ÅRETS FAKTUMKALENDER ÄR HÄR!

Tema: Barn skriver om hemlöshet

Allt fler barn lever i hemlöshet. 
Vi besökte skolor och där vi mötte barn för att prata om detta. Först var många frågande. Men när de förstod att man räknas som hemlös om man saknar ett hem, en fast adress, nickade några igenkännande och började ställa frågor. När de skrev sina berättelser stod det klart. Många bar på personliga erfarenheter. Hemlöshet finns i deras vardag.

Minst 5 300 barn är hemlösa i Sverige idag. I Göteborg lever 663 i akut hemlöshet vilket betyder att de bor på vandrarhem, akut- och jourboenden. Hur många barn som lever i akut hemlöshet i Sverige vet ingen, det finns inga nationella mätningar och få kommunala räknar antalet barn. 
De flyttar runt mellan vandrarhem, jourboenden och korttidskontrakt. De kan inte bjuda hem kompisar och har ingen plats där de kan göra sina läxor i lugn och ro.
I årets kalender vill vi berätta barnens historier och upplevelser. Frågan får inte försvinna. Vi vill också fördjupa diskussionen genom att visa på barnens perspektiv.

JANUARI

JANUARI

FEBRUARI

FEBRUARI

MARS

MARS

APRIL

APRIL

MAJ

MAJ

JUNI

JUNI

JULI

JULI

AUGUSTI

AUGUSTI

SEPTEMBER

SEPTEMBER

OKTOBER

OKTOBER

NOVEMBER

NOVEMBER

DECEMBER

DECEMBER