FAKTUM | 2017/05/17 Grävbloggen

Bostadsbristen fortsätter att öka. Det visar Boverkets bostadsmarknadsenkät. Av landets 290 kommuner anger 255 att de har ett underskott av bostäder, en ökning med 15 kommuner sedan förra året. Ett par stora kommuner, Örebro, Helsingborg och Kristianstad, säger sig numera ha balans på bostadsmarknaden. Boverket påpekar dock att det inte innebär att balans råder i hela kommunen eller för alla grupper. 

Trots ett ökat byggande bedömer tre av fyra kommuner att de kommer att ha ett underskott på bostäder på tre års skikt.

I Faktum #172 och #173 granskade vi bostadsbristens vinnare och förlorare. Tidningarna kan beställas i vår webbshop. 

TEXT: Johan Frisk

BILD: skriv ut sidan