FAKTUM | 2015/12/09 Nyheter

Härmed informerar stiftarna av Insamlingsstiftelsen Faktum om att bidrag från alla – nuvarande medlemmar, samarbetspartners och stödjare i Faktum i Göteborg Ekonomisk förening – och andra som är intresserade av att stödja Insamlingsstiften Faktum f o m 1 januari 2016 skall gå till Insamlingsstiftelsen Faktum och lämnas till bankgiro nr 5323-9331, märk din insättning ”Upprop”.

Pengar som inkommer genom detta upprop ska förvaltas och fördelas av en styrelse i enlighet med Insamlingsstiftelsen Faktums ändamål. Insamlingsstiftelsens ändamål anges i stiftelsens stadgar och är att främja social hjälpverksamhet. Stiftelsens arbete ska vid var tid och med beaktande av samhällsutvecklingen syfta till att motverka hemlöshet eller socialt utanförskap och genom sysselsättning och opinionsbildning eller på liknande sätt förändra attityder gentemot hemlösa och personer i socialt utanförskap. Stiftelsen ska vara partipolitiskt och religiöst obunden.

Ändamålet ska främjas genom att stiftelsen betalar ut bidrag ur stiftelsens förmögenhet efter prövning av styrelsen.

Information om Faktum

Faktum är Götalands gatutidning. Försäljarna köper tidningen för 25 kronor, säljer den för 50 och behåller mellanskillnaden. Att sälja Faktum är ett jobb, inte välgörenhet.

Faktum innebär mer än en inkomst. För vissa är jobbet som gatutidningsförsäljare ett steg tillbaka mot ett mer ordnat liv. För andra är det ett sätt att hålla sig flytande. Oavsett vilket så handlar tidningsförsäljningen för de flesta om mer än att bara tjäna pengar – att vara Faktumförsäljare innebär att ta ansvar, planera sin vardag, skapa sig rutiner och ett socialt sammanhang.

Faktum arbetar också för att skapa debatt och opinion kring hemlöshet och socialt utanförskap. Faktumförsäljare finns i bland annat Göteborg, Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad, Växjö, Halmstad och Jönköping. Faktums mål är att erbjuda alla i socialt utanförskap i Götaland ett jobb.

Verksamheten beskrivs vidare här på Faktums hemsida.

Har ni frågor om vad en insamlingsstiftelse innebär så kan ni kontakta oss på Faktum.

TEXT: Faktum

BILD: Faktumskriv ut sidan