Vid sidan av distributionens löpande verksamhet erbjuder vi bland annat ett antal löpande projekt så som juridisk rådgivning, datakurser, säljkurser och tillgång till en frisör.

Projekten drivs i Faktums regi eller i samarbete med andra frivilligaktörer.

Share