FAKTUM | 2016/10/12 Nyheter

Faktum har i flera reportage granskat prostitutionen på gatan och på internet. Vi har bland annat skrivit om hur svårt det är för kvinnor som vill lämna prostitutionen, särskilt om de är utsatta för människohandel. I Stockholm och Malmö har organisationerna Talita och Noomi boenden där kvinnorna kan söka skydd och i förlängningen få vård. En möjlighet som har saknats i Göteborg.

Men häromdagen publicerade Talita en bild på organisationens facebooksida. Fotot föreställde Göteborg i nattljus. Texten var kort: ”Nu händer det! Talita Göteborg.”

– Vi har precis sjösatt Talita i Göteborg och vill nå ut med det, säger Andrea som är Talitas ansvariga person på plats i Göteborg.

Pengar kommer från länsstyrelsen i Skåne och Västra Götaland och räcker i ett år. Just nu söker Talita efter en lämplig lägenhet.

– Jag kommer att ha en jourtelefon där jag kan nås om det är en kvinna som vill komma ur prostitutionen, säger Andrea.

Talita har upparbetade kontakter med polisen, socialtjänsten och andra frivilligorganisationer. Ett tänkbart scenario är att polisen ringer jourtelefonen efter ett tillslag mot en lägenhet för att ge kvinnan ett akutboende. Talita i Göteborg kommer än så länge inte att kunna erbjuda någon långsiktig behandling, men kvinnan kan slussas vidare till Talita i Stockholm för att få mer omfattande stöd.

Läs mer om Talita på talita.se

TEXT: Johan Frisk

BILD: Faktumskriv ut sidan