FAKTUM | 2014/02/27 Reportage

Survivor-Series-Day-Of-Service-Gleaners-Food-Bank-alicia-fox-32797630-1248-722

Den amerikanska wrestlern och modellen, Alicia Fox, besöker Gleaners matbank i Indianapolis. En solidarisk idé som kan förse hemlösa med sjyst mat – utan hälsorisker.

I Sverige slänger livsmedelsbutikerna årligen runt 125 000 ton mat. Simon Eisners företag Allwin, som vi granskar i Faktum #138, är bara ett av många initiativ för att minska livsmedelsbutikernas matsvinn. Eisner är dock den enda som försökt tjäna pengar på att utfordra hemlösa med ratad mat.

I Faktum #138, som finns ute på gator och torg nu, granskar vi företaget Allwin, som distribuerar ratad och utgången mat till hemlösa och andra utsatta grupper. Granskningen visar att såväl maten som ekonomin i Simon Eisners företag Allwin avger en skämd doft.

Eisner har i många intervjuer fått det att framstå som att Allwin är de enda som tar tillvara på matsvinn och förmedlar till behövande. Men stämmer verkligen det?

– Många butiker skänker mat till frivilligorganisationer som lagar maten, eller i sin tur skänker bort matkassar, säger Maria Smith, miljöchef på Ica.

Eftersom många butiker inom Ica är egenägda varierar det hur de jobbar mot matsvinnet. Men Ica centralt skänker mat från sina lagerenheter till Frälsningsarmén. I Stockholm betalar Frälsningsarmén för att mat ska hämtas en gång i veckan med kylbil från Kyl- & frysexpressen. Maten körs sedan till Frälsningsarméns matbank.

Matbanken startades för två år sedan eftersom Frälsningsarmén såg ett behov av bättre samordning.

– Tidigare har vi fått mat till varje verksamhet på Frälsningsarmén. Då kunde någon ringa och säga att ”nu har jag 200 sallader, de kan ni få om ni vill”. Men vi har inget ställe i Stockholm som gör av med 200 sallader, så då var vi tvungna att tacka nej, säger Carolina Nilsson på Matbanken.

Tack vare Matbanken har de blivit effektivare och kan utnyttja de gåvor de får. Den har även gjort att de kan ha en person som har full koll på reglerna kring livsmedelshantering. När maten har kommit till Matbanken kollar de av med de olika verksamheterna inom Frälsningsarmén för att se vem som behöver vad. Sedan körs maten ut med egna bilar till de olika verksamheterna. Matbanken finns även i ett liknande, men inte fullt lika utvecklat, format i Göteborg och Västerås.

Det är i dag upp till de olika ideella organisationerna att organisera distributionen av mat inom sin egen verksamhet. I Göteborg hämtar Stadsmissionen maten med kylbil och kör den sedan till sitt centralkök. Maten tillagas innan den körs vidare till de olika verksamheterna.

Med matsvinn menas den mat som slängs trots att den egentligen fortfarande är ätbar. Ett exempel på detta är varor som passerat bäst före-datum. En bäst före-märkning är till för att visa hur länge ett livsmedel förväntas behålla sin kvalitet, till exempel smak, färg och krispighet. Efter att ett livsmedel passerat sin bäst före-märkning blir alltså kvaliteten så småningom sämre, men maten kan fortfarande vara fullt ätbar. Livsmedel som kan försämras snabbt och bli en hälsorisk märks i stället med sista förbrukningsdag. Det är sista dagen som tillverkaren kan gå i god för att livsmedlet kan ätas eller drickas utan att vara en fara för hälsan. Varor som passerat bäst före-datum får både säljas och skänkas, medan varor som passerat sista förbrukningsdag är olagliga att sälja eller skänka vidare.

– I praktiken så betraktar butikerna det som ungefär samma sak. Allt som passerat bäst före-datum tar man också bort. Även om man inte skulle behöva det, säger Ingrid Strid, forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet.

Butikerna måste anpassa sig till kundernas krav på välfyllda hyllor och en orsak till matsvinnet är att butiker beställer in fler varor än vad de kan sälja. Ett exempel är när butiker är rädda att prinskorven ska ta slut kring jul och tar då hem extra mycket.

– Mycket handlar om att ha bra beställningsrutiner så man inte hämtar hem för mycket, säger hon.

I och med internet har det blivit möjligt att köpa mat utan att lämna hemmet. Det finns flera olika hemsidor som erbjuder matkassar som skickas direkt till dörren. Till skillnad från livsmedelsbutiker behöver inte onlineföretag ha fyllda hyllor vilket gör att deras matsvinn kan bli lägre.

I livsmedelsbutiker är beställningsrutinerna viktiga för att få ett så litet svinn som möjligt. Trots det är det i stort sett oundvikligt att det inte blir ett visst matsvinn. Det finns då lite olika sätt man kan hantera det på.

– Väldigt många jobbar med att sänka priset på produkter som närmar sig bäst-före datum, säger Maria Smith, miljöchef på Ica.

Vissa av deras butiker jobbar även med att tillaga den mat som rensas bort. Maten säljs sedan eller används i personalrestaurangen. Det finns även andra sätt att ta vara på maten.

Carolina Nilsson, på Frälsningsarméns matbank, berättar att det tidigare funnits planer på att flera organisationer ska gå ihop i en gemensam matbank, men man har hittills inte fått det att fungera. Det har bland annat varit svårt att hitta en lokal. Hon säger också att ju större verksamheten blir desto svårare kan det vara att förklara vad det går till.

– Om man skänker till oss på Frälsningsarmén då kan jag säga att vi kommer göra så här med det och det kommer gå ut till de här verksamheterna, säger Carolina Nilsson.

Hon är positivt inställd till en större, gemensam matbank och tror att det möjligt att genomföra om man hittar rätt person som kan driva och hålla i det.

Fakta matsvinn

I slutet av 2013 kom rapporten Svinnreducerande åtgärder i butik av Mattias Eriksson och Ingrid Strid. Rapporten togs fram av Sveriges Lantbruksuniversitet på uppdrag av Naturvårdsverket och har finansierats av Livsmedelsverket. Under tre års tid – 2010-2013 – undersöktes matsvinnet från sex livsmedelsbutiker i Sverige.

Fakta matbanker

I Sverige finns det i dag inga nationella matbanker utan det är upp till de olika idella organisationerna att själva organisera detta. Men runt om i världen finns det så kallade Food banks, matbanker, som organiserar och distribuerar skänkt mat. Ett exempel är FareShare som finns i Storbritannien. De har 910 olika organisationer som tar del av deras mat. Större delen av deras inkomst består av donationer från företag och privatpersoner. FareShare har även strikta regler kring vilken mat de tar emot. Det måste till exempel vara obrutna förpackningar och maten måste ha förvarats i rätt temperatur.

Det har nyligen startats en nordisk undersökning kring matbanker.  Den leds från Norge via Østfoldforskning. De tar in information och tittar på potentialen kring hur mycket mat som skulle kunna förmedlas. Då studien ännu inte är avslutad finns i dagsläget inga resultat.

Enligt European Federation of Food Banks finns det i dag 254 matbanker runt om i Europa.

Mer läsning

Läs mer extramaterial kring vår stora granskning av matsvindeln inom Allwin på vår specialsajt här. 

TEXT: Cornelia Nortier

BILD: skriv ut sidan


RELATERADE ARTIKLAR
TAGGAR