FAKTUM | 2017/08/14 Nyheter, Reportage

Förra året rapporterades rekordmånga incidenter vid landets domstolar. Det handlar om knivar som tas i beslag, personal som hotas, och åtalade som säger att de ska ta livet av sig.

Den 26 mars 2016 hölls en förhandling vid Förvaltningsrätten i Göteborg. En grupp med släktingar till den person som målet rörde dök upp, situationen blev lite stökig och domstolen beslutade att hålla förhandlingen bakom stängda dörrar. Då gick gruppen till baksidan och ställde sig vid porten där Kriminalvårdens transporttjänst kör ut. Personalen tillkallade polis, som fick personerna att lämna domstolen.

Händelsen rapporterades till Domstolsverket med rubriken ”fritagningsförsök”. Någon polisanmälan gjordes inte.
– Det fanns inte någon brottslig handling i detta utan det var mer som en ordningsstörning, säger Anna Hjort Ööpik, administrativ direktör vid Förvaltningsrätten i Göteborg.

”Fritagningen” var en av de 491 incidenter som landets domstolar förra året rapporterade till Domstolsverket, en ökning med drygt 30 procent jämfört med föregående år. 259 bedömdes som så allvarliga att de polisanmäldes.

Nu är siffrorna för 2016 lite missvisande då många av hoten kommer från samma person, en 30-årig man som är intagen på Karsuddens rättspsykiatriska klinik, dömd för olaga hot, försök till utpressning och hot mot tjänsteman. Domen: vård med särskild utskrivningsprövning, vilket innebär att han blir kvar tills Förvaltningsrätten i Linköping beslutar att han är frisk nog att släppas ut.

Just Förvaltnings-rätten i Linköping är mannens främsta mål för de hotfulla brev som han skickar till olika myndigheter. Sedan hösten 2015 har domstolen tagit emot ett 50-tal brev. Numera öppnas samtliga av Ronny Idstrand, rådman och säkerhetschef.
– Även om breven inte alltid är riktade till oss så är de obehagliga att läsa, säger Ronny Idstrand. Hittills har han alltid skrivit att brevet kommer från honom så vi har som rutin att jag ska öppna dem.

Att hindra honom att skriva är inte möjligt.
– Han är i sin fulla rätt att skriva till sin advokat, till domstolarna och till andra myndigheter, säger Ronny Idstrand.
Finns det någon möjlighet att han kommer ut så länge han fortsätter att hota?
– Jag låter den frågan hänga i luften. Han är ju dömd för den här brottsligheten.

Malmö tingsrätt är den domstol som har rapporterat i särklass flest incidenter: 64. Därefter kommer Helsingborg och Södertörn med 24 incidenter var.

Ulf Cederborg, säkerhetschef på Malmö tingsrätt, tror att viljan att rapportera kan spela in.
– Sedan jag tillträdde 2012 har vi nolltolerans mot alla händelser som avviker mot det normala, säger Ulf Cederborg.

I juni 2012 införde Malmö tingsrätt fast säkerhetskontroll, vilket innebär att alla som ska till tingsrätten visiteras. Man skulle kunna tro att den som ska till en domstolsförhandling inte tar med sig vapen, men under 2016 beslagtog Malmö tingsrätt 20 föremål, huvudsakligen knivar, som föranledde en polisanmälan. Därutöver tog vakterna 2086 föremål i tillfälligt förvar, vilket innebär att besökaren får tillbaka föremålet på väg ut.

Ulf Cederborg räknar upp några av de föremål som togs i tillfälligt förvar under 2016: Schweizisk armékniv, parfym (brandfarligt), paraplyer, nagelsaxar, bestick, handfängselnyckel, skruvmejsel, vinöppnare, rakblad, skruvmejsel, pincett, alkogel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Var tredje månad ska lagmannen (chefen för tingsrätten), med stöd i ett yttrande från polisen, besluta ifall säkerhetskontrollen ska fortsätta. I det senaste beslutet för Malmö tingsrätt motiveras kontrollen med gängrelaterad brottslighet. Men även om den organiserade brottsligheten utgör ett reellt hot, något som blev tydligt när en bomb sprängdes utanför tingsrätten hösten 2014, är det inte i de förhandlingar som rör brottmål som de flesta incidenter inträffar.

– Det är lätt att tro att man har mer problem med brottmål, men det finns även risker i samband med tvisteförhandlingar och förhandlingar om barns rätt till boende. Det är lätt att glömma bort den typen av förhandlingar,
säger Ulf Cederborg.

 

Också Göteborgs tingsrätt införde fast säkerhetskontroll 2012. I början, innan besökarna vande sig, kunde vakterna hitta knivar, kanyler och brottsverktyg gömda i papperskorgar och rabatter utanför byggnaden.
– Det var väldigt vanligt i början, säger Per Lundström. Nu är det inte lika vanligt.

När Sundsvalls tingsrätt i slutet av mars började kontrollera besökarna med en larmbåge blev den landets trettonde tingsrätt att införa fast säkerhetskontroll. I år bidrar Domstolsverket med 32 miljoner kronor till driften av säkerhetskontroller. Domstolsverkets ambition är att samtliga 48 tingsrätter ska utrustas med metallbågar och röntgen, något som skulle kosta 100 miljoner kronor. I december 2015 tillsatte regeringen en utredning som, enligt direktiven, ska föreslå hur säkerheten vid domstolarna kan skärpas ytterligare. Regeringen vill minska möjligheten att hota vittnen och brottsoffer genom att filma dem utanför rättssalen eller bära kläder med symboler som kan uppfattas som hotfulla. Den 30 maj ska utredaren lämna sina förslag till regeringen.

 

Stort mörkertal
Enligt Domstolsverket tillhör hot och trakasserier de händelser som ökade mest förra året. Men mörkertalet är stort. I en enkätundersökning som Brå genomförde förra året intervjuades 3535 anställda vid Sveriges domstolar. 37 procent angav att de under de senaste 18 månaderna utsatts för trakasserier, våld, skadegörelse eller otillbörliga erbjudanden. De flesta händelser handlade om trakasserier och de flesta hade utsatts en gång. Det innebär att antalet faktiska händelser på ett år uppgår till minst 900, alltså mer än dubbelt så många som rapporterades.

Allt färre polisanmäler
Fackföreningen Jusek undersökte förra året sina medlemmars utsatthet för våld, hot och trakasserier. 21 procent av de anställda Jusekmedlemmarna vid Sveriges domstolar hade under de senaste två åren utsatts för hot eller våld. Viljan att polisanmäla har minskat kraftigt sedan föregående undersökning 2013. Då anmäldes 24 procent av händelserna, förra året hade den siffran minskat till 13 procent.

TEXT: Johan Frisk

BILD: Charlotte Sundbergskriv ut sidan


RELATERADE ARTIKLAR
TAGGAR