FAKTUM | 2017/01/25 Grävbloggen

I Faktum #172 (Alexandra Pascalidou på framsidan) skriver vi om hur bostadslösheten tvingar kommunerna att köpa dyra akutboenden. I Göteborg närmar sig kostnaden en miljard kronor per år. Ett alternativ till dyra akutlösningar är Bostad först, en metod som importerats från USA och nu används av flera svenska kommuner. Göteborgs kommun drog igång sin satsning på Bostad först 2013. Hösten 2016 publicerades en utvärdering utförd av Sara Uhnoo, forskare i sociologi vid Göteborgs universitet. Så här skriver Göteborgs kommun om utvärderingen

Trots att Bostad först innebär möjlighet till stöd dygnet runt är kostnaden betydligt lägre än för andra insatser: cirka 500 kronor per dygn, att jämföra med det vanligaste alternativet akutboenden som kostar cirka 1 250 kronor per dygn. De samhällsekonomiska vinsterna är dessutom förmodligen ännu större, till exempel minskade kostnader för akutsjukvård och psykiatrisk vård.

 

TEXT:

BILD: skriv ut sidan