FAKTUM | 2016/03/04 Nyheter

CchiHeiWIAEQ7Xj

 

I ett års tid har Muralgranskaren arbetat oförtröttligt på Twitter med att sätta ljus på de missförhållanden och osanningar som medeltidens muralkonst och gamla kyrkomålningar tenderar att fara med. En folkbildningsgärning och vi på Faktum med vår rakryggade gräv- och granskningstradition är oerhört stolta att kunna berätta att vi nu värvat Muralgranskaren till vår tidning.

I morgon har den lärde man eller kvinna som döljer sig bakom kontot lovat att avslöja sitt namn, men tills dess får ni hålla till godo med några korta frågor till Faktums senaste medarbetare.

 

Hur kan man göra sin vardag mera medeltida?

– Genom Att Lefwa i Herrans Tucht och Förmaning och Icke Gärna Längre än Tretthio år. 

 

Hur såg löpsedlarna ut på fjortonhundratalet?

– FEL LAND WANN!

HUNDRAÅRS-KRIGHET

MÅSTE TAGHAS OM.

ROBINSON-ROBINSON

RÄDDHAD

FRÅN ÖDHE Ö

KOMMER THU ATT BRINNA 

I HELWETET? – WI HAFWA HELA LISTAN!

 

Vad gör dig särskilt lämpad att granska senmedeltidens kyrkokonst och muraler?

– Jag Hafwer Studherat Wid Universithetet i Wittenberg, och Därstädes Inhämtat Allt Mänskeligt Wetande. Och Efter Lunch-Rasthen Speladhe Wi Bränn-Boll. 

 

TEXT: Kajsa Bergström

BILD: Jan van Eyckskriv ut sidan