Du kan kontakta oss via formuläret eller våra personliga kontaktuppgifter nedan.

Twitter: @tidningenfaktum
Facebook: facebook.com/faktum

Faktum Ledning

Chefredaktör
Aaron
Aaron Israelson
aaron@faktum.se
031-63 21 50

Redaktion

Redaktör
Anna
Anna Wallenlind Nuvunga
anna@faktum.se
031-63 21 57
Redaktör Skåne
Maria
Maria Dahmén
maria@faktum.se
040-617 14 72
Bildredaktör
Mario
Mario Prhat
mario@faktum.se
031-63 22 93
Art Director
Kajsa
Kajsa Bergström
kajsa@faktum.se
031-63 22 94
Layout & Reporter
Henrik
Henrik Björck Wigartz
henrik.bw@faktum.se
031-63 21 53

Marknad

Säljare
Jonas
Jonas Jonsson
jonas@faktum.se
031-63 22 91
Säljare
Jacob
Jacob Langvik
jacob@faktum.se
031-63 21 56
IT och Administration
Anton
Johnny Nylund
johnny@faktum.se
031 – 63 21 51

Distribution Göteborg

Distributionschef
Matias
Matias Ghansah
matias@faktum.se
031-63 22 97
Försäljaransvarig
Christian
Christian Jansson
christian@faktum.se
031-63 22 95
Samordnare
Sophie
Sophie Cronholm
sophie@faktum.se
031-63 22 92

Distribution Skåne

Verksamhetsansvarig Faktum Skåne
Sara
Sara Tunander
sara@faktum.se
040-617 14 71
Distributionsansvarig
Pauline Bergman
pauline@faktum.se
040-617 14 76
Försäljaransvarig
Henrik Löfgren
henrik@faktum.se
040-617 14 73

Share