Om FaktumHistoriaVanliga frågorOrganisationJuristernaFörsäljarna

 

 

Här finns försäljarna!

 

Allmän info om försäljarna,

Regler vid försäljning av tidningen Faktum.

Varje försäljare säljer tidningen på ordinarie plats eller varhelst det är ledigt.

Vid försäljning skall försäljarlegitimationen bäras väl synlig.

Försäljaren får ej uppträda onykterrt, störande eller hotfullt vid försäljning.

Det är förbjudet att sälja tidningar på bussar, pendeltåg, perronger, spårvagnar, caféer, affärer och liknande.

Försäljaren får ej ägna sig åt annan inkomstbringande verksamhet i samband med försäljningen.

 

Info om pallen

pall

 

Information om Appen, iZettle och annat som rör försäljarna. 

Share