FAKTUM | 2017/01/31 Grävbloggen

Den ledande branschtidningen Dagens Juridik gjorde igår en så kallad rewrite på vårt reportage om säkerhetsenheterna. Artikeln var dagens mest lästa på Dagens Juridiks sajt och står ännu kvar som mest läst där idag.

Idag, tisdag den 31 januari, skrev TT en artikel där man citerar Dagens Juridik.

TT:s notis finns publicerad på ”alla” tidningars sajter i Sverige. Alltifrån Piteå-Tidningen via Trelleborgs Allehanda till DN, SvD, Aftonbladet och Expressen. 

Sydsvenskan har också granskat Kriminalvården och citerat Faktum. 

Men. Rätt ska vara rätt och vi ska vara transparanta.

Kriminalvården vill ha ett förtydligande. De skriver:

Vi tycker inte artikeln är helt korrekt. Kriminalvården har naturligtvis inte placerat häktade på säkerhetsavdelningar enligt fängelselagen (FäL). Det vi har gjort är att använda befintliga lokaler och där inrättat häkte (där man följer häkteslagen och inte FäL). Att inrätta häkten i anslutning till en anstalt är något Kriminalvården gjort på många platser. Det är alltså ett helt annat regelverk som gäller för häktade än för fängelsedömda och helt andra förhållanden.

Att Kriminalvården har inrättat häktesavdelningar på säkerhetsenheterna har bl.a. varit för att vi där har kunnat ordna restriktionsgemenskap för häktade som suttit länge med restriktioner och på det sättet bryta osund isolering. Något som efterfrågats inte minst från vårt eget (Kriminalvårdens) håll. Att de häktade som suttit/sitter på häkten inrättade i säkerhetsenheterna ,som det antyds i artikeln, skulle bli än mer isolerade är alltså grovt felaktigt eftersom det i verkligheten förhåller sig precis tvärtom.

Samma sak gäller för den uträkning av kostnad per intagen som beskrivs i artikeln.  Vilka kostnader som fördelats på varje intagen är inte bara oklart utan helt oredovisat i artikeln. Likaså vem som gjort uträkningen, samt hur den gått till. Det är hur som helst ingen kostnadsberäkningsmodell som vi känner till. Det vore klädsamt att inte återrapportera den typen av ytterst oklara och obekräftade uppgifter.

För 2015 var dygnskostnaden 5958 kr per intagen fängelsedömd på säkerhetsenhet. Kostnaderna består främst av personalkostnader, men även lokalkostnader, avskrivningar och övriga driftskostnader ingår.”

Faktum svarar:

Såväl placeringschef Joakim Righammar som chefsjurist Elisabeth Lager bekräftade att lokalerna där de häktade är placerade “i princip är desamma som på övriga avdelningar”. Vi ställde då kontrollfrågor till Elisabeth Lager:

Har ni tagit bort övervakningsutrustningen där de häktade är placerade?

– Jag skulle inte tro att man har tagit bort materialet, själva installationerna. Vi ska ha en flexibel anstaltssituation om behovet av att sätta personer på säkerhetsavdelning ökar, säger Elisabeth Lager.

Är övervakningsutrustningen avstängd?

– Jag skulle tro att övervakningsapparaterna är avstängda men det vet jag inte.

Det är olyckligt om det kan uppfattas som att häktade placeras på säkerhetsavdelningar enligt fängelselagen när de berörs av häkteslagen.

Det vi satte fingret på var att häktade – oavsett vilken lag som följs – placeras i säkerhetsenheternas befintliga lokaler och att de häktade är fler till antalet än högriskfångarna.

Kostnadsuträkningen redovisades i artikeln på det här viset (se inom citationstecken nedan).

“Snittpriset för att ha en person häktad eller på anstalt i Sverige kostar i runda slängar strax över 3000 kronor per person och natt. För att ha en person intagen på Fenixavdelning kostar det 22500 kronor per person och natt om man slår ut driftskostnaden av 140 miljoner kronor (2015 års siffror) på de 17 intagna som sitter där december 2016. Medelbeläggningen under året är likartad”.

Det vill säga att vi på Faktum redovisade dygnskostnaden för varje individ så som beläggningen såg ut när vi inhämtade materialet – Kriminalvården å andra sidan redovisar troligtvis dygnskostnaden vid full beläggning.

Ett räkneexempel:

140 600 000 kronor per år (driftskostnad av säkerhetsenheterna) dividerat med 365 dagar i = 385 205 kr/dygnskostnad 

385 205/17 intagna = 22 659 kr dygnskostnad per intagen

Vid full beläggningsgrad (totalt 72 platser) hade kostnaden varit 

140 600 000 / 365 dagar = 385 205

385 205 / 72 intagna = 5350 kr, alltså på ungefär den nivå som Kriminalvården redovisar.

Fotnot: Kriminalvården fick ta del av uppgifter under processen och även fick tillgång till PDF med slutartikeln samma dag som Faktum utkom i Malmö, Helsingborg och övriga orter i Götaland bortsett från Göteborg som utkom dagen före. Datumet som Kriminalvården fick materialet var den 24e januari, det vill säga förra tisdagen. 

TEXT: Monir Loudiyi

BILD: skriv ut sidan


RELATERADE ARTIKLAR
TAGGAR