FAKTUM | 2017/01/13 Nyheter

Nu har Faktums läsare och juryn gjort sitt. Men den kanske viktigaste kategorin är kvar: Faktumförsäljarnas pris. Här röstar de fram den organisation eller person som under året stöttat dem mest.

 

DE NOMINERADE ÄR:

Värmestugan Helsingborg
Med devisen ”Ingen kan göra allt men alla kan göra någonting” drivs Värmestugan av ideella krafter, utan bidrag från kommunen. Här är öppet när andra föreningar, kyrkor och mötesplatser har stängt. Varje kväll 365 dagar om året och alla är välkomna. Här finns mat, kläder och aktiviteter – och ett respektfullt bemötande. Varje dag serveras mat på värmestugan mellan 16-20.

Göteborgs Räddningsmissions fältprojekt med eu-migranter
Ett treårigt projekt som ska främja hälsa, säkerhet och språkinlärning hos EU-medborgare. Men det ska också skapa dialog mellan de utsatta och övriga samhället. Ett dialogprojekt där mobila team av socialsekreterare och brobyggare ska arbeta uppsökande. Faktum är den primära samarbetspartnern och man har verksamhet främst i Göteborg och Malmö. Pengarna, 10 miljoner, kommer från EU-fonden FEAD.

Sällskapet Länkarna Hildedal
Är ett kollektivt korttidsboende. Länkarna har sedan 1948 hjälpt tusentals människor att blir fria från missbruk. Filosofin är att alla människor kan komma tillbaka till samhället så länge de vill av fri vilja. Länkarna arbetar inte med tvång eller i samarbete med myndigheter och har ingen rapporteringsskyldighet. Man får vara anonym vid kontakt och de arbetar under tystnadsplikt.

Uppsökarenheten i Göteborg
Teamet, anställda av Göteborgs kommun, söker upp de som lever i hemlöshet och arbetar tillsammans med Stadsmissionens fältarbetare. De ger akut hjälp och stöd och har 13 övernattningsplatser. Man arbetar också med att motivera den som lever i hemlöshet att försöka förändra sin situation.

TEXT: Faktum

BILD: Faktumskriv ut sidan


RELATERADE ARTIKLAR
TAGGAR