Enligt Socialstyrelsens senaste räkning, från våren 2005, så finns det 17 800 hemlösa människor i Sverige. 2 620 av dessa finns i Göteborg. Det gör Göteborg till den stad i Sverige som har flest hemlösa invånare i förhållande till folkmängd.

Hur definieras hemlöshet?
Socialstyrelsen har utarbetat en definition där man delar in hemlösa människor i fyra kategorier eller situationer:

  • Situation 1 är mest akut och omfattar personer som är hänvisade till akutboende, härbärge, jourboende eller är uteliggare.
  • Situation 2 omfattar personer som är intagna eller inskrivna antingen på kriminalvårdsanstalt, behandlingsenhet eller stödboende inom socialtjänst, landsting, privat vårdgivare, HVB-hem eller SIS-institution som planeras att skrivas ut inom tre månader efter mätperioden men saknar ordnad bostad.
  • Situation 3 omfattar personer som är intagna eller inskrivna antingen på kriminalvårdsanstalt, behandlingsenhet eller stödboende inom socialtjänst, landsting, privat vårdgivare, HVB-hem eller SIS-institution som inte ska skrivas ut inom tre månader efter mätperioden men saknar ordnad bostad.
  • Situation 4 är omfattar personer som bor tillfälligt och utan kontrakt hos kompisar, bekanta, familj, släktingar eller har ett tillfälligt (kortare än 3 månader efter mätperioden) inneboende- eller andrahandskontrakt och har varit i kontakt med och/eller sökt hjälp av myndighet eller organisation för att lösa sin situation.

Varför blir man hemlös?
Hemlöshet kan man hamna i av en massa olika saker. Bostadspolitik, missbruk, psykisk ohälsa. Det kan vara sviterna efter en uppslitande skilsmässa, att förlora ett jobb, eller betalningsanmärkningar. Ofta är det flera faktorer som tillsammans raserar ens tillvaro och har man väl hamnat utanför samhället har det visat sig vara oerhört svårt att ta sig in igen. Har du ingen adress kan du inte söka ett jobb, har du inget jobb får du ingen bostad. Har du ett missbruk ställs det ofta krav om drogfrihet för att få ekonomiskt bistånd, vilket inte alla klarar av. Kort sagt kan man säga att det finns lika många olika öden som det finns människor som lever i utanförskap.

Skulle fler bostäder lösa problemet?
Ja, i kombination med att myndigheter och politiker slutar ha moralpanik och dåliga kunskaper så skulle fler bostäder lösa biffen. Vi menar att hemlöshet handlar om avsaknad av bostad, alltså är lösningen att folk får en bostad. En riktig bostad – inte något låtsasboende i någon barack i ett industriområde. Om personen ifråga sedan har missbruk eller andra sociala problem är det del två i att styra upp skiten för den individen, och det görs bäst genom att fråga individen själv vad hon eller han vill ha hjälp med. I stort sett samtlig forskning, både svensk och internationell, kring hemlöshet betonar att en egen lägenhet är grundförutsättningen för att annan hjälp och stöd ska fungera. Internationellt kallas detta ›housing first‹.

Share