgifter läggs på. Enligt revisorns anmärkningar finns det inte heller något som kan verifiera kostnaderna, alltså bevisa vad de 180 000 kronorna har används till.

Utdrag ur årsredovisningen 2006:

”Under räkenskapsåret har 180 000 fakturerats från en av stiftaren närstående bolag som till största del avser lönekostnader för arbete utfört för stiftelsen, dock anställd i det närstående bolaget. Vi har ej kunnat verifiera kostnaderna.”

Vi har även frågat Simon Eisner varför alla hans kostnader redovisas i en klumpsumma i årsredovisningarna, något som enligt den skatteexpert vi haft till hjälp med granskningen inte är korrekt. Löpande kostnader som drivmedel, bilhyra och annat ska redovisas som driftskostnader. Summan som redovisas under rubriken övriga externa utgifter är dessutom väldigt hög de senaste åren. När vi frågar Eisner hur stora kostnader han haft för transporten av maten förutom lön till chaufför har han vägrat svara.

Simon Eisner har under de tre veckor vi försökt reda ut misstänka bokföringsbrott och förbjudna lån med honom främst lagt ansvaret på sin före detta revisorskonsult. Detta trots att revisorn år efter år haft anmärkningar på bokföringen och hur verksamheten skötts. Alla årsredovisningar har skrivits under av Simon Eisner innan de skickas in till myndigheterna och dessa har innehållit revisorns anmärkningar. Den 7/2, skickar Eisner mejlet nedan som en sammanfattning av hur han ser på vad som har hänt:

”Vi är ett litet ideellt företag som har varit tvungna att förlita oss på ideella krafter. XXX har ställt upp som redovisningskonsult på ideell basis, och har haft ansvar för vår bokföring.”

Visst har vi upplevt att det har strulat med bokföringen ibland, ofta har det handlat om att saker och ting kommit in försent och vi har blivit förlagda med vite, detta har stressat mig till att skriva på fort och skicka in bokföringen, därav minskat min kontroll, vilket aldrig kommer upprepas igen.”

Fakta: Alla årsredovisningar från start 2005 har lämnats in för sent vilket är ett brott mot bokföringslagen. De första årens årsredovisningar kom in först 2009.

“Till slut upplevde vi dock att strulet med bokföringen blev för stort, så vi valde att avsluta samarbetet under sommaren 2013. Men jag har aldrig misstänkt att det skulle förekomma några oegentligheter i vår bokföring, och inte heller revisorerna har pekat på något.”

Fakta: Detta stämmer inte. Revisorn har vid flertalet tillfällen påpekat allvarliga brister. Den allvarligaste år 2006 som beskrivs ovan där 180 000 betalats ut till Eisners egna it-bolag utan att kostnaderna kan verifieras.

“Att vi inte bytte ut XXX tidigare beror på att det inte finns många som erbjuder sin kunskap ideellt och vi litade på honom.”

“Med det som nu uppdagas i HSO önskar jag ju att jag hade haft större kontroll på ekonomin under tiden. Det är viktigt att påpeka att vare sig vi själva eller revisorerna har hittat några tecken på att han skall ha förskingrat några pengar. Men visst finns det saker som vi gärna skulle vilja reda ut med XXX, men han har tyvärr gjort sig onåbar.”

“Detta var ett allvarligt misstag från min sida, beroende på okunskap.”

Fakta: Eisner är själv universitetsutbildad i ekonomi.

“Jag litade helt på den person som har haft ansvaret för All Wins redovisning/bokföring, och hans uppfattning vad som var avdragsgillt i samband föreläsningar och resor ToR till Stockholm med kost och logi mm. När sedan revisorerna påpekade att detta var en felaktig tolkning av reglerna har jag gjort allt jag kunnat för att komma till rätta med det här. Skulden är idag reglerad jämte ränta från och med måndag, och bolaget har inte lidit någon ekonomisk skada.”

“Jag vill också tillägga att vare sig Skatteverket eller Länsstyrelsen har haft några anmärkningar.”

Fakta: Skatteverket gör endast stickkontroller på aktiebolag eller agerar efter tips. Revisorn har skyldighet att skicka in orena revisionsberättelser, om det har gjorts är oklart. Skatteverket får inte avslöja om det finns någon pågående utredning efter förra årets allvarliga anmärkningar i årsredovisningen. Endast efter beslut blir det offentligt. Länsstyrelsen har fått hota med vite flera gånger för att få in årsredovisningar. Men önskar att de hade granskat Eisners stiftelse tidigare efter att vi ställt frågor.

Övrig kommentar: Alla intervjuer med Simon Eisner är bandade.

2012_12_05_1
2012_12_05
2013_12_042013_12_06
2013_12_09_2
2013_12_09_32013_12_092013_12_12
Här finner du samtliga källor.Labbtester
labbtest flera olika
labbtest räksallad
labbtest laxsalladÅrsredovisningar Allwin
Årsredovisning Allwin 2010-2011
Årsredovisning Allwin 2012Årsredovisningar Stiftelsen Gemensamt Engagemang
ÅrsredovisningGE2005-2006
ÅrsredovisningGE2007
ÅrsredovisningGE2008
ÅrsredovisningGE2009
ÅrsredovisningGE2010
ÅrsredovisningGE2011

Arbetsgivaravgifter 2007-2010 Stiftelsen Gemensamt Engagemang
Arbetsgivaravgifter 2007-2010

Inspelade intervjuer

Simon Eisner om obetalda arbetsgivaravgifter
Intervju med Arne Heim, 7-eleven

Intervju med Simon Eisner den 28 januari 2013
Intervjuar gör Anna Wallenlind Nuvunga och Josephine Freje (fråga markeras med fetstil)

Följande text är en transkribering från en inspelad intervju med Simon Eisner. Vid flera tillfällen i texten dyker det upp punkter (…). Punkterna visar att det har varit svårt att höra vad som sägs, alternativt att personen funderar. Punkterna kan även visa att den ena parten börjar prata innan den andra parten hinner avsluta det hen säger.

Vissa uppgifter som rör personer har tagits bort ur transkriberingen och ersatts med XXX.

Vi behöver få svar på den här veckan. Jag tänker en del frågor om ekonomin, kan ju också vara så att det kan vara lättast att vi skickar och att du svarar på skriftligt.

– Alltså, jag behöver fråga min revisor vad det är…det är så många år sen så jag har fullständigt…

Nej men visst, många frågor rör ju dagens situation också, såklart. Men vi kanske kan prata direkt med din revisor också.

– Ah, jag tror inte att vi ska…vad är syftet med de här frågorna?…

Jo, tanken är ju den att vi, vi har ju, tittat en del på din verksamhet. och hittat en del saker som vi är fundersamma kring. Det kommer när vi börjar ställa frågorna. Och då är det ju jätteviktigt att vi inte bara skriver det som vi har hittat, som vi tycker inte ser riktigt bra ut utan att vi…att du får….

01:45

– Ska Faktum skriva ner Allwin som är ett litet bolag med en och en halv tjänst och som har kämpat i 9 år? Är det det som är syftet? Om ni skriver något felaktigt så kan hela bolaget gå under. Det har inte så mycket med mig att göra. Vi har kommersiella kunder som vi fakturerar. Det är inte en massa gamla tanters pengar eller skattemedel som Faktum. Utan det här är en marknadsprincip,….,

Du kan säkert svara på de här frågorna.

– Ja, men bara så att vi är klara på det innan vi liksom springer iväg och tror att vi liksom har hittat någon grej här va. För då finns det ju…

Det är ju därför vi träffar dig idag.

– …fattar det. Så man kan…..som omsätter 140 gånger mer än vad Allwin gör. Och är finansierat av skattebetalarna. Så att det här är ju inte några skänkta pengar vi snackar om. Så man bara “oj, titta, vad är det som har hänt här?”

Det är ju just därför vi vill träffa dig.

– Om det är så att det skrivs dåliga grejer….Allwin är precis i slutet av sitt…om det här ska funka eller inte. Kommer det ut några negativa grejer nu och de kunder som jag lyckats förhandla med….drar sig tillbaka då finns det inga mer pengar. Då liksom, så..

Men eftersom vi har väldigt kort om tid på oss nu, så känns det viktigt…

– Bara så ni vet om det.

Vi är helt medvetna om det. Så känns det ändå viktigt att vi kommer igång och att du…

– … inte att ni…ni väljer sen om ni ska skriva bra eller dåligt. så kommer jag ganska…

Vi baserar det ju bara på fakta. och dina svar.

– ja, men det är en tolkningsfråga.

Du kommer ju också att få se dina citat innan publicering.

– Ja, men det är inte frågan om citat. Jag läsa hela artikeln. Jag gick ju inte in i den här intervjun med att det skulle vara en granskning.

I den här intervjun?

– Och en djupdykning in i bolaget. När man granskar andra…Faktum är ett socialt företag. Allwin är ett socialt företag. Ska ett bolag som har 10 anställda anställda och 25(? svårt att höra) miljoner kasta sten på ett litet bolag som omsätter 1,10 (?svårt att höra)… Det finns ingenting att hämta där va.

Men det är ingen idé att vi ger oss in i en…

– Jag vill bara…om man ska vara jävligt nojjig här nu.

Du kanske oroar dig i onödan. Vi går igenom frågorna och du svarar…

– Jag har jobbat med det här i 9 år oavlönat så att åka på en sån här känga nu va?

04:15

Du svarar bara på frågorna så gott du kan. Är det någonting…

– Jag vet väl att jag ska svara. Det är inga konstigheter. Det finns ju ett svar. Det är inga problem.

Men då sätter vi igång så att vi inte förlorar tid bara genom att tjafsa.

– Det är inget tjafs.

Nej, men det är lätt att det blir det om vi går in och försöker…

– Det är ganska allvarligt om det här, om det är fel. Det får oerhörda konsekvenser.

Men det är just därför som vi verkligen vill få ställa de här frågorna. vill ge dig möjlighet att svara på frågorna.

– Vad är det för möjlighet ni ger mig att jag ska hamna på…

Ge din syn på…

– Men vad är min syn på det hela?

Vi börjar med frågorna. Och så svarar du. och så…

– Konsekvensen blir att 500 000 måltider inte levereras så att vi har det klart så att ni är medvetna om det.

Okej, men ska vi köra igång?

– Det kan vi göra. Jag blir orolig när jag får sånt här för jag ska få möjligheten och chansen…

Kan du börja med att beskriva lite dagsläget. Förra gången vi träffades berättade du om att du var på gång med utvidgningen till Stockholm, Malmö.

– Det är på gång. Stockholm med. Vi inväntar svar och vi ska få det i veckan.

Okej. Har du någon kontakt i Stockholm som vi kan prata med?

– Nej, det är såpass hemligt så det går inte. De kunder vi har i dagsläget vill inte bli officiella än.

Och Malmö?

– Det är…hela Sverige.

En av de saker som vi har sett är att du skriver i årsredovisningarna mellan 2006 och 2010 att ni har samlat in kläder till Faktumförsäljare. Kan du berätta om det, vad det är för typ av insamling?

06:04
– Vi hade personalinsamling till våra kunder, Faktumförsäljarna fick välja. Det kommer jag faktiskt ihåg.

Vilket år var det?

– Det gjorde vi under rätt många år.

Det lämnades på Faktums kontor eller?

– Ja, vi körde det till kontoret och hängde upp det på galgar så fick folk välja….. Vad de ville ha istället för att bara få en jacka. Det kommer jag ihåg att det var väldigt…. Då kom deras personliga smak faktiskt fram. ….. Om det var rätt storlek.

Det här var 2006-2010 någon gång?

– Ja, vi gjorde det ett par år vet jag. Vi samlade inte…jag vet inte om det var halsdukar och mössor. …. Det gör vi inte längre.

Vad kommer, du sa personalinsamling. Vad var det ni fick kläder och sånt ifrån då?

– De företagen som vi jobbade med.

07:16
– Jag kan inte säga för mycket om företagen jag jobbar med. Det här är ju en verksamhet som jag har lagt 10 000 obetalda timmar på detta och investerat åtskilliga miljoner, det är många i Sverige som ringer mig och som vill att jag ska skicka upp hela affärsplanen. 20-30 sidor med detaljerade…budgetar och… samarbetspartners…
Har lagt säkert 100 000 bara på att ta fram det avtalet kunderna skriver på.

Men de företagen…

– Jag kan inte sitta… De älskar detta. Jag kan inte säga så mycket, men så fort det står i en artikel då kan alla göra detta, det finns inget hinder längre, alla vill ju veta hur har Simon Eisner löst det som ingen annan har löst. Vad är det som har gjort att han har lyckats? Det beror på att jag har läst igenom hela livsmedelslagstiftningen.

Kan du bara hänga kvar vid kläderna här först.

– Vi gör ju insamlingar, vi kör ju från A till B. Det är inte mer avancerat än så.

Julklappar till Faktumförsäljares barnbarn har du också sagt att ni har samlar in. Kommer du ihåg när det skedde?

– Vi lämnar julklappar, om någon har barnbarn eller barn. Barn antar jag att någon har…

Vet du vilka år det gäller?

– Nej det vet jag inte.

– Hör om XXX vet. han jobbade för mig. Han gör inte det längre. Så om de fick sin julklappar, det vet jag inte. Jag hoppas att de fortfarande får julklappar.

Vi samlade in julklappar, här var det jag som startade julklappsinsamlingen på Gothia Towers. Så jag antar att alla fick julklappar som skulle ha det. Sen vem som fick dem, det kollade jag inte upp i detalj.

Jag började ju jobba på Faktum 2008 och redan då togs det ju ett beslut att vi inte skulle ta emot några kläder överhuvudtaget för att det blir för rörigt med insamlingar och…Det var personer som ville komma in och lämna kläder. Ändå står det i årsredovisningarna, både för 2008 , 2009 och 2010 att kläder har samlats in till Faktumförsäljare.

– Då är det felskrivet då, det är inget konstigt med det.

Är det felskrivet i årsredovisningarna där då?

– Jag kan inte avgöra det för jag vet inte vilket årsredovisning ni syftar till, och hur många år…Jag har faktiskt ingen aning. Har vi inte levererat så har vi inte levererat, det är inget konstigt med det.

När det gäller dina tidigare partners då, t.ex. Gothia Towers och XXX (Källskydd), så har ju inte de fått några redovisningar av var er julklappar gick. Hur kommer det sig att du aldrig lämnade in redovisningar för var julklapparna gick?

– Nej, vi kör mycket av julklapparna ut till… Bergsjön tog emot en hel del och det var ingen som bad oss redovisa var de tog vägen.

Vet du vart de tog vägen?

– Det skötte XXX, han som jobbade för mig, jag körde inte personligen, han hämtade dem och körde dem vidare.

Men du säger att ingen bad dig redovisa. Men är inte det naturligt ändå, när man lämnar, när man samlar in en massa julklappar, att man gör en lista?

– Nej, jag tror inte att vi har redovisat det någon gång. Jag vet ju att vi har kört dem och vart grejerna hamnar men…det tar räddningsmissionen nu som gjorde julklappsinsamlingen senast och de skickar ju, det de inte får ut, till Rumänien då då. Sen, var hamnar dem liksom?

11:24
Har du något som kan belägga att Faktumförsäljare, eller Fakumförsäljares barn har fått julklappar?

– Det får ni fråga era egna Faktumförsäljarna om. Om de har tagit dem själva eller lämnat vidare dem till sina barn och barnbarn. Om de inte fick några julklappar så har de inte fått några julklappar.

Men det vet ju du, tänker jag?

– Jag kör inte dem personligen så jag har ingen aning.

Vart de har tagit vägen?

– Jag anser att min…den person som jobbar för mig levererar ut till dem som det ska levereras ut till och sen sitter inte jag och detaljkontrollerar.

Om vi går tillbaka till livsmedelslagstiftningen och det som du sa alldeles nyss att du har läst alla lagar och regler och så där. Kan du kort förklara vilka livsmedelslagar det är som du måste följa?

– Det kan jag tyvärr inte göra. Jag har fått tillstånd att göra det jag gör och då lever jag efter det tillståndet.

Vad är det för livsmedelslagar som gäller för mat som har passerat sista förbrukningsdag?

– Ja, inga alls egentligen. Det är inte olagligt att leverera mat som har passerat bäst-före datum.

Men sista förbrukningsdag?

– Det vet jag inte, det ska man inte göra. Det tror jag inte har skett heller.

Hur kontrollerar ni att inget har passerat sista förbrukningsdag?

– Det görs dels av vår förare och dels på plats, det kan ju vara någon diakon och någon diakonissa eller en föreståndare och även den som tar emot det måste säkerställa att det är bra grejer. Om man får en grej och ser att den har passerat sista förbrukningsdag så ska man ju inte upp den, det vet ju vem som helst.

Har ni själva några rutiner för det?

– Vi vet ju vad vi får in från våra samarbetspartners, i bland skickar vi grejer som har gått över gränsen, men då slänger vi det.

Finns det med i din förares arbetsbeskrivning att han ska kontrollera maten innan den lämnas vidare till hjälporganisationen?

– Ja, han ska ju veta att det inte får vara gå över tiden. Och det är ju skillnad på bäst-före och sista förbrukningsdag.

Kollar du det här på något sätt själv?

– Nej, det finns rutiner hos föraren och bryts de då får man styra upp det helt enkelt, så är det på alla arbetsplatser, om de anställda inte gör det som föreskrivningarna säger så får man … dem helt enkelt.

Har du själv gjort någon kontroll på det?

– Jag har inte hört någon feedback från mottagarorganisationerna, att det var på det viset. Och då kan jag ju inte gör så mycket. och jag har inte heller hört eller kontrollerat för jag litar på att de kontrollsystemen vi har. Jag litar på att föraren inte kör ut grejer som inte körs ut. Jag litar på att mottagaren observerar om det är för gamla grejer. Jag litar också på att mottagaren observerar och då ger feedback till chauffören. och då har man ju uppmärksammat det här då va.

Har du några skriftliga rutiner, eller någon arbetsbeskrivning? Just det där att det är föraren då som ska kolla.

– Det är osagt om man jobbar med livsmedel är det det som gäller, det behöver man inte skriva på papper.

Ni har inga sådana skriftliga, alltså papper, att det står någon arbetsbeskrivning?

– Nej, man ska följa de lagar som gäller då va och så får man skriftliga…det är självklart. Om det har hänt får det konsekvenser för föraren ge honom en skriftlig varning eller någonting och säga att det inte ska upprepas helt enkelt. Det är väl inte mer med det.

Vi har kontrollerat all mat vi fått får från er de senaste månaderna nu. Det är ju framförallt, det är ju 7-eleven vi får från men det kommer ju lite från Coop och så där…

– De där bullarna där va?

Ja, precis. Det är ju väldigt mycket färdiggjorda mackor och sallader vi får från 7- eleven, det är inte bara bullar. Och i princip allting har passerat sista förbrukningsdag. Det är några…

– Bäst före eller sista förbruknings?

Sista förbrukningsdag. Det här är ju räksmörgåsar det är smörgåsar med köttprodukter, kyckling, och vissa dagar kommer det några mackor som är från samma datum. alltså att sista förbrukningsdag är just den dagen. Men majoriteten av maten vi får, största andelen av den har passerat sista förbrukningsdag. Vad säger du om det?

– Ja, då får man kolla upp det, det är inte mer med det. Det är möjligt att vi inte kan jobba med 7-eleven mer om de inte lämnar bättre grejer. Då får vi säga upp det avtalet i så fall.

Vad har ni gett 7-eleven för instruktioner?

– Att det inte ska ha passerat sista förbrukningsdatum.

16:35
Vi har ringt runt till butikerna och de som jobbar där har i princip ingen koll på vad det är för regler och lagar som gäller.

– Det borde de ha, det låter ju märkligt, de säljer ju faktiskt sin mat till en konsument, jag är ju en mellanhand, dels ett miljöperspektiv att rädda den här maten och om folk inte lägger i mat med rätt datum i lådan. Den detaljkontrollen är helt omöjlig för mig att ha, det är omöjligt för chauffören också att inspektera varje macka, då skulle det ta honom 15-16 timmar. Det går inte. Utan detta är en tillit som man måste ha då när man samarbetar med oss. Jag kan ju inte förutsätta att alla….eller jag vet inte…det är klart man vill sälja det då. Om det har gått en dag så kan det finnas folk som tycker det ok, men livsmedelsverket tycker inte det och vi ska följa de lagar och regler som gäller. Man kan tycka att det är dåligt, men det är ju inte upp till min förare eller någon annan att avgöra det, men ska följa de lagar som finns.”

Finns det något i avtalet med 7-eleven som styrker att de har fått instruktioner att inte gå över sista förbrukningsdag?

– Ja, det finns säkert någonstans, det var så länge sedan det skrevs.

Det talar ju till din fördel. Om ni hade ett skriftligt papper med 7-eleven, där det står att ni ska absolut inte…

– Vi tar inte emot några gamla grejer. Det står på vår hemsida tydligt, det kan vem som helst läsa, vår sida är vårt avtal. Vi skriver det…

Vi har pratat både med miljöförvaltningen och livmedelsverket om det här. Och de menar ju på att i alla led i kedjan som har ett ansvar. Så egentligen, även om, jag har ju varit med din chaufför ute och jag ser ju också att han inte har tid att gå igenom varje macka. men egentligen är det både ert ansvar och vårat ansvar. Det är liksom… alla i ledet har ju ett ansvar, men naturligtvis har ju 7-eleven, som lämnar ifrån sig det…

– Jag skulle vilja påstå det att det är ju klart vi har ett ansvar men det är ju svårt för oss att kolla upp det. Och det har ju jag sagt till dem som tar emot att är det så att det inte är bra då får ni ju hojta till. Det här är ju ett samarbete. Det är inte någons fel, alltså vi försöker ju göra någonting bra här.

Är det här första gången du får höra att det har gått varor som är över sista förbrukningsdag?

– Ja, om det gått en dag extra. Om de ligger där hela tiden och är en dag gamla. Det kan vara skillnad att då måste de ju slängas, då får man ju följa, man ska ju följa lagen. Om de inte vill lägga de där smörgåsarna på den dagen, det är möjligt att de skänker de på kvällen och då är de i och för sig 20 timmar gamla och det är ju inte bra heller. Det är frågan om hur livsfarligt det är också, men det är fortfarande för gammalt. ….

Vi har dessutom sett att när vi kommer till butikerna så står maten ju redan framme när er chaufför kommer och hämtar. Den står ju inte i något kylrum eller nåt, utan den står ju i lådor, framme i butikerna, eller bakom disken eller någonstans. Vad säger du om det?

– Den ska stå i kylen, det är också upp till 7-eleven att ställa det i kylen, jag har ju mest trott att det varit bullar.

Vet du inte vad det är du levererar?

– Jo, det vet jag och de grejerna ska stå i kylen det vet ju 7-eleven också. De har fått instruktioner om att de här varorna inte ska behandlas annorlunda än vilken kommersiell kund. Om de inte gör det då får man ju åtgärda det.

Din chaufför, fick han någon utbildning i livsmedelslagstiftningen när han började för han borde ju också kunna slå larm när han ser varje dag att det står framme när han kommer in i butiken. Om han hade haft kunskap.

21:05
– Många av dem vet ju när han kommer och om de har ställt fram det den senaste kvarten så är det ju inte ett lagbrott. Vissa har dem i kylen hela tiden och andra ställer fram dem. Jag kan inte de rutiner de jobbar … De har ju mycket bättre personrutin än vad jag har som försöker sälja in och göra en….

Vad jag har förstått så packas lådorna kvällen innan i en del butiker, för när jag har kommit in butiken då och frågat vad som finns i lådorna så vet inte de som jobbar där det för det har packats…

– Möjligt att de har stått i kylen och att de sedan tar fram det innan ni kommer. Det kan jag inte svara på.

Är det första gången du här detta att det har gått ut varor som har gått över sista förbrukningsdag?

– Ja, det har vi inte….för det första visste jag inte att smörgåsarna hade sista förbrukning. Det är nytt för mig, jag trodde det var bäst före som man hade. Jag skulle gärna vilja se vilka, de här smörgåsarna som ni menar. Då är väl framförallt att det är en del räkor på dem, om det är skinkbit eller ost på så tror jag inte att det är…

Det är det, det är det på alla. Jättemycket sallader också. Det är väldigt mycket sallader vi får som är färdig förpackade.

– Jag har inte hört, jag har inte fått någon feedback att mottagaren, jag har inte fått någon feedback från Faktumförsäljare att eller någon att de här grejerna är….

Vi har även pratat med två av våra Faktumförsäljare som inte ens äter maten längre för att de har blivit sjuka. Vad tänker du kring det?

– Ja, det vet jag inte, då tycker jag att de kunde ha sagt till då. Jag har svårt att tro det.

23:06
Känner du inget ansvar när det är du som levererar maten?

– Det är ju jättesorgligt om folk blir sjuka sedan om det går att härleda till någon dålig smörgås, det är ju tråkigt om de inte äter det längre. Det kan ju i så fall vara troligt att det är något fel på produkten.

Men enligt livsmedelsverket, när jag har pratat med dem så tror de att den troliga anledningen är ju då att hanteringen inte har varit okej. För att ofta så kan ju saker, saker kan ju klara sig långt efter sista förbrukningsdag om det verkligen hålls kylt hela tiden. Men om det inte hålls kylt så kan det bli dåligt väldigt fort och vi har ju bland annat skickat några produkter på test då. och bland annat en sallad som bara hade passerat sista förbrukningsdag med en dag. Det var liksom mögel i den, det var synligt mögel i den. Och de proverna ser inte bra ut.

– Svårt att tro att det kan uppkomma mögel efter en dag.

Ja, men då kan det handla om att den inte har stått kyld under en period.

– Vadå en vecka eller?

Det vet jag inte hur lång tid det tar?

– Det tar…lång tid över. Jag har svårt att tro det. Men om ni säger att det är på det viset så är det väl så. Men det är frågan om hur länge det har stått hos er eller om Faktumförsäljaren tog med sig den hem eller…

Vi har ju skickat det på prov samma dag som vi fått det.

– Så du menar över natten då så…jag kan inte svara på frågan. Det är nyheter för mig.

Om vi återgår till det här med livsmedelslagstiftningen som du pratade om här inledningsvis, även i förra intervjun, att du menar att du har löst ett problem som ingen annan har löst och det är att du…att du har läst alla livsmedelslagar, och du har hittat en unik lösning. När jag ringde miljöförvaltningen här i Göteborg och frågade vad det är som gäller för den här typen av verksamhet så sa de att det enda som man behöver göra när man startar en sån här verksamhet är att skicka in en registrering som du också har gjort. du har anmält din, att du har en kylanläggning och allt det här. Och det kostade 900 kronor. Enligt dem är det det enda man behöver göra, att det inte egentligen finns några mer…

– Det är ju deras del i det hela. …

Men enligt dem så är det inte något mer. Alltså vem som helst kan göra det. Vad menar du då när du säger att det är “the one million dollar question” och att det är att man får betala, att det är miljoner, för att få reda på den kunskapen…för att ta del av den kunskapen.

– Jag har ju gjort det obetalt. Jag har ju 20 000 kr i månadslön liksom.

Fast nu frågar jag ju faktiskt om det här som har med livsmedelslagstiftningen att göra. Enligt miljöförvaltningen är det inte krångligare än att man skaffar sig en registrering.

– …förenklar den problematiken..

Men du har ju inte lämnat in några andra tillstånd. Du har ju inte behövt några andra tillstånd.

– …de regelverken som finns…Men då gör jag det.

Det gör du ju uppenbarligen inte. Det är ju just det vi har visat att du inte gör.

– Men det här är ju eran…. Jag kan ju inte svara på hur någon annan har gjort.

Vi har ju kontrollerat maten i flera månader och i princip allt vi får är efter sista förbrukningsdag. Då följer ni inte livsmedelslagstiftningen. Men frågan var här, gällde, vad är det…

– Men alltså, har ni det här dokumenterat?

Vi har…

– Varenda grej..?

Under två veckor dokumenterade vi då, där har du precis vilka datum som stod på smögåsarna hur gamla de var när vi fick dem. En lista har jag med mig som du kan få. Men jag vill återgå till det här att du säger att, för att få reda på hur du har löst den här problematiken kring livsmedelslagstiftningen att man skulle behöva betala dig flera miljoner.

– Det är därför att ingen annan har tagit sig tiden att kolla upp hur man ska göra det.

Men det tog ju mig 5 minuter att ta reda på vilka tillstånd som krävs.

– Du tror det ja. Det är som Stadsmissionen, de kör ju runt och hämtar grejer olagligt. De har inga tillstånd att göra det. Att köra mat, men de kör mat ändå.

Vad är det du menar att du gör som…

– Jag har de tillstånden
som krävs. Jag följer de hänvisningar som finns.

Vad är det för mer tillstånd förutom just registreringen om kylanläggningen som behövs?

– Det finns praxis och regelverk i branschen som man måste följa.

Det är ju självklart, men det…

– Ja, och det gör jag ju. Så enkelt är det. Det är också det enkla som är det svåra.

Om man bara kollar på när det gäller då livsmedelshanteringen, bara så sammanfatta den. Ni har inga rutiner, du har själv inte kontrollerat maten, det finns inget skriftliga instruktioner.

– Det ska visst finnas. Men va, herregud, nu är det så här om det är så att föraren har brustit så får han sparken. Så åtgärdar vi det. Om grejerna inte…

Vad har du för ansvar? Du är arbetsgivare?

– Ja, det är klart jag har ansvar för att det här ska…Det har varit några månader ni vi har gjort en djupdykning. Jag har ingen…Jag litar på att de som lägger i grejerna, lägger i dem på rätt sätt. Och det är, där har de brustit i sitt ansvar.

Men det är ju ändå du som är chef för den här verksamheten.

– Ja, det är klart att jag är det. Men jag kan inte svara på var det har brustit. Ni har gjort en koll att era grejer har hamnat…att de är en dag för gamla, de här smörgåsarna.

Det kan vara upp till 10 dagar, räksallad…

00.29
– Nä, nä, nä, 10 dar? Glöm att…

Du kan få se min…

– 10 dagar gamla grejer kan jag svära på min döda farsas grav att vi har inte levererat det.

Du kan få se min lista vi har fotograferat varorna med dagens tidning och allting.

– 10 dagar gamla smörgåsar har inte levererats.

Det har levererats. Det har levererats två veckor gamla räksallader.

– Då är det ju någon som vill jävlas i så fall.

Kan det vara så här att det inte…

– Har ni kvar den koden på smörgåsen också.

Vi har ju bilder…

– Så här är det att den butiken det kommer ifrån…Det här är helt osannolikt.

Jag vet inte hur tydlig det syns på bilderna, men vi har ju fotograferat väldigt mycket av den…

– tio dagar gammal är liksom… det kan jag inte….. det kan jag svära på.

Men det är ju väldigt, det är lite märkligt att du kan svära på det när vi har fotograferat mackorna.

– Ja, men vi hämtar ju dagligen. Det är ju någon som har låtit en macka ligga i 10 dagar på en 7-eleven butik och sen lagt ner den i vår låda. Det är högst osannolikt. Kan jag bara säga.

Vi har det dokumenterat. Du kan få se både bilderna och listan på…jag säger inte att det är många varor som har varit så gamla. I enstaka fall när de har varit så gamla…

– Hur många varor är det totalt?

De två veckorna vi granskade så är det några stycken. Kanske 4-6 st mackor. Vi kan kolla på listan och skicka över den till dig, men då har det ju varit… skulle vi kolla under…hade vi kollat under alla de här tre månaderna så är det ju några saker i veckan som är så riktigt gamla kan vi säga.

– Då skulle jag önska att ni sorterade…dels att ni uppmärksammar…då skulle man uppmärksamma, om ni känner till det här problemet…varför har ni inte sagt någonting?

Det har de gjort, länge, de som står i vår distribution.

– Det … till min förare. Varför har ingen i er personal sagt ” du fan, de här grejerna”.

De har pratat med eran förare om detta. Flera gånger.

– Vem då? När då?

Sophie Cronholm som jobbar hos oss har sagt till flera gånger.

– Vem då? Vem har hon pratat med då?

Er förare.

– Vilken av dem? Den nuvarande…?

Den nuvarande, hon har säkert sagt till den före detta också.

– Säkert eller…jag måste få veta sånt här för att…det är svårt för mig att åtgärda någonting om jag inte får veta det. Det är väldigt svårt då va.

Hur ser du på ditt eget ansvar? Förutom då att du tycker att 7-eleven och föraren i så fall har gjort fel.

– Mitt ansvar att bygga och finansiera och se till att det funkar, om det har brustit, så får vi åtgärda det kraftfullt känner jag nu då. Jag menar, det är mycket möjligt att vi inte kan jobba med 7-eleven längre i så fall. Då får vi lägga ner det.


Tror du att det kan vara så här att det finns hos 7-eleven butiker ett eget intresse av att lämna vidare så mycket mat som möjligt? Vad jag har förstått så är det regionkontoret som betalar kostnaden till dig och inte de enskilda franchisetagarna?

– …fakturerar internt, det kan jag inte…

Intrycket jag har fått är att några av de olika franchisetagarna är att de betalar inte någon avgift för detta. Utan det är regionalkontoret som betalar.

– Det är så marginellt. De sparar ingenting.

Men varför tror du ändå att man lägger i så gamla saker då? Och inte bara slänger det liksom?

– De är en dag gamla. Jag vet inte hur de resonerar. Men alltså, att lägga i en extra macka, eller två extra. Det skulle kosta 20 öre att slänga dem. Alltså, det är inga pengar. Det är 50 öre kilot. Det är inga såna, det finns inga sådana incitament skulle jag vilja säga. Man gör det här för att man tror att man gör någonting bra, helt enkelt. Och sen att man slarvar, det är ju inte bra alls. Där trodde jag ju, i ärlighetens namn, att alla tyckte att det var tillräckligt viktigt och grundläggande. Det säger jag hela tiden att maten som körs, den ska ju liksom vara bra liksom. Det är det första jag säger till…ingenting ska med de här kärlen som inte går att äta. Det är liksom helt grundläggande för hela verksamheten. Att hålla på och lägga ner tio dagar gamla grejer…

Det är ju ändå en ganska godtycklig bedömning det här, vad du kan tänka dig att äta själv.

– Vi får inte passera bäst före datum. Det är ju regel nummer ett. Det är regel ett: ej passerat bäst-före datum. Om det nu gör det då, vet jag ju veta detta. Och får jag inte veta det så kan jag ju inte åtgärda det.

Men på vilket sett har du försökt ta reda på detta?

– Det är inte frågan om…jag är runt som en idiot, försöker hålla föredrag, jag har varit nere i EU, varit hos nordiska ministerrådet. Jag betalar alltid allting privat. Jag sitter med massor med olika grejer med livsmedelsverket, naturvårdsverket och försöker liksom får det här till att bli en miljömässig. Man ska minska det här matsvinnet med 20% i Sverige till 2020. Och Allwin är ett sett att göra det på liksom. När man får avsättning för överproducera mat till ett godare syfte. Så är det bra tycker jag. För det finns kanske de som tycker att det är dåligt, helt värdelöst, det är bättre att det är skatten istället va. Låter skattebetalarna betala Faktumförsäljarnas lunch liksom, men det kommer ju inte hända.

jag förstår inte riktigt. På vilket sätt, har du någonting du kan..som kan tala för din fördel. På vilket sätt har du försökt.

– Det finns ingen fördel, förutom det jobbet jag har gjort då va. Har jag misslyckat med det så har jag misslyckat med det.

Jag tänker på det det här avtalet med 7-eleven. Det skulle vara intressant att…

– Allting attesteras ju, ni…det finns attester också. Ni har ju tagit emot grejerna. Om ni tar emot dåliga grejer då är det ju ert ansvar om det går vidare till Faktumförsäljarna. Så kan det också vara, och då får kolla upp vad som är fakta. Vi har ju de här lapparna, där är ju attester hela vägen. Om ni inte attesterat eller kontrollerat att maten är okej säljer vidare den till era gäster, alltså f
Faktumförsäljarna, då har ju ni brustit i eran del. Om ni bara har lagt fram det på bordet och låter det ligga i 5-6 timmar i 21 grader. Det kanske är det som påverkar.

Vi har ju ett kylskåp, vi lägger inte nåt på något bord.

– Ni har inte alltid haft det kylskåpet. Och jag har varit ner hos er.

Men du har ju inte alltid haft en kylbil heller. Hur ser du på det? Det är ju ganska lång period som ni körde utan att ni över huvud tagen hade en kylbil.

– Det är ju många, många år sen nu. Och då körde vi inte sådana kylvaror som vi kör idag. Om två stycken sociala företag ska sitta och kasta…. på varandra och ett går under då får det ju vara på det viset.

(Här har en passage tagits bort eftersom det innehöll känsliga personuppgifter)

Om vi går vidare, eftersom vi har lite kort om tid, om vi går vidare till ekonomin så har vi ju tittat lite på din ekonomi och så. En del tror vi kan vi säkert ta skriftligen, om du inte kan svara på dem nu. Vad heter din revisor förresten? Var det XXX eller var det…vem är det som.. vem är din revisor?

– Jag får återkomma med det. Men vad gällde frågan?

Vi har ju gått igenom alla årsredovisningarna och det är, den revisorn som har gjort, gått igenom årsredovisningarna har gjort väldigt mycket anmärkningar. Den revisorn du menar som vi ska prata med också…

– Sista årsredovisningen tänker ni på? Vilken tänker ni på?

I princip alla från stiftelsen och från bolaget.

– Men vilka år då? När då?

Jag har pärmen här vi kan titta på dem. Det är anmärkningar från första början.

– Ta upp det med honom. Det behöver vi inte ta upp här nu. utan jag får kolla det med honom.

Men du måste ju vara medveten om att det har varit anmärkningar från revisorn på varje årsredovisning?

– Vi hade ju… vi skulle expandera till Stockholm, vi fick problem med den expansionen för en av våra kunder fick ekonomiska problem. Då hade vi redan tagit en massa kostnader. Då blev det som det blev. Det var antingen att vi var tvungna att gå i konkurs eller driva vårat vidare med de anmärkningar som fanns. Och då valde vi att ge det en chans till. Det är den chansen som bolaget håller på med nu då. Det är möjligt att det inte funkar, då är det ju….

Är det samma personer i Stockholm även om det…

– Det är nya kunder. Det är ju bara jag. Det är inget stort bolag. Det här är ju…en människa kan bara göra så mycket…jag måste byta för att de ska jag jobba med och de ska samarbeta med och ta någon form av ansvar. Det är det minsta man kan begära. Men det är möjligt att man inte kan göra det, men den apparaten för att…det är helt omöjligt som du själv…Det är helt omöjligt att detaljkolla alla smörgåsar. Om det nu är 5-10 smörgåsar i månaden som ni får därnere, utav… Då får man ju sortera bort dem.

Har du någon gång själv gjort någon kontroll av.. av vad som…delar ut?

– vi har tittat, då och då, på de grejerna som vi…och vi har pratat med mottagarna också då va. Och de har sagt att det fungerar bra. Ibland är det gamla grejer då tar de bort de. Det känns bara som att det är Faktum som inte har tagit bort de här grejerna.

Du säger då och då, hur ofta kan du själv ha varit med i det?

– Jag har sett något korvpaket någonstans som var en dag över, då tog man ju bort det.

Var det över sista förbrukningsdag?

– Nej, det är bäst-före då.

Men om vi då återgår till ekonomin, om vi säger, alltså generellt om man pratar om anmärkningarna så är det ju, skatter och avgifter som i princip alltid har varit försent inbetalda. Det är årsredovisningar som inte har kommit in i tid, och sen är det ju ett antal lån, både från stiftelsen och nu senast från bolaget då. Vad säger du om detta, det är ju bilden man får är av ett misskött bolag.

– Nej, det är inte misskött, det är ett väldigt, väldigt litet, litet projekt som sköttes av en ekonomikonsult som har jobbat pro bono och då hamnar man sist i kön. de här boksluten lämnas in…han hade ju kontakt hela tiden, så det var inget så sett. Det är inte så konstigt att det har kommit in för sent, det är inget konstigt. Det fanns inga rörelser i bolagen under de åren, det hände liksom ingenting. Det fanns inget att rapportera. De här lånen har ju med den misslyckade expansionen att göra till Stockholm. I och med att det misslyckades så hade vi inte längre möjlighet att betala ut till löner. Antingen fick vi gå i konkurs eller så fick vi göra om dem till lån. Som vi ju håller på att betala av.

Men vem har lånat pengarna?

– Vem som har lånat dem? Det finns ingen annan än jag i bolaget.

Men varför har du lånat ut pengar från ditt eget bolag till dig själv?

– Ja, det är ju lön, bolaget kunde inte betala ut några löner, så då gjordes det om till ett lån som vi fick betala av. Bolaget fick sådana ekonomiska problem så det inte gick att driva vidare. Antingen fick man lägga ner det eller göra om de här grejerna till lån. Det var de två alternativen vi hade. Och nu håller vi på att betala av det. det är ju inte bra men man får betala av det. Och det är ju det som görs nu.

Men det är ju olagligt

– men, det är inte…det

Det är visst olagligt

– Det, det, liksom…

Att låna pengar…

– Inte om man har…

…från sitt bolag är olagligt och det är åtalbart.

– Det är inget lån i den bemärkelsen, det har ju gått till en expansion.

Revisorn skriver ju att det är ett lån

– Ja, men det heter ju ett lån.

Han har ju till och med uppgett den lagparagrafen.

– Ja, då säger man att man håller på att åtgärda detta och håller på att betala av det för att återställa det här. Klarar man inte det är det dåligt, klarar man det är det bra.
Då har man vidtagit de åtgärder som måste göras för att rädda verksamheten och göra någonting bra av det.

Jag förstår inte din förklaring att du har lånat ut pengar från både stiftelsen och bolaget ju. Det finns både i stiftelsen och bolaget lån. Och de har gått till dig och sen har du betalat löner med det. Varför har inte lönerna gått direkt.

– Nej, jag har inte betalat ut löner.

Vad har du gjort med pengarna då?

– Nä, alltså om man, jag får ta det här med min revisor, jag kan inte förklara det själv. Jag har inte skött det. Jag håller på och säljer in den här grejen och försöker göra något bra, sedan har pengarna inte räckt. Det är inte mer med det och egentligen så är det den här expansionen som har gjort det, kunden ringer och säger att det inte blir något och då har jag varit uppe i Stockholm 15 gånger. Då användes pengar för att betala tågresor och allt möjligt, och sedan hade företaget inte råd att betala det.

Men det här handlar ju om flera hundratusen.

48:12
– Ja, men det är kanske 2000 kronor, det är under en väldigt lång tid, vi har ju varit på väg till Stockholm i tre år och vi har ju fått vänta i tre år och det bolaget vi jobbade med hade problem, och det skadar ju också Allwin, och då läckte ju pengar helt enkelt.

Jag förstår fortfarande inte den konstruktionen, att ta ett lån?

– Det är inget lån, det är utlägg som sedan inte, utlägg för en expansion som jag sedan inte kunnat göra avdrag för.

Du har tagit ut lånen, var har pengarna gått?

– Tågbiljetter som inte är redovisade, milersättning som inte redovisats, massa grejer som inte redovisats.

Varför har du inte redovisat?

– För att jag under perioder hade dubbla jobb, och hann inte lämna in kvittona och då blir det som om jag har lånat.

Men tågbiljetter och sånt, kan det bli så enorma summor? Det är ju ganska många….stora summor… 2012, 400 000.

– Det är liksom inte så mycket.

Det handlar ju om, för 2012 runt 400 000 och över dem som du sa både från stiftelsen och bolaget.

– Det stämmer inte.

Jag har årsredovisningarna här, jag kan visa dig.

– Jag får skicka min revisor, det stämmer inte.

Jag kan visa dig.

– Nej, du behöver inte det. Jag får ta med revisorn. För jag tror inte att det är 400 000.

Det är de siffror som finns i dina årsredovisningar i alla fall.

– Det är ackumulerat över åren. Det är inte en månad om ni tror det.

Men årsredovisning är ju för det året.

– Nej, skulder kan vara över flera år. Det behöver inte vara en…

…..(svårt att höra frågan)

– Det ska jag kolla upp i så fall.

Vi kommer skicka en lista på frågorna när det gäller ekonomin, och då är det bra om du kan svara på det då så fort som möjligt.
Hur mycket säger du själv att du har tagit ut lån, ungefär?

– Ingen aning. Det kostar 100 000 i månaden att driva verksamheten. Jag har gått back sen dag ett. Och jag har skjutit in de pengarna privat. Sen om det fattas över några år om man lägger ihop det. Sen har vi problem med våra bokförings….de flyttar över allting till Chalmers…

När du sa, ni kunde inte betala ut löner så ni tog ut det som lån.

– Nej, vi kan snacka med min revisor om det där. Jag vet inte hur det upplägget är.

Finns det något annat förutom tågresor som…

– Milersättning, åtta år har…milersättning. Jag vet inte hur mycket det är.

Det är sådant som inte redovisas då.

– Alltså jag har inte brytt mig om att redovisa, som jag har efterskänkt till…kan man säga då va. Det var ju dumt gjort. Det skulle man ju inte gjort.

Så vad du menar är att du har egentligen haft en massa privata utgifter för stiftelsen under många år. Som du nu har tagit ut…

– Nej, utan den här expansionen var jävligt kostsam.

Vad var det som gick så himla fel där?

– Kunden gick in i en ekonomisk kris. Kunde inte fullfölja…

…offert och då hoppade de av.

– De kunde inte fullfölja sina åtaganden för de fick själva ekonomiska, och det drabbar ju oss då alltså.

Är detta Coop du pratar om nu?

– Och då hade vi tagit upp en massa…. en etablering i Stockholm är inte billigt.

Är det Coop du pratar om nu?

– Jag kan inte svara på det.

Varför kan du inte svara på det?

– För att jag tror inte att de….att man ska svara på sådana frågor.

Du säger att ni har gått minus från dag ett, ändå redovisas det i stiftelsen ändå ett positivt resultat i en del av åren.

– Jaja, någon gång har vi väl gått runt. Men det har inte varit någon, det är ju ingen vinstmaskin det här. Det är ingen som kommer bli rik någonsin på detta.

Det har ändå varit ett överskott en del år, som har redovisats. Det står i stiftelsens ändamål att överskottet ska gå till socialt utsatta, har ni någonsin delat ut något överskott till socialt utsatta?

– Ja, genom Allwin gör vi det. Vi bygger ju bolag. Vi delar inte ut pengar, det står ingenstans att pengar ska delas ut i cash till någon. Utan det gör vi genom att expandera och leverera fler måltider. Och det har vi gjort också.

Överskott på ekonomispråk betyder ju pengar.

– “Ska gå till” ja, men det står inte “delas ut”. Så är det.

Ska gå till, jag vet inte exakta formuleringen.

– “ska gå till att hjälpa och….socialt ekonomiskt utsatta” och det är…

Ja, men det står ju överskottet.

– Ja, det återinvesteras ju i bolaget.

Så du har aldrig tänkt att dela ut några pengar till socialt utsatta?

– Enda anledningen till att stiftelsen grundades var för att driva Allwin som verksamhet. Precis som Stadsmissionen i Göteborg. Samma upplägg. Precis samma upplägg som Stadsmissionen har vi.

Hur är det med, jag har ju sett i dina årsredovisningar att ni har fått donationer i några år, under några år. Var kommer de pengarna ifrån? Vem är det som har donerat? Det är ju ganska stora summor pengar, några år. Vem är det som har donerat pengar till stiftelsen?

– Vem det är som har gjort det?

Ja, var den donationen kommer ifrån?

– Ja, det är ju privat.

Privata donationer? Från privatpersoner?

– Ja, nja, det är…både från företag… i början, i och med att det var en stiftelse, var det många företag som donerade. De ville skänka pengarna. De visste inte att man kunde, att vi kunde fakturerar. …har ju fakturerat också. Den har ju f-skattsedel och moms…Den går ju att drivas som….

Men är det, har du fått några stora summor någonstans ifrån?

– Ja, vi har ju haft samarbetspartners som har stöttat oss att komma igång.

För att komma igång? Men kan du säga vilka det har varit som har gett dig pengar?

– Nej, alltså, då måste jag prata med dem först i så fall. Om de ens finns kvar.

Det vi har hittat då är det att du har fått år 2009 450 000 från Stiftelsen Bergendala. Står det i deras årsredovisning. Men i din årsredovisning från samma år i stiftelsen finns det bara redovisat 300 000 i donationer. Vad kommer det sig?

– Jag tror att det kan ha varit uppdelat på två år tror jag. Det kan ha varit året innan då kanske.

Men om man får en donation på en viss summa så måste väl det redovisas samma år.

– Ja, men….vi har inte eldat den summan om du tror det.

Ni har bara valt att…

– Nej, vi fick ju…det är klart att vi har satt upp det…Det är någon som har skrivit fel, antingen dem…jag tror inte att…vi har redovisat allting det vi har fått. Och har de skrivit att de har gett oss 450 000 och vi har skrivit 350 000, det… då är det något seriöst fel. För vi har inte redovisat fel i våra papper, det är jag helt säker på.

Så det är de som har redovisat fel menar du?

– Jag vet inte hur de redovisar….det var ju belopp över flera år som de gick in med. Och vilket år de la det på det har jag ingen aning om.

…(hör inte frågan)

– Vi kan ju kolla, vi kan ringa deras … som har fört över pengarna till oss. Det är ju inga konstigheter om man vill kolla upp det.

Det är jätteviktigt att du kollar upp.

– Heter Drakenberg(? Svårt att höra) ni kan ringa själva…

…belägga liksom att ni har gjort rätt. Mindre differens, men ändå en skillnad är också i det kommunala bidrag du har fått. Ni redovisar 110 000 och i kommunens papper står det att ni har fått 120 000.

– Det är ju bokföraren. Jag har…jag sköter ju inte min egna… Det är XXX som har skrivit fel i sådana fall.

Vem är det, sa du XXX? När det gäller ledamöter, vilka som har varit engagerade i dina olika bolag så ser det ut som att du har haft problem periodvis att få folk att ställa upp som ledamöter. Du var utan ledamöter ett tag efter att tre stycken ledamöter lämnat, eller hoppade av samma år, 2008. Vad kommer det sig att tre stycken hoppade av, två av dem hoppade av bara efter ett par månader i stiftelsen.

– De ville ta över hela verksamheten.

Ta över?

– Ja, och då valde de att lämna istället.

På vilket sätt ville de ta över?

– De ville byta namn och…att det skulle heta något annat.

Och de ville inte du då?

– Varför skulle man byta namn på någonting som heter någonting redan. Det känns väl onödigt.

Var det bara det handlade om?

– Ja

Att de ville byta namn?

– De ville byta namn.

Men vad menar du med att de ville ta över hela verksamheten? Att de ville driva den?

– ja

Varför ville de det?

– För de ville ha syfte med sitt liv. Och då tyckte de att då går vi in och jobbar här.

Så egentligen var de inte de som slutade frivilligt utan du slängde ut dem, eller vad hände?

– Nej, de tröttna när de inte fick som de ville.

Hur ville de lägga upp verksamheten? vad var det för skillnader ni hade i synen på…

– De hade…motsättningar…

Det ser ju lite märkligt ut när folk kommer in i styrelsen och sen hoppar av efter så kort tid?

– Ser det märkligt ut?

Ja, det gör det.

– Det är inte ovanligt.

Men vad var det som…

– …del av ett problem också.

Vad var det för motsättningar de…

– De var med i någon riddarorden. Som de ville att det här skulle handla om. Och jag tyckte inte att det passade.

Riddarorder?

– ja, precis. Fråga mig inte alltså. Jag lovar dig. Det finns det gröna korset, det röda och det svarta. Och det gröna är malteserkorset.

Vad ville de … hur ville de.

– …underförgrening av det här i sverige, och då ville de ha ett caritassyfte och då..

Var det Rosenkorset eller?

– Nja, jag vet inte vad de heter. …

Om man tittar på dina taxerade uppgifter så har du knappt haft några inkomster under flera år, 2007 och 2008 t.ex. så har du i princip nolltaxerat. Vad har du levt på?

– Mina föräldrars pengar.

Vad kommer det sig då?

– Min pappa dog när jag var 16 år. Så jag har haft lite pengar och har använt dem till att bygga upp det här. A-kassa har jag haft också.

Ditt egna it-bolag som du drev i ganska många år, om man tittar på vad du har dragit in där så är du väldigt, väldigt lite pengar. Vad kommer det sig att aldrig kom igång ordentligt.

– Nja, den affärsidén där var lite halv…lite…Det gick lite trögt. Dåliga tider, som vanligt.

Om man läser en del artiklar och så som har skrivits om dig så framställs det ju som att du var väldigt framgångsrik inom finansvärlden innan du började med detta.

– Det där har inte jag skrivit.

Men har de bara tagit det ur luften då?

– Alltså, att journalister skriver vad de vill. Jag har inte sagt att jag är framgångsrik i finansvärlden, det var mitt första jobb….

Men det står i bland annat i en artikel att du levde…

– I EN artikel…

…nej jag ger bara ett exempel nu. Att du kunde leva i lyxliv i princip. Och hade väldigt…

– Vem har skrivit det här?

Den här artikeln är i Kollega.

– Ah, det står ingenting om lyxliv i den.

Jag kan ta upp den. Jag har den. Nu är det ju väldigt liten text…men…det står ju så här: “vid 30 var Simon Eisner avundsvärd man med toppjobb inom finansvärlden och han hade en lön…”

– Det är felskrivet.

“… som gjorde att han levde ett lyxliv med exklusivt boende, utlandsresor och täta besök på de finaste krogarna i Stockholm. Det var säkert många som önskade att de hade kunnat gå i hans skor.”

– Det är journalistens…jag fick inte läsa det här innan det trycktes. Och det är felskrivet. Jag jobbade som konsult i Stockholm och inte i finansbranschen. Det skulle ha varit konsultbranschen. Så det är felskrivet p.g.a. att jag inte fick läsa igenom artikeln innan. För det andra så hade jag inte uppskattat att man skrev en sån raljerande text om mig heller, för den delen. Det är ju inte jag själv som har sagt detta. Det förstår du va.

Har han han bara tagit det ur luften?

– Det där är inget citat, det ser ju vem som helst, det är någon som vill trycka till få lite stuns i sin artikel, märker man här. Det fångar…intresset..så de läser vidare. Det är det det handlar om.

Du har aldrig sagt det här?

– Nej, jag har sagt att jag jobbade på E & Y i Stockholm och att jag bodde i innerstan, vill de tolka det som att jag levde ett liv i lyx, så får de väl göra det.

Revisorn säger ju att ni bör upprätta en kontrollbalansräkning. Har ni gjort det?

– Ja, nu har vi en sån. Det är därför vi har en. Jag hade ingen aning att det var så illa förrän vi gick igenom det här nu. och nu håller vi på och åtgärdar det. Det var ju slarv med bokföringen på grund av att han som skötte bokföringen gjorde det ideellt. Därför drog det ut på tiden ibland, nu ser det ganska bra ut. Vi försöker åtgärda de problem som vi har haft.

Var har du din lön från..?

– Jag får 20 000 i månaden från Allwin AB nu.

De, från inkomsterna du har haft de senaste åren var har de kommit ifrån. Har du haft någon annan anställning?

– De senare år?

Du har ju ändå haft en taxerad inkomst de senaste åren.

– Jag har haft A-kassa och grejer. Det är längesen.

Men i alla fall 2011 0ch 2012 så har du en taxerad inkomst på typ 2-300 000.

– Det är ju mycket mindre.

Så du har inte haft någon lön. När hade du sist en lön?

– Får kolla det med revisorn, det har ju varit till och från när det funnits pengar och inte funnits pengar.

Men har du tagit ut lön från Allwin också eller?

– Jag får kolla det med revisorn. Så får jag se var det är som gäller.

Men din senaste anställning någon annanstans.

– Det var Ostindiefararen.

Hur länge…20 000 i månaden.

– Jag vet inte, det är ett tag.

Du har pratat om XXX några gånger nu. Att det är han som har skött bokföringen och så. Vad har han, kan du beskriva hans roll i bolaget.

– Han har ju hjälpt till att sköta bolaget. Bokföringen och bokslutet.

Var ni kompisar sen innan? Eller hur kom du i kontakt med honom?

– Jag hade ett kontor där inne. På Chalmers. Och han hade revisionsfirma. Eller var säger jag, bokföring. Så han hjälpte till lite. Det här har ju varit ganska lite nivå hela tiden. Det har inte varit några större händelser egentligen i bolaget. Utan XXX har kört och vi andra har gjort vårt och försökt få det här att komma igång. Det har ju inte varit så enkelt. Vi har lagt ganska mycket tid och kraft på att hålla det här flytande då.

Han har ju nyligen ersatts av din mamma i styrelserna, vad kommer det sig?

– För att vi har bytt ut honom. Till den här … i stället.

Vad kommer det sig?

– Vi behövde få mer ordning på papperna, det var ingen ordning och tog lite tid. Eftersom det var ideellt från hans sida så hamnade vi sist i kön.

Förut sa du att ni hade ordning efter …. inte ni som skrivit fel i era årsredovisningar

– Ordning är när det gäller tid. Vi hamnade sist i kön hela tiden.

Till och med ordning….

– Att få det gjort.

Att få det gjort. Du menar inte ordning som sånt att … felaktigt…

– .. allting fanns ju där. Det var ju allt det andra, betalande kunder som kom före. Och då kom vi sist i kön. Det är därför det tog så lång tid att få in de här då.

Men ni var nöjda med hans arbete om man säger så.

– Ja, hyfsat över lag. Det har varit lite grejer som inte varit….

Är du medveten om att han är misstänkt för grovt ekobrott.

– Ja, det känner jag väl till. Det kom som en chock för oss.
Men det har ju ingenting med våran… han har ju inte haft någon kontroll över pengarna. Utan de har ju varit på attest hela tiden. Han har inte haft fri…fri…på så sätt.

Så du misstänker inte att han har fört ut några pengar.

– När vi fick veta detta då vidtog vi de åtgärder vi ville. Alla blev granskade, jag också…lite halvrädd. Vi har inte hunnit ta tag i det, vi har ju precis nu upprättat den här kontrollbalansräkningen och börjar få ordning på saker och ting. Komma i balans med verksamheten, se till att den åtminstone klarar sig. Vi har inte tagit ställning till om vi ska liksom utreda det här. Vi har inte ens råd att anlita utredare för att gå igenom de här siffrorna om det har varit så att han har lagt in grejer till betalning som inte ska ligga där. Men det tror jag inte. Det har inte funnits de pengarna att förskingra.

1:10:00
Har han haft någon kontroll på… liksom kontanter eller de här lånen

– Kontanter har vi inga i verksamheten.

Lånen som ni tagit ut av verksamheten. Har han haft någon kontroll över det.

– Det har uppkommit i slutet av åren att det har saknats pengar i… företagen har gått back och då har vi gjort om den till lån.

– De har vi fått nu, det är det som vi har vidtagit de åtgärderna och betalar av dem nu, fortast möjligast. Det är ju inget snack om saken. Det är ju allt möjligt, det förstår ju vi också. Det är ju ingen som är mer ledsen över det än vad vi är. Vi försöker ju bygga en verksamhet där man dels räddar den här maten ur miljöperspektiv och dels ser till att folk som har taskigt ställt kan få bra mat. Nu har det visat sig att några mackor av de här nu inte är som de ska vara. Då får man ju kolla upp det extra noga. Det kanske är snopet om det…

Om vi håller oss kvar lite vid XXX här. När ni började använda honom för bokföringstjänster och så, kollade du upp något vad… om han fanns som auktoriserad revisor..

– Han är inte auktoriserad. Men han hade ju några kompisar… han skötte ju bokföring för några kompisar som är väldigt duktiga och kunniga…rullar på.

Kompisar till dig?

– Ja, och de har inte problem med honom. De har fortfarande kvar honom…pratade med .. förra veckan.

.. (hör inte frågan)

– Schimpans, jag tror de utvecklar onlinegrejer. Det här är ju liksom att han ….jag har inte följt upp det där med det som ni nämnde att han hade…jag vet inte om hur det ser ut där. Och så där handikapp.

Det pågår förundersökning

– Det kan ju ha bidragit till att han…det kanske var lite segt för honom där. Därför får vi ju nu…det är gammalt för oss, eller gammalt ska jag inte säga. Vi är glada att vi har en ny nu på Chalmers som sköter vår ekonomi.

Det är en ny…själva bokföringen…

– Ja, han XXX har varit med ett tag. Han XXX fick jag genom XXX. Så de är inte så glada där heller. Alltså ingen är ju glad, det är ju ganska olycklig…

Vad är din mammas roll nu i…

– Ingen alls, utom att man behöver vara tre stycken i styrelsen. Så hon är ju suppleant, hon har inget ansvar där.

Jag har också sett…du är delägare i ett bolag som ni äger tillsamman som heter…

– Det är min mammas bolag.

Där har du ju också lånat pengar från, vad kommer det sig?

– (hör inte vad han svarar)

Det finns ett, precis samma revisorsanmärkning där att pengar har lånats från bolaget.

– Det känner jag inte till.

Men du är ju delägare i det bolaget, läste du inte årsredovisningen.

– Nej, det är ju bara cash som ligger där. Det är ingen…det förvaltas bara.

(Hör inte frågan)

– Jag sköter inte det i vårat, jag betvivlar att det är några lån där. Om det är det så vill jag se det. Den anmärkningen har inte jag sett.

Det här är för 2012, senaste årsredovisningen. Här ser jag ju att XXX XXX har validerat (?) även hennes bolags årsredovisning. Vad har han för roll i din mammas affärer?

– Nu har han inga alls.

Men han har haft det tidigare?

– Han hjälpte till med…han gjorde en genomgång. Det gjorde han. Var står den här anmärkningen. Ah, det här är en nyhet för mig. Kan jag behålla den här eller?

Ja, det kan du göra. Jag kan trycka ut en ny. Jag ska bara kolla så att jag inte har några anteckningar.

Mer allmänt så att det är nyheter för dig. Det är väl…

– Ja, det var…nybildat så det…förvalta de här pengarna. De här uttagen, jag vet inte var de kommer ifrån. 197 000 (?hörs dåligt) känner inte till dem. De har inte orsakat bolaget någon skada.

Det känns väldigt mycket, rent allmänt i alla dina svar, som att det är någon annan fel. Det är väl…

– Nej, det är inte så att det inte

…mottagarens fel om maten, det är föraren fel. Alltså, det är ju dina verksamheter.

– Det beror ju på vilken grad av ansvar man lägger i det liksom. Om det är sex smörgåsar…Ja, det är klart att jag har ett ansvar. Men om jag inte får veta någonting.

Det är ditt ansvar att ta reda på sånt här.

– Jag har ju rutiner inlagda, om de inte fungerar så är det…

Var är de rutinerna?

– Ja, det är de här attesterna som jag har. Där alla mottagarna ska attestera. Om det har brustit så…

Var framgår det att de…. efter sista förbrukningsdag.

– Det är meddelat.

Meddelat?

– Ja, om folk inte… om folk bryter mot det får vi meddela det igen.

Är det muntligt eller har du liksom, finns det något avtal..arbetsgivarbeskrivning. Någonting som kan berättiga att du har gjort yttersta för att den här verksamheten följa. Det kan antingen vara ett dokument…

– Jag kan ringa och fråga XXX vad han…han kommer att hålla med om att…

Men jag har aldrig någonsin sett honom, faktiskt, komma med något papper när han kommer och lämnar saker på Faktum. Inte heller när jag var med honom ute att mottagarna var tvungna att skriva på några papper.

– Det ska ju göras.

Vad är det de attesterar då.

– Att de har lämnat och att det har tagits emot.

Står det då någonting om det här sista förbrukningsdag på det här pappret eller varför….

– Hela verksamheten går ut på att det inte ska gå över det. Och bryter man mot det så då bryter man ju mot…

Men står det på attesten (?svårt höra), så här liksom att…

– Det är ju det det handlar om..Det behöver inte stå någonstans.

Det behöver inte stå någonstans?

– Alltså, ska vi avsluta den här intervjun nu, det känns som…

Nej, finns det någonting…

– Jag kan kolla upp det och återkomma. Jag har ju…jaja, det är klart.

Vad har du gjort för att kontrollera din egen verksamhet?

– Jag har de här attesterna….

Attesterna säger ingenting

– Jag får ta upp det med honom och återkomma.

Hur menar du att attesterna skulle visa att …

– Jag får återkomma med det. För jag har de här…

Och de kan på något sätt visa att sista förbrukningsdag inte…

– Ja, det gäller ju de som tar emot och de kontrollerar det.

Ja, men ändå, då är det de som tar emot som…

– Att det är bra grejer, att det är ätlig mat. Det är väl ingen som tar emot mat som man inte kan äta.

Nu igen, du skyller på föraren, du skyller på mottagaren.

– Nej, nej, alltså hela grundläggande grejer är ju att saker och ting levereras. Så att det är ätligt. Det är därför vi gör det här. Vi gör inte någonting annat.

Vad har du då gjort som ansvarig för den här verksamheten?

– Jag har lagt upp de rutiner ….. se över dem igen.

Du menar…

– återkomma igen.

Var är de rutinerna?

– Jag får se över dem igen.

Finns de?

– Jaja, de finns någonstans.

Var då någonstans?

– De finns, jag får se över dem igen. Och sedan får jag återkomma.

Var finns de?

– Jag får se över dem och sedan får jag återkomma.

Men finns rutinerna?

– Jag får se över dem, helt enkelt.

Men de finns?

– Jag får se över dem.

Du ska se över dem men de finns inte tillgängliga

– Ja, jag ska se över dem.

Och de finns inte…

– Jag ska se över dem.

I så fall hade vi kunnat..

– Jag får återkomma. Jag får se över dem. Och så får vi se var det har brustit någonstans. Och så får vi förbättra dem.

Vad har du för uppgifter(? Svårt att höra)

– Om de har brustit så får vi se var någonstans de har brustit först och så får vi åtgärda det.

Vad har du själv för ansvar. Förutom att föraren…

– Jag får gå igenom alla rutiner och så får vi åtgärda dem så att de inte brister.

Men har du ens några rutiner?

– Vi ska gå igenom de rutiner vi har och så får vi se var det har brustit någonstans.

Var är de rutinerna? Är det någonting du kan redovisa.

– Jag ska gå in och åtgärda dem.

… (hör inte frågan)

– Ska se över dem vi har och se var det har brustit någonstans.

Det är viktigt att om du har någonting dokumenterat, några papper som säger t.ex. avtalet med 7-eleven så skulle vi väldigt gärna vilja se…

– Jag måste se över det, det är det jag säger.

För det skulle ju kunna tala för din fördel antingen avtalet med 7-eleven eller … eller arbetsgivarbeskrivning där det står att föraren ska kontrollera det här.

– Jag får se över det, jag får leta upp avtalet jag skrivit med 7-eleven för många år sen.

Vet du om det finns något sådan skriftligt.

– Det kan jag inte prata om, det finns ett avtal. Jag får se vad som har skrivits i avtalet…. om det inte stod någonting om att maten ska vara ätlig. Det hade ju varit väldigt högst märkligt.

Vet du inte det, garanterad var det står eller inte står.

– Jo, det vet jag. Att det står någonting där angående resterna. Jag ska kolla upp det, vad det står. Det finns en paragraf där som tar upp detta. Så får vi se hur den är utformad och så får vi se om någon har missuppfattat det.

Har du missuppfattat det avtalet?

– Vi får se om det, hur det ser ut i det här avtalet. Och så får jag återkomma om det.

Om man tänker på det här, bara en sista sak, den här beskrivningen som du menar är helt fel här. Stämmer inte det heller då att du lämnade jobbet på E&Y för att du kände att det gav dig ingenting. vad kommer det sig att du faktiskt hoppade av den karriären?

– Vad menar du?

Jag menar om du…

– Att jag flyttade från Stockholm till Göteborg? Jag ville flytta hem, jag hade inte bott hemma på länge.

Några månader efter att du hoppade av E&Y så har du en dom på dig för våldsamt motstånd. Då bodde du fortfarande i Stockholm eller?

– Vad menar du?

Du har en dom på dig som är från Stockholm några månader efter att du slutade på E&Y. Bodde du fortfarande i Stockholm då?

– Jag bodde i Stockholm då.

Varför bodde du kvar i Stockholm om du hade lämnat ditt jobb och…

– För att sälja min bostad.

Vad kommer det sig att du fick en dom på dig för våldsamt motstånd?

– För några dörrvakter hoppade på mig. Men jag blev friad på det.

Fast du dömdes för våldsamt motstånd.

– Fast det var efter polisen kom och hämtade mig.

Vad har du att säga om det då?

– Nja, jag tror inte…för längesen…

Tänker, om man bara återgår lite till det här som XXX berättade. Så säger du om honom att han är labil och så där. Det är ungefär hans beskrivning av dig är ungefär likadan. Om man ser till den här domen. Har du dåligt humör? Att du far ut mot folk och skriker och gapar?

– Nej.

Så du har inte varit otrevlig mot samarbetspartners och andra personer som du har jobbat ihop med heller?

– Jag vet inte vad du menar. Vad tänker du på? Något specifikt exempel?

Ja, t.ex. Gothia Towers har jag förstått att…

– Gothia Tower? Vilka är det då som jag varit otrevlig mot där?

Jag kan inte nämna namnen.

– Varför inte det då?

Källskydd.

1:23:42
– Jaha. Nej, men jag jobbade ju gratis för Gothia Tower i många år eftersom de inte har några pengar. Och sen när jag ville ha betalt så tyckte de att de inte skulle betala något längre. Då tog de alla mina rutiner och gav det till räddningsmissionen. Och det tyckte jag var väldigt dålig stil. Sen kan man tolka det som att jag var otrevlig eller inte. … man drar in 12 000 personer i deras lobby som en julklappar och sen 2000 åker och köper fika, macka. Har 500 000 i omsättning i deras restaurang om de tycker att det var dåligt gjort av mig så får de tycka det. …personligen rätt bra gjort av mig.

Jag tänkte på det här med dina ständiga ekonomiska problem då, att du inte har fått igång bolagen ordentligt. Vi har också pratat med en potentiell finansiär som säger att han var beredd att finansiera verksamheten men att du själv drog dig ur och sa att det rullade på och att du inte behövde några finansiärer.

– Jag trodde att vi skulle komma igång i Stockholm men så blev det inte. Det är mycket som kan hända när man bygger bolag. Det är inte så enkelt, det ska gudarna veta. Jag var helt hundra på att vi skulle dra igång i Stockholm i maj förra året. Men, nu är det inte så. Och då hamna vi i problem. Det är inte enkelt och det är möjligt att det här inte fungerar liksom och att man får reglera med, reglera helt enkelt, de här lånen och sen är det klart. Det är ju inte mer med det.

Hur kommer det sig att du inte har haft mer koll på din ekonomi?

– Jag har haft dubbla jobb och det här har varit en ganska liten skala. jag är bara en människa. Det är ingen ursäkt men det…det har varit jävligt mycket jobb.

Men begår ju brott om man inte lämnar in årsredovisningen i tid, och inte bokför ordentligt. Och det där med stiftelsens årsredovisningar som kom in flera år för sent.

– Det där är nytt för mig, du får prata med XXX om det.

Du måste ju som ägare ha koll.

– Det hände ju ingenting under de åren. Det var ingen verksamhet…

Det finns ju pengar redovisat och det finns ju en verksamhet…

– … pengar privat och pengar för att dra igång stiftelsen till att börja med. Egna privata pengar som jag har tagit in för att få den grunden till att börja med.

Du måste också varit medveten om att om man startar en verksamhet så måste man lämna in årsredovisningar varje år.

– Jaja, absolut.

Och det måste ju du vara medveten om att du inte hade skrivit under några årsredovisningar. Att det inte hade skickats in…

– Ja, det var ju det här med gröna korset gubbarna, det var problem där och XXX hjälpte mig att ta tillbaka bokföringen. Det var problematik.

Satt de på bokföringen?

– Ja, den ena killen där han skulle sköta detta då för att han var ekonomichef. Han skulle sköta bokföringen vilket han inte gjorde och det fick ju XXX sen reda ut. Det har varit kantat av…så här… vi vill hjälpa till och sen vill man liksom inte hjälpa till. Så den enda som har varit kvar i det här är ju jag. Och försökt få det här att fungera. För det är en jäkligt uppskattad grej.

1:27:17
Du är ju ändå ekonomiutbildad, det är ju det som är din utbildning.

– Jag är inte utbildad revisor.

Men det är ju ändå ekonomi..

– Nej, acounting är någonting helt annat än ekonomi.

Men du har drivit ett eget IT-bolag under 6-7 års tid. Då måste du väl ändå ha…

– Det är ju skillnad mellan enskilt bolag och aktiebolag.

Startar man ett aktiebolag måste man väl ändå ta reda på vad som gäller?

– Ja, det är ju nytt det här för mig också med aktiebolag.

Du måste väl ändå ha vetat att man måste betala skatter och avgifter i tid? Att man måste lämna in årsredovisningar i tid.

– Ja, jag är ju inte snabbare än vad XXX är. Om han inte får klart grejerna så kan jag inte lämna in dem.

Vad jag inte heller förstår är det här med, igen då de här lånen, att du har ju suttit med skulder till kronofogden även när det gäller bilhyror och telefoni.

– … pengar i ett bolag.

Samtidigt som det har lånats ut pengar till dig privat från bolaget. Hur går det ihop?

– Det har inte funnits några pengar.

De pengarna hade ju funnit om du inte hade lånat dem. Du hade ju lånat de pengarna privat från bolaget. Hade de pengarna funnits i bolaget då hade du ju haft pengar att betala de där räkningarna i tid.

– Ja, så kan man ju spekulera, men det är ingen som vet vad som gällde just då.

Det kan man ju se, om man läser årsredovisningarna så är det väldigt tydligt att du har prioriterat att låna pengar till dig själv istället för att betala skatter, avgifter och skulder.

– Nej, det får jag kolla upp.

En annan sak är de konstanta revisorsanmärkningar i alla årsredovisningar och samma typ av anmärkningar återkommer. Har du inte ett ansvar som ägare av bolaget och stiftare att när en revisor anmärker på vissa saker faktiskt reda ut det och göra bättre nästa år. Så att du inte hamnar i samma…

– Jag har ju försökt år ut och år in och det har ju varit väldigt frustrerande för alla tycker att det här är en så jäkla bra grej, men ingen som vill betala. Typ Gothia är ett exempel på det. De vill gärna ha TV 4 och uppslag i GP, personer som kommer in i deras lobby och lämnar julklappar. Men de vill inte betala för det. Och det har ju varit ett problem. Det är möjligt att Allwin inte har något berättigande. Att det inte finns någon som vill att Allwin ska fungera. Det är ju inte så att någonting har gjorts för att berika sig själv, det har ju körts på fälgen. Det har varit tufft att få det här att fungera. Jag har haft dubbla jobb. Man kan ju välja att tycka att det är slarv eller något annat. Jag skulle säga att jag har gjort mitt yttersta för att få det här att fungera.

(Hör inte frågan)

– Jag har ägnat tid åt Allwin, haft liksom, jobbat på Ostindiefararen. Då körde ju andra …rulle fortfarande.

Har du haft dubbla jobb nu på senaste…

– Nja, utan jag har ju kämpat med de här grejerna för att få det här att fungera.

Nu på senaste..dubbla jobb…

– Jag kan inte svara på det.

(Hör inte frågan)

– Det är ju inget megabolag.

Men dubbla jobb menar jag, motivering…

– Nej, vi har vidtagit åtgärder åt det nu. Nu har vi väldig ordning och reda.

Du säger att nu ska ni kolla över rutiner och åtgärder.

– Jag trodde vi hade koll på det. Men nu har ni visat att vi inte har det. Då får ju vi se över dem, helt enkelt.

Hur ska man….

– Vi får redovisa det bättre.

Det kan ju inte ha kommit som någon överraskning att det har varit kaos i bokföringen.

– Jag har ju kört på fälgen och bett till gud kan man säga.

Vad motiverar att ni ska bättre er nu när ni inte gjort det innan.

– Vi har bytt ut ekonomikonsulten,..inte helt hundra, vi har ersatt det med en ny nu så det är ordning och reda.

Vad heter den här nya?

– De heter ekonomiservice CIT. De har varit med nu i ett halvår kanske. De har varit väldigt noggrann koll nu på allting.

2002 slutade du på E&Y, sen har du enligt ditt CV i alla fall har du inte haft något annat jobb mer än din kommunikationsbyrå då fram till 2008.

– Jag jobbade lite grann på Pressinfo också.

Det är ju ändå ganska många år däremellan där du jobbade med stiftelsen som du inte hade något annat tjänst.

-.. kolla upp det här. Vilket år tänker du då?

Ja, du har ju uppgett här i ditt egna CV att du hade E&Y fram till maj 2002 sen maj 2008 började du jobba på Pressinfo. De åren, ganska många av de åren var ju stiftelsen igång också. Och det är ju de åren det inte finns någon bokföring från…

– Det hände ju knappt någonting då. Det har ju att göra med de här gröna korset gubbarna.

Fast de var ju bara ledamöter i tre månader under 2008.

– Ja, jag får kolla upp det här. Jag får kolla med XXX.

Hur var det den Pressinfo, där skriver du att började maj 2008, men i 2008 har du nolltaxerat du har ingen fakturerad inkomst över huvud taget 2008.

– Det tror jag inte stämmer.

Jag har de papperna här också från Skatteverket.

Okej, jag tror att…

…riktigt bra…Antingen att det inte stämmer eller så är det någon annans fel?

– Jag får kolla upp det här. Vi håller på att kolla upp det. Jag tycker att vi i dagsläget har jättebra ordning på allt. Men det har varit väldigt struligt. Vi gör vårt bästa.

Hemlösa har blivit sjuka, mycket som har passerat sista förbrukningsdag. Vore bra om du kan visa avtal från 7-eleven eller arbetsgivarbeskrivning. Eller någonting.

– vi har ju attesterna. Om föraren inte har använt dem så har det ju brustit.

(Hör inte frågan)

– Man får ju kolla att det är okej. Jag vet inte om ni har lagt upp era inne på den här…

Det är inte bara…det står den här är fem dagar gammal eller

– Man tar väl inte en smörgås och äter som har gått ut eller? Gör man det? Vem gör det? Det är väl sunt förnuft.

Våra försäljare kanske inte räknar med att de måste detaljgranska varje macka när de kommer in till oss. De kanske räknar med att det inte ska vara..

– Det har lite grann med den personen som får en vara att…

..Men om du…

– Avbryt mig inte. Utan att den som tar emot en vara också kollar så att datumen stämmer. Det kan man väl rimligtvis

Men om du går ut i media och säger det i alla sammanhang, varenda artikel jag har läst så säger du att det inte är gammal mat. Det är mat som ges bort innan det har passerat sista förbrukningsdag, innan det har passerat bäst före dag. I varenda artikel uttalar du dig på det sättet.

– Nu har ni hittat sex stycken..

Nej, vi har inte hittat sex stycken. Vi har slängt sopsäckar med mat de senaste månaderna. Det handlar inte om sex mackor.

– Varför säger ni inte någonting innan. Jag fattar inte. Varför får jag inte veta det? Jag har inte fått veta att det inte är så här.

Vad har du gjort för att kolla upp detta?

– Vi har de här attesterna som föraren…

…går ut och säger en sån sak, “det sker aldrig”, vad har du gjort…

– Aldrig har jag aldrig sagt. Jag har sagt att vi tar inte emot, vi levererar grejer som inte har passerat bäst-före datum. Det är ju det som är våran plan. Sen om det har brustit då får vi kolla…

Men när du har gått ut och sagt det här…

– Då har jag gjort det med tron att allting fungerar.

Tror? Det är din verksamhet.

– Man kan inte göra mer än att åtgärda det som är fel. Jag får kolla upp det här med XXX. Fråga XXX varför det är på det här viset.

Det är förarens fel?

– Nej, det är bolagets fel. Vi har dåliga rutiner och vi håller på att kolla upp detta. Det är stiftelsen som äger bolaget, jag äger inte det.

(Hör inte frågan)

– Jag äger ingenting.

Bolaget äger du ju.

– Nej stiftelsen äger bolaget.

Men det är du som har stiftat stiftelsen.

– Ja, men jag äger inte. Det är inte min privata ägodel.

..är det någon annan…

– De som sitter i styrelsen.

Och vilka sitter där? Det är du och din mamma.

– Ja men det… man kan inte blanda ihop äga… nej, hon har ingen roll i det. Utan bolaget gör ju så gott det kan.

Det här är inte din verksamhet längre?

– Nej, det försöker jag inte säga. Utan jag försöker säga att vi har brustit i de här rutinerna som vi haft och vi ska nu se över dem. Och få chansen att förbättra det här.

…se över rutiner… varför har ni inte gjort något innan? Varför har inte du försäkrat… inte ger gammal mat

– Jag hade den synen att det fungerade. Och det var tydligen fel då. Jag litade på min anställde.

..någonting för att…att det du går ut och säger i media stämmer.

– Jag tar för givet att de jag samarbetar med följer de riktlinjer som vi har…Jag har inte hört att någon har blivit sjuk. Det är första gången, det är en nyhet för mig. Det är en nyhet för mig också att de här grejerna, att det är gamla grejer.Jag trodde att vi gjorde någonting bra här. Uppenbarligen gör vi någonting dåligt som måste försvinna.

Har du någonting…(hör inte frågan)

– Vi har ju de här rutinerna som föraren ska följa. Och om de nu har brustit så får vi se över det.

..rutinerna…

– Vi ska kolla upp det.

Du vet inte om…

– Jodå, de finns någonstans. Jag tycker vi återkommer till samma fråga hela tiden.

…för att…

– Ja, men jag ber om att få återkomma. Kan du inte respektera det då?

Du vet inte då om det finns några skriftliga rutiner?

– Vi ska se över dem vi har här nu.

(Hör inte frågan)

– De finns i bolaget. Jag ska kolla upp dem nu. …vad som står där. Och ber om att få återkomma med det.

Är det någonting som vi inte har frågat om som du….verkligen vill…

– Nej, faktiskt inte. Jag är ganska nöjd. Det kanske är det här som behövde ske för att man skulle komma ur detta. Så får man ersätta de där små pengarna och lägga ner bolaget, så är det inte mer med det.

1:40:42
Du låter nästan lättad.

– Om det ska vara på det viset, jag har försökt göra något bra för miljön, hjälpa folk med en varierad kost. Jag tror att det är ganska många som mår bra av den maten vi levererar. Men om samhället inte vill ha det, då vill de inte ha det.

(Hör inte frågan)

– 500 000 måltider om året, vi har inte hört att någon har blivit sjuk. Så jag undrar varför får man inte veta det då. Jag väljer ju att titta på det vi åstadkommer.

Men tycker du att du har gjort tillräckligt då för att kolla.

– Jag efter bästa förmåga har gjort det jag har kunnat som är…Sen kan man alltid bli bättre. Det fattar jag också, det är ju grundläggande i att bygga bolag att man förbättrar sig hela tiden.

På vilket sätt har du gjort det du har kunnat för att kontrollera..

– …så att företaget köper…så att vi kan betala de kostnader som det kostar att driva det här bolaget. Och det har varit kämpigt.

Men om du någon gång själv ….och 7-elevenbutik och kollat att det här inte är gamla.

– Åkt med runt och kört själv flera gånger.

Hur kan du ha missat det här?

– Det är mänskligt, ibland missar man saker.

Har du kollat…

– Ja

Du har aldrig…

– Nej, aldrig någonsin sett något. Det är klart, om man letar tillräckligt noga så kanske jag hade hittat någon liten bit på en bulle där som varit…om jag verkligen hade lagt en timme på att leta igenom.

(Hör inte frågan)

– Jag har aldrig hört att någon blivit sjuk, det är en nyhet för mig. Jag har aldrig hört att det varit mögel i någon sallad, jag har aldrig hört heller att det är 10 dagar gamla smörgåsar. Det är en fullständig nyhet för mig. Jag vet inte hur den mackan har åkt runt i 10 dagar där, det verkar ju inte sant (intressant?). Det får man ju kolla upp då va. Och sen att de lägger i grejer som är gammalt, det är ju förvånansvärt då vi har jobbat så länge. Att XXX inte har fått någon feedback. Om han nu har fått feedback att han har skitit i att förmedla det. Det är ju också väldigt märkligt då va. Får man ju kolla upp detta. Vidta åtgärder för det då. Och är det allt för många problem så får väl verksamheten upphöra.

1:43:17
– Det är väl inte mer än så då. Det vore ju tråkigt, men det kanske är så det ska vara.

(Hör inte frågan)

– Jag har ju varit där med handen och …. pratat med honom. Jag har ju varit överallt och försökt få det finansierat, men det är ju ett socialt företag utan att äga. Det finns ingen … Det finns ingen rikedom. Liksom ingenting, och då är folk inte intresserade. Helt enkelt. Jag tycker det här är världens finaste grej, personligen. Och har kämpat med näbbar och klor för att det här ska få fäste. Och det enda man får höra är att det är skit eller något annat. Det börjar bli ganska tröttsamt.

Ekonomin och livsmedelshanteringar..

– Det är åtta år vi pratar..

Om ekonomin hade…

– Nu anser jag att vi har stenkoll på den.

Ni har stenkoll på ekonomin?

– Ja, i dagsläget.

I dagsläget?

– I dagsläget.

Inte innan?

– Det som var förr är förr och det vart inte att rekommendera kan man ju säga då. Nu så har vi tagit ett rejält grepp och anser att det ser ganska bra ut nu. Vi har fått in nya kunder. Det är på gång nu och det här med matsvinn är någonting som man måste verkligen göra någonting åt. Då har jag en liten…system för det va. Jag har ju önskat att jag hade 10 miljoner i ryggen, för då hade jag haft allting. det hade inte varit några konstigheter. Men nu har inte jag det. Det är liksom en människa som försöker överleva och göra något bra. Det är inte mer med det. Jag tycker att jag drar ett ganska stort lass, men sen kan man tycka att jag är hur slarvig som helst. Det kan man också tycka.

Tycker du själv det nu?

– En människa är ju ganska komplex. Vissa grejer är man bra på, andra är man inte bra på.

Är du bra på livsmedelshantering då?

– Jag tycker att jag har ett bra sätt att föra fram en viktigt sak i samhället. Där vi ska vara mer försiktiga med de resurserna vi tar ansvar för och kan vi inte få det sålt på marknad så ska vi försöka avsätta dem på något annat sätt. Och det där försöker jag göra någonting åt saken. Jag gör inte det här för att vara elak på något sätt.

Du är bra på att sälja idén.

– Ja, och jag behöver hjälp sen. Det är klart jag inte tar allting själv.

Men frågan är, är du bra på livsmedelshantering?

– Jag trodde att jag var det. Inte just nu då, nu visade det sig att jag är helt värdelös på det. De här mackorna, möglet och sen 10 dagar gamla smörgåsar. Med tanke på att vi har levererat en miljon måltider sen start så vet jag inte, liksom, det är svårt att säga. Bara en gammal macka är ju för jävligt va. Men det är ju svårt att vara 100 procentig också då va. Om det har brustit så har det brustit. Det är väl inte mer med det. Det är klart att jag är den som är ansvarig om någon blir sjuk. Det är för jävligt, skulle jag säga då va. Men jag är ju inte den enda, ensam bov i det här dramat. Någon har lagt ner en macka som har passerat datum, den har sen körts, det har inte kontrollerats sen har någon faktiskt lagt fram den och någon har tagit den i sin hand och konsumerat den. Någonstans där emellan kunde ju någon, förutom jag. Svårt för mig liksom att fånga upp den här smörgåsen. Jag vet inte vad jag ska säga., för att vara helt ärlig.

Du har ett ansvar, men du menar att…

– Alla har ju ett ansvar. Obama har ju ansvar för…alltså, alla har ju ansvar i slutändan. Så är det.

Känner du nu att du har tagit din del av ansvaret?

– Jag har gjort mitt bästa, säger jag. Efter den förmåga jag har. Och jag har gjort det här med goda intentioner. Och jag är inte ute efter att folk ska bli sjuka eller äta dålig mat. Det finns ingen logik i det över huvud taget, nu ska jag köra dålig mat. Det är liksom inte det som är min grej. Det är att vi ska ta den här maten och se till att den konsumeras på ett annat ställe. Om vi inte klarar det, då kan vi inte göra det i så fall.

Finns det någonting konkret som du kan visa som du faktiskt har gjort för att säkra livsmedelshanteringen.

– Vi har den här lappen som du har sett….

…lappen?

– ja, ja

..sättet som du.. (hör inte frågan)

– Jag anser att det borde ju borga för att jag har en ganska god kontroll då va. Uppenbarligen har vi inte det då. Uppenbarligen så sköter vi…Det säger sig självt, för fan, alltså att man ska ju inte skänka grejer som är dåliga. Det fattar ju vem som helst. Jag tjänar ju ingenting på… Jag tjänar inga pengar på att någon ger mig en dålig grej. Det finns inga incitament för mig att hantera en smörgås som är dålig.

Varför skulle det visa att livsmedlen är okej?

– Det har ju med mottagaren att göra. Man har lämnat över dem och de är liksom…

Så då är det inte ditt ansvar längre?

– Nej, det finns ju en gemensamt ansvar där de här varorna ska komma till… Det handlar ju fan om moral och etik och värderingar.

Attesten visar ju bara att de tar emot den, men jag menar finns det någonting konkret som visar…

– Vi har sagt att om man ser att någonting är dåligt så ska man plocka bort det och “jajamensan” säger folk då. Alltså, det är underförstått. Det är sunt förnuft. Det är väl ingen som vill ge någon gamla mackor.

Nej, hur kommer det sig att ni gör det då?

– Jag vet inte i hur stor omfattning…kilovis eller säckvis säger ni då va. Jag har ingen aning. Jag är förvånad att jag inte fått veta det här. Då måste det ha varit säckvis hela tiden. Eller om det nu bara slutet av perioden som det har blivit dåligt. Eller vad det nu är. Jag har ingen aning. Det är en sådan nyhet för mig. Jag trodde att folk skulle säga till i så fall. Så att vi kunde, ge oss en chans att korrigera det.

Men vi har ju litat på det du har sagt. Vi har ju inte…

– Vadå litat? Ni är ju … mottagare av smörgåsen. Varför har ni inte ens kollat

De som tar emot maten när den kommer på morgonen, de har ju litat på det du har sagt att det är inte gammal mat. Sen har ju de sett att vid vissa tillfällen så så ser man ju att saker och ting inte ser bra ut och då har de slängt det. Men alltså det är ju också ett väldigt tidskrävande arbeta att stå och titta på varje etikett som har jätteliten text där det står sista förbrukningsdag.

– Den själva…

Om vi är tredje i kedjan då är det ju oerhört märkligt att så stora mängder hamnar hos oss. För det borde ha sorterats ut i ett mycket tidigare skede.

– Det är butiken som har brustit och lagt i gamla grejer. Jag har ju inte sagt till “lägg i gamla grejer”.

Hur kommer maten från butiken till Faktum.

– I de här kärlen.

Det är ju eran verksamhet som tar maten från butikerna till Faktum.

– Ja, men om någon lägger i gift i de här lådorna, det är svårt för mig att kontrollera.

Det är ju ganska enkelt egentligen att göra stickprov någon gång i månaden och kontrollera några av lådorna. Har ni gjort något sånt någon gång?

– Nja, nån gång har jag gjort det men jag har inte haft stickprov på det sättet. Det skulle vara om XXX, han är ju med och bär in grejerna han kan ju se då vad det är för kvalite på saker och ting.

Jag har ju varit med honom ute och jag blir ju lite förvånad när du skyller på honom. För att jag har ju sett… jag har följt med honom under en hel arbetsdag och det finns ju inte en chans i världen att han skulle ha tid att gå igenom varje macka och kolla på datumen.

– Det är ju därför som…och det gör ju inte vanliga….det gör ju inte de som körde ut den här salmonellanötköttet heller va. Men då återkallar man det.

Det är ju en annan….det krävs ju tester och så. Men det här handlar ju om att det är..

– Nej, men det återkallas i butiker varenda dag grejer. Butiksägare gör ju..

Men borde inte era rutiner fungera så att chauffören faktiskt har tid att kolla alla…

– Det finns ingen annan, så gör man inte. Det finns ingen annan som gör det när man kör ut grejer till ICA butiker. Grejerna ska ju när de kommer till butiken…om de inte har rätt datum så tar inte butiken emot dem. De reklamerar en del då. Nu har vi en lite annorlunda upplägg för att vi just levererar (?) ut till den ideella sektorn som har lite annorlunda upplägg i sin verksamhet. Om man inte är nöjd med det som vi levererar och det visar att vi är fel då får vi antingen…om inte 7-eleven vill förbättra sig så får man ju stänga ner det kontot helt enkelt.

..ska vara varför…du inte vill att din arbetsdag kan ha den rutinen och kontrollera maten (svårt höra frågan)

– Han ska inte behöva göra det.

Ska han inte behöva göra det? Men du sa ju tidigare att det var hans fel bland annat.

– Ja men alltså, det finns ingen tid för honom att kolla igenom varenda smörgås som finns.

Men du sa ju tidigare att du skulle sparka honom på grund utav att han inte har skött sitt jobb.

– Om han inte har gjort de här attesterna och skött det hör ordentligt så är det klart att det är ett problem. Om han inte har rapporterat tillbaka eran feedback om ni har sagt att det är dåligt då är det också fel va. Då behöver jag prata med honom, “varför har du inte berättat för mig att Faktum säger att det har varit dåliga grejer. Varför har det inte kommit fram?” Det är ju en brist då. Då diskutera varför det inte blev så. Varför har inte jag fått veta att det är dåliga grejer. Om ni nu…

först… föraren som ska kontrollera…

– Vänta nu, vänta lite…

..och sen att han ska…

– Nej, ja, men…Om han har fått feedback från er och inte säger det till mig då är det svårt för mig att komma åt detta.

först…ska föraren kontrollera att mackorna inte är…sen sa du precis att han inte ska behöva göra det.

– Jag har svårt att avgöra det. Vi har suttit och pratat ganska länge.

Är det så att föraren ska kolla eller ska han inte kolla

– Jag har svårt att svara på den frågan just nu.

Du vet inte längre?

– Nej men alltså, det har ju varit ganska många frågor nu. Det är ganska utmattande med det här. Jag svarar gärna på frågor.

Det känns ju ändå som att det måste vara grundläggande för vi började med att fråga om det fanns i hans arbetsbeskrivning att han skulle kontrollera smörgåsarna. Och då sa du att det var självklart.

– Det gäller när han kör ut grejer som smörgåsar…aah, det vet i fan om jag sa. Då menar jag snarare att när vi kör ut grejer…mer större partier som vi kör ut också då. När det gäller enskilda smörgåsar, om det ligger 400 smörgåsar det är helt omöjligt….det är praktiskt omöjligt. Det går inte…mänskligt att gå över så många mackor. Alla de här smörgåsarna. Där måste mottagaren kolla så att de inte stoppar i…

Det är ju precis samma sak för oss när vi tar emot maten, de som jobbar inne hos oss…maten kommer ju när vi har det som mest hektiskt på förmiddagen. När vi har massor av försäljare som kommer in och köper….

– Då skulle ni inte ha tagit emot de här grejerna.

Vi utgår ju ifrån att vi får bra grejer.

– Vi utgår ju ifrån att ni kollar…

Men du har ju sagt i alla möjliga sammanhang att det inte är gammal mat. Att det är mat som…

– Ibland blir det ju fel. Ingen är 100 procentig. Så vår målsättning är ju att det inte ska vara gammal mat. Om ni hittar fyra – fem smörgåsar, eller vad det är.

…inte sagt att det är en målsättning, sagt att det inte är gammal mat.

– Ibland sker det ju misstag. Eller hur?

Men det här är ju inte enskilda misstag, det här är ju generellt. Dag ut och dag in.

– Då är det ett problem som vi får kolla det här med 7-eleven.

…föraren att ha tid att kontrollera maten. …bryter mot livsmedels…mot reglerna och du bryter mot reglerna.

– Jag tror inte att det är något brott mot reglerna.

Att ge…att skänka mat som det är ett sista förbrukningsdag…

– Men bäst före kan man göra.

Nu pratar vi om sista förbrukningsdag…

– Det vet ju de om också, om de har skänkt det så är det fel någonstans som vi får kolla upp.

Men skänker ni det vidare…

– Ja, men ni uppfattar inte det heller och sen äter någon upp och blir dålig. Då har det brustit i rutinerna, då får vi kolla upp dem helt enkelt.

…varit så att om ni hade färre upphämtningsställen så hade föraren haft möjlighet att kontrollera maten.

– Då får vi lägga ner verksamheten för då finns det ingen kostnadstäckning.

Det måste ändå vara viktigt att folk inte blir sjuka och att ni inte lämnar ut gammal mat.

– Det är inte…om maten som lades i kärlen gjordes efter de specifikationer som har getts så hade det här fungerar mycket bättre. För nu har det ju brustit helt enkelt.

…helt enkelt om..

– …inte få betalt för den tiden vi lägger ner.

…inte kontrollera maten då…

– Nej, han, vi behöver…nej…det har jag inte sagt.

för att ni inte får någon kostnadstäckning…

– nej, det har jag inte sagt.

…då får vi ingen kostnadstäckning om föraren…

– En gång till, vad sa jag.

Vi får ingen kostnadstäckning…

– På grund av vadå? Du sa att vi skulle hämta hos färre ställen. Varför skulle vi göra det?

För att hinna kolla maten. Kunna kontrollera….

– Det hinner vi inte. Det är inte vår..uppgiften är ju att maten som läggs i inte ska ha passerat bäst före datum. Och de som tar emot den ska kontrollera…äta…

(hör inte vad som sägs)

– Om det har brustit så får vi åtgärda det i så fall. Om vi får chansen att åtgärda det, så kommer vi åtgärda det. Får vi inte chansen att åtgärda det då får ju verksamheten upphöra.

Ni har ju ett system där med förare som…

– Jag trodde att det fungerade.

(Något ohörbart)

– Nej, vi kanske slutar hämta smörgåsar över huvud taget men då….sluta leverera…

Det finns ingen möjlighet för föraren att kolla därför…

– Vi har utgått från de ….ingen mat som passerat bäst-före ska läggas i över huvud taget. Om det gör det så ska mottagaren ge feedback. Jag har inte hört någon feedback.

Nu är det ju så här

– Jag har inte hört någon feedback.

du lägger hela ansvaret på mottagaren.

– Nej, det hör jag inte. Utan det här är ett samarbete. Om ingen vill samarbeta så kan vi inte samarbeta. Då får ju det här upphöra.

…ni har gjort…eran del…

– Vi får ju se över våra rutiner helt enkelt.

Men ni har ju inte gjort någonting.

– Vi får se över dem.

För att kontrollera maten.

– Vi får se över dem.

…7-eleven fel om de lägger ner det i lådan. Och det är Faktums fel om de….

– Det är ingens fel, det här har brustit i rutinen. Det är mänskligt.

Men eran del, har ni inte arbetstimmar nog för att kontrollera…

– Vi får se över de här rutinerna.

Men det är ju praktiskt omöjligt för föraren att… Hade det varit bättre att fortsätta driva det här i en ideell stiftelse istället och få in donationer, bidrag från kommunen och den typen av verksamhet. Eftersom det uppenbarligen inte går att driva det här på ett ekonomiskt hållbart sätt.

– Det beror ju på nu om vi får in fler kunder här nu som gör att vi kan få bättre ekonomi. Men vi kanske aldrig får chansen att testa nu då när den här artikeln ska komma ut. Jag har ingen aning faktiskt. Jag har ju försökt att driva detta ideellt, men det har ju inte fungerat. Det finns inga kommunala pengar eller donationer eller någonting. Därför ändrar man det och gör det så som man gör nu. Man tar liksom betalt för den transporten man erbjuder helt enkelt. Om man levererar några gamla smörgåsar så är ju det förfärligt då va. Då får man ju förbättra sig…om man får den chansen. Det handlar ju hela tiden om att överleva och ha uthållighet. För att över huvud taget skapa någonting. Det saknas pengar hela tiden. Så är det.

Men är det kanske så att det inte är en utomstående aktör som bör göra detta. Jag såg att t.ex. Frälsningsarmén i Stockholm har en konstruktion där de köper in en tjänst helt enkelt också från en utomstående firma som sen då kör ut mat till deras olika verksamheter från olika butiker. Det är ju en väldigt liknande konstruktion som du har. Men det…det var i Stockholm tror jag. Men det är en konstruktion som ..den här kylfirman som kör ut mat har andra uppdrag också, tror jag.

– Förmodligen har de det och då är det någonstans finansieras det hela.

Jag menar att hjälporganisationerna själva har en massa pengar, är det inte bättre då att de sköter den här hanteringen.

– De har ju försökt det i alla år. De har ju inte lyckats få några pengar för det, det blir ju bara merkostnader. Jag har ju pratat med dem.

De gör ju det, det är ju många som tar emot mat där de inte har er som mellanhand.

– De tar emot till sig själva och sin egen organisation. Det är en väldigt liten volym. Det är ingen inverkan på miljö eller någonting. …gör det här för att det är ett miljöprojekt. Det är alltså..rädda maten att den går till biogas istället för att någon äter, konsumerar den…positiva miljösynpunkter…bara för att ge mat till utsatta personer….Det här är ju för att vi har en….Vi måste bli bättre med de resurser vi tar i anspråk. Och sen om det har varit strul med ekonomin så må vara. Det är liksom inte miljarder vi snackar om här, det här är väldigt, väldigt litet tragglande projekt som försöker komma igång. Det är ingen som har berikat sig på något sätt med den här grejen. Jag vet inte vad jag ska säga liksom. För jag har gjort enorma personliga uppoffringar för att få det här att fungera. Om ingen vill att det inte ska funka, då får det vara på det viset.

Finns det någonting konkret du har gjort som du kan visa för oss.

– Jag vet ju att det är sensmoralen i hela verksamheten att vi ska inte ge … utsatta dålig mat. Det fattar du väl själv? Så du behöver liksom inte pressa mig så mycket som du har gjort.

Men finns det någonting konkret, ett papper…

– Jag hör dig. Jag hörde dig första gången.

(något ohörbart)

– De pengar … det var ju mer än dem. Betalades ut över flera år.

Men man måste väl ändå bokföra saker och ting när pengarna kommer in så måste det ju bokföras samma år som det kommer in. Man kan ju inte..

– Jag vet inte hur de har lyckats bokföra sitt, men jag vet vad vi har fått av dem.

Det är de som har gjort fel i sin bokföring?

– Jag har ingen aning. Jag vet hur mycket exakt det finns ju, jag har ju papper på det. Så det är ju inga konstigheter.

Men då kan du jättegärna visa de utbetalningarna. 

Share