TEXT: Sandra Pandevski och Johan Frisk BILD: Mario Prhat och Håkan Sandsjö