FAKTUM | 2016/03/18 Ledare

”Varför är det bara romer som säljer Faktum?”
Det är inte en ovanlig fråga till oss. Vissa frågar av nyfikenhet, andra med en underton av rasism – de tycker att romerna inte ska få sälja Faktum och påstår att de tar ”svenskarnas” platser.
Låt mig förklara: Hos oss är alla välkomna. Vi gör inte skillnad på folk och folk och än så länge finns den fria rörligheten i Europa vilket gör det möjligt att åka utomlands och arbeta.
Oavsett om du är man, kvinna, hen, svensk, kines eller rumän. Eller norrman.
Den som vill börja sälja Faktum kommer hit, ställer frågan, har ett inskrivningssamtal, accepterar de regler som finns, säljer några nummer på prov och blir tilldelad en plats.
Skälen att sälja Faktum är lika många som försäljarna, alltså flera hundra. Gemensamt för alla är sysselsättning och den frihet som pengarna från försäljningen ger.
På köpet kommer sociala kontakter och rutiner. Det är inte bara romer som säljer.
Ett annat påstående som dyker upp då och då är: ”Men han har ju en märkesjacka”!
Tydligen blir det förvirrat när schablonbilden av den hemlösa och socialt utsatta inte stämmer med den vi ser säljer Faktum.
Det ska vara den försupne mannen på bänken eller i trappuppgången. Visst finns han, men människor som lever utan ett hem kan ha tak över huvudet. Dock utan den trygghet ett förstahandskontrakt ger.
Den sekundära bostadsmarknaden växer i alla kommuner år efter år. Boverkets kartläggning visar att den ökat med 45 procent sedan 2008. Med den sekundära bostadsmarknaden menas de lägenheter och bostäder kommunen disponerar och som i sin tur hyrs ut till personer som inte blir godkända av hyresvärdar på grund av betalningsanmärkningar, för att man lever på försörjningsstöd eller är född utomlands och inte har några kontakter. Man har alltså inte ett förstahandskontrakt och boendet är förenat med särskilda villkor, inte sällan tillsyn och kontroll.
Märkesjackan du retar upp dig på kan vara fådd, ärvd eller second hand. Eller inköpt för Faktumpengar.
Du som retar dig på en märkesjacka borde fråga dig själv: varför är det viktigt att fattigdom och utanförskap syns utanpå?
När jag ändå är igång så kan vi lika gärna ta det moraliska:
”Jag såg att han gick in på systemet”
Ja, det brukar jag också göra när jag går hem från jobbet. Lika lite som att någon bryr sig om vad jag gör utanför arbetstid, lika lite ska moralkakorna hagla över försäljarnas av de gör i sina liv.
Fler frågor? Hör gärna av dig.

Ps: Faktum är Sveriges största gatutidning. Siffror från Orvesto, som mäter räckvidden i svensk press, visar att vi ökat med 3 000 läsare. Hurra för dig och övriga 142 999!

TEXT: Sarah Britz

BILD: skriv ut sidan


RELATERADE ARTIKLAR
TAGGAR