Faktum är mer än en tidning. Vi försöker även på olika sätt göra vägen tillbaka till ett mer ordnat liv lite enklare, lite rakare. I Faktums distribution arbetar vi för att kunna erbjuda sysselsättning för hemlösa och andra i socialt utanförskap.

Vi erbjuder sysselsättning i form av tidningsförsäljning. Det ger en möjlighet att tjäna pengar och med egen kraft förändra sin livssituation. Genom sysselsättning skapar man rutiner, social samvaro och återtar sin värdighet. Vi vill ge Faktums försäljare så goda förutsättningar som möjligt för att sälja tidningen.

Vårt arbetssätt utgår från att Faktum är en arbetsplats där distributionens främsta uppgift är att distribuera en tidning till våra försäljare. Distributionen har öppet alla dagar i veckan för att bereda försäljarna möjlighet att köpa tidningen de dagar som passar varje försäljare bäst. Under våra öppettider kan försäljarna köpa tidningar, träffa andra försäljare, fika, använda dator och telefon. Vi kan även hjälpa till med myndighetskontakter och annat som kan dyka upp. Vårt bemötande bygger på frivillighet och ömsesidig respekt för varandra.

Vid sidan av den löpande verksamheten erbjuder vi bland annat juridisk rådgivning, olika aktiviteter samt tillgång till frisör.

Vilka är Faktumförsäljare?

Faktums försäljare är personer i socialt utanförskap som är 18 år eller äldre och har problem på arbets- och/eller bostadsmarknaden. Precis som på vilken arbetsplats som helst så förbinder sig våra försäljare att följa vissa regler när de säljer och representerar tidningen. Därför skriver alla försäljare under ett avtal som bland annat innebär att de inte ska uppträda påverkade, hotfullt eller störande under den tid de säljer tidningen. Försäljningsavtalet föreskriver också att det endast är tillåtet att sälja tidningen på allmän plats. Försäljarna förbinder sig också till att inte ägna sig åt annan inkomstbringande verksamhet i samband med tidningsförsäljningen.

Alla försäljare skall bära försäljarlegitimationen väl synligt när de säljer tidningen. Försäljarlegitimationen är en garanti för att försäljaren har tagit del av våra grundtankar och regler. På legitimationens framsida finns försäljarens namn, bild och försäljningsplats. På baksidan finns kontaktuppgifter till Faktum, samt rättigheter och skyldigheter för försäljaren att förhålla sig till. Aktuell färg på försäljarlegitimationen är orange. På Centralstationen och Nils Ericson-terminalen är den grön. Har inte försäljaren en legitimation så finns det anledning att vara misstänksam och man bör låta bli att köpa tidningen.

Har du frågor om försäljning eller våra försäljare är du välkommen att kontakta Christian Kanold 040-617 14 71.

Share